Verander mense regtig, of gaan alles net oor groepsdruk?

Deelnemers se verskoning na die tyd vir hulle optrede was dat hulle maar net die opdragte van die aanbieder uitgevoer het. Lyk my, onder al ons beskaafde maskers skuil daar steeds ʼn stuk diepgesetelde wreedheid. Ons konformeer. Ons doen wat ander mense wil hê ons moet doen, al bots dit op die oog af met ons beginsels. Wie weet, dalk is die probleem juis dat ons beginsel op die ou end net vel-diep is.

Wanneer mense stroomop moet swem, kies hulle dikwels om niks te doen nie. Selfs diegene in magsposisies wat die vermoë het om dinge te verander, kies aanhoudend om weg te kyk. Vat maar vir Albert Speer. Hy was ʼn leiersfiguur van die Nazi’s in die Tweede Wêreldoorlog en was geoormerk om na Hitler die beheer van Duitsland oor te neem. In sy outobiografie Inside the Third Reich, vertel hy jare later hy dat hy niks of niemand enigsins tydens die oorlog bevraagteken het nie, “for fear of discovering something which might have made me turn away from my course. I had closed my eyes.”

Dis hartseer dat baie mense nooit verantwoordelikheid vir hulle dade aanvaar nie. Selfs die heel magtigstes doen dit. Ook hier in ons eie land sien ons hoe mense dit doen. Dalk moet ons nie te verbaas wees hieroor nie. Selfs in die Bybel het mense sulke halfhartige dinge gedoen sedert Adam-hulle se dae.

Mense ontduik nog altyd hulle verantwoordelikheid. Hulle swig gedurig onder groepsdruk. Hulle verskuif die blaam. Met God werk dit egter nie. Vra maar vir Dawid as die profeet Natan hom kom besoek na sy misstap met Batseba. Dan hoor hy padlangs in 2 Samuel 12 uit die profeet se mond: “Jy is die man!”

Mens kan nie met God speletjies speel nie. Hy het al die feite tot Sy beskikking. Dit is altyd beter om in die reine voor Hom te kom. En om volle verantwoordelikheid vir jou eie lewe te vat. Dan kan jy elke slag ʼn hand vol hemelse genade te wagte wees.

Bron:  ekerk 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.