Wanneer ons die tyd verkeerd lees…

Ons eie blindheid vir hierdie nuwe Messiaanse era maak dat ons ook nie raaksien dat Jesus nuwe wyn gebring het saam met nuwe feesklere nie. Daarom wil ons vas en met rouklere rondloop terwyl die Bruidegom hier is om saam met ons fees te vier (Markus 2:18-22). Sulke blindheid versper ons uitsig op Jesus.

Dit maak dat ons soos die Emmausgangers saam met Jesus loop sonder om Hom te herken. Die beste manier om die tyd reg te leer lees, is om die evangelies opnuut te lees en te glo. En om die Gees toe te laat om ons oë oop te maak.

Bron:ekerk.org