Om te loop op die goue strate …


Maar beskryf die beeld van die nuwe Jerusalem in Openbaring nie vir ons hoe dit in die hemel lyk nie? Het Johannes nie op die eiland Patmos ‘n visioen ontvang hoe die hemel lyk nie? NEE, in simboliese taal word die beeld van die nuwe Jerusalem gebruik om die volmaakte verhouding tussen Jesus en elke Jesus-mens te beskrywe. Elke stukkie detail van die beeld van die nuwe Jerusalem, verwys na die uitsonderlike kwaliteite en kenmerke van die nuut-wordende verhouding tussen Jesus en elke Jesus-mens. Dit beskrywing van die nuwe Jerusalem is geensins bedoel om letterlik verstaan te word as ‘n fisiese beskrywing van hoe dit in die hemel lyk nie.

Die grootste kenner in ons land op Johannes se geskrifte, wat Openbaring insluit, is Jan du Rand. Hy skrywe onder andere oor die nuwe Jerusalem (in Die A-Z van Openbaring, 2007): “God is reeds deur sy Gees volledig by en in ons. Dit is voldoende om te weet dat ons volmaak by God sal wees; daarom raak vrae oor hoe ons liggaam sal lyk, vir wie ons sal ken of hoe ons sal optree geheel en al relatief en onbelangrik. Die hoofstraat is van suiwer goud en blink soos ‘n spieël om God se heerlikheid te weerkaats. … om die onuitspreeklike heerlikheid van God in mensewoorde te giet.”

“Die nuwe Jerusalem verteenwoordig die vokome verhouding tussen God en mens. Die mens betree hierdie nuwe verhouding alleen deur die geloof in Christus se verdienste aan die kruis. Dit is juis binne hierdie progressief-ontwikkelende verhouding dat die gelowiges in uiters moeilike omstandighede kan oorleef. Die motivering waarom dit moontlik is, is slegs in God geleë. Hy begin hierdie nuwe verhouding in Christus met die mens, Hy ontplooi dit in die tyd en voltooi dit aan die einde van die tyd.” (aangehaal uit my BD-skripsie, 1988).

Elke Jesus-mens woon reeds in die nuwe Jerusalem, ja, duskant die graf! In die simboliese taal van Openbaring se nuwe Jerusalem met goue strate, werk God deur sy volmaakte en volledige Gees so in ons, dat ons nou reeds begin om God se heerlikheid uit te straal. 

Laat die Gees van God saam met jou kom loop op die goue strate … NOU AL!

 

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com/

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.