Om te gee sonder om te …


Die vooraanstaandes was baie eisend om die heel beste sitplekke in te neem by die samekoms van belangrike mense. Daar was ‘n vasgestelde protokol waarvolgens die kerkleiers en die geleerdes posisie ingeneem het aan tafel en by ander geleenthede, onder andere soos by troues. Nou vertel Jesus hoe ons juis by sulke geleenthede iets kan ervaar van beskeidenheid en gasvryheid. Maar dit gaan oor baie meer as net die beste plekke by ‘n bruilof – dit gaan oor ‘n permanente, totaal ander lewensingesteldheid, teenoor alle ander mense, in alle omstandighede.

Ons redeneer so maklik ons werk hard vir al die voorregte en luukshede wat ons geniet – daarom hoef ons nie daaroor skuldig te voel nie. Of ons redeneer dat, as ons darem net ook uitdeel vir ander wat nie so baie soos ons het nie, dan is ons mos oukei. Moontlik kry meeste van ons dit reg om nie openlik neer te sien op ander nie, solank hulle net nie te veel van ons verwag nie. Dit is darem gerieflik om nie bekommerd te wees oor môre se kos of die volgende vakansie se petrolgeld nie. Meer as 90% ander mense op aarde kan nie dieselfde sê nie.
Te maklik gee ons voorwaardelik. Te maklik gee ons met die bedoeling om iets terug te kry. Ons nooi julle vir ete sodat julle ons kan terug nooi, of ons nooi net mense wat kan terug nooi. Nog erger, ek gee en doen vir die Here, want Hy kan so baie terug doen en Hy kan so baie vir ons gee.

Mag die Gees ons omvorm om te gee sonder om te … só gee Jesus!

bron: http://doomcharl.blogspot.com/ NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.