Maak vriende van jou vyande

Alet Gardner

“Do I not destroy my enemies when I make them my friends?”
― Abraham Lincoln

Eeue voor hierdie gevleuelde woorde van ‘n Amerikaans president, het die profeet Elisa presies dit gedoen. Die Arameërs het sy huis omsingel om hom gevange te neem, maar Elisa het gebid dat God hulle met blindheid slaan en kon hulle in die koning van Israel se mag besorg. In plaas daarvan dat die koning hulle doodmaak, het Elisa hom aangemoedig om hulle te “beloon” met ‘n groot feesmaal.

Dit bly egter nie maklik om die persoon wat my te na gekom het, met vriendelikheid en genade te hanteer wanneer ek eintlik eerder wil wraak neem nie. Maar as ek myself ‘n Christen noem, moet ek genade betoon soos wat God genade aan my betoon het en Hom vertrou om my nie net te beskerm nie, maar ook hierdie onreg vir my ten goede te laat meewerk en selfs my “vyand” in die proses nader aan Hom te trek.

So het ek ná ‘n huwelikskrisis ontdek dat God nie onverhoeds betrap was deur die “aardbewing” in my lewe nie, maar dat Hy dit op die ou end ten goede laat meewerk het vir myself, my huwelik, my gesin, en vir baie ander wat daardeur bemoedig kon word.

‘n Mens het nogal geloof nodig om kop te hou wanneer jy in ‘n skynbaar onmoontlike situasie beland. So moet Sylvia met die kritiese, ongelowige skoonma onthou dat haar (Sylvia se) lewe waarskynlik die enigste “Bybel” is wat skoonma onder oë gaan kry. Die respekvolle liefde waarmee sy vir skoonma behandel, gaan wel een of ander tyd vir die ouer vrou laat wonder waar haar skoondogter hierdie liefde vandaan kry. Sylvia moet maar gereeld by die Here gaan hoor hoe om die situasie te hanteer – en het gevind dat Paulus se aanmoediging vir die Filippense ook op haar situasie van toepassing is:

:2 Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself.
:4 Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan dié van ander.

Sulke situasies vra soms soveel geloof as wat Morandi, die Italiaanse ingenieur van die Stormsrivier brug aan die dag gelê het. Hy het ongesiens die brug vanuit Italië ontwerp en vas geglo dat die twee helftes van die brug perfek gaan pas wanneer hulle in plek laat sak word. Toe dit gelyk het asof dit glad nie gaan pas nie, maar hy het die konstruksiespan aangesê om tot laatmiddag te wag dat uitsetting en inkrimping kan plaasvind en siedaar – die twee helftes hét volmaak gepas!

So kan die spanwydte van my geloof my ook in staat stel om brûe te bou in moeilike sitasies. Maar dan moet ek “glo dat Hy werklik daar is en dat Hy die wat na Hom soek, daadwerklik beloon.” – Hebreërs 11:6b

Dan sal ek kan doen wat Jesus van my vra:
 “Maar vir julle wat na My luister, sê Ek: Julle moet julle vyande liefhê; doen goed aan die mense deur wie julle gehaat word” – Lukas 6:27

Bron:ekerk.org