Wat is n kalifaat?

Verkies of aangestel
Die Soennie-tak van Islam bepaal dat die kalief deur Moslems, of deur hulle verteenwoordigers, verkies moet word. Die Sjiïtiese Moslems glo egter dat die kalief ’n imam moet wees, uitverkies deur Allah en nie verantwoordbaar aan enige kiesers nie.

Abu-Bakr
Die eerste kalief (opvolger van Mohammed) was Abu-Bakr (632 -634 n.C.). Abu-Bakr was ook Mohammed se skoonpa; hy het sy dogter, Aisha, aan Mohammed as sy derde vrou geskenk toe sy net ses jaar oud was.

 

Sluipmoorde
Nie een van die kaliefs het lank staande gebly nie. Die kalief, Omar (634-644 n.C.), is deur ’n sluipmoordenaar om die lewe gebring terwyl hy besig was om te bid. Die derde kalief, Oethman (644-656 n. C.), het beveel dat alle Korandokumente wêreldwyd versamel en vernietig moes word – om die eenheid van die teks te bewaar. Hy is vermoor. Die kalief, Ali, neef en aangenome seun van Mohammed, het met Mohammed se dogter, Fatima, getrou. Ook hy is vermoor.

’n Spoor van skrikbewinde
Die kalifate is altyd deur geweld, opstande, burgeroorloë en monumentale omwentelings gekenmerk. Die Rashidoen-kalifaat is summier omvergegooi en deur die Oemaijaad-kalifaat (661-759 n.C.) vervang wat die hele Noord-Afri-ka, die Midde-Ooste, Persië en dele van Indië verower het. Die emiraat (756- 929 n.C.) en kalifaat (929-1031 n.C.) van Cordoba – die Iberiese Skiereiland waar Portugal en Spanje vandag geleë is, is verdring deur die Abbasid-kalifaat (750 n.C. -1258) wat dikwels as die ‘goue era van Islam’ beskou word. Die Abbasid-kalifaat het vanuit Bagdad regeer. Kaïro was vanaf 969 n.C. die hoofstad van die Fatimied-kalifaat 
(909 n.C. – 1171). Die Ottoman-kalifaat het in die tydperk 1453-1924 regeer met Konstanti-nopel (nou Istanboel) as hoofstad. Daar was talle ander pogings om ’n kalifaat te vestig, insluitend die Sokoto-kalifaat (1804-1903) wat deur die Fulani-djihaad in Nigerië gevestig is.

Die Mahdi
Volgens Islamitiese eskatologie, glo Moslems dat die Mahdi, ’n militêre verlosser, alle volke met geweld onder Shariawet sal onderwerp. As jy Charlton Heston se uitbeelding van generaal Charles Gordon in die epiese rolprent, ‘Khartoum’, gesien het, sal jy bewus wees van een van die aanspraakmakers op die titel Mahdi: Mohammed Ahmed Bin Abd Allah (1844-1885).

Die stryd om Khartoem
Mohammed Ahmed, bekend as die Mahdi, het uit die Soefi-sekte, wat in Soedan die meerderheid was, te voorskyn gekom en het ’n brutale veldtog gelei wat op 26 Januarie 1885 ’n hoogtepunt bereik het met die bestorming van die hoofstad Khartoem. Sy 60 000 derwisje (Mohammedaanse bedelmonnike) het oor die skanse geswerm en die verswakte linie uitgehongerde soldate oorweldig. Die Mahdiste het soldate sowel as burgerlikes voor die voet uitgemoor; hulle het die hele bevolking van Khartoem om die lewe gebring. Die feit dat die meeste inwoners van Khartoem Moslems was, het nie hulle lewens gespaar nie. Die Mahdi het hulle almal uitgemoor om sy kalifaat te vestig.

Rampspoed en nederlaag
Die Mahdi is ses maande ná die val van Khartoem oorlede en ’n reeks slegte oeste, epidemies en stamoorloë het Soedan in ellende gedompel. Tydens ’n poging om Egipte in 1891 binne te val, is die Mahdiste deeglik verslaan. Die kalifaat van die Mahdi is finaal in 1898 deur generaal Kitchener by die Slag van Omdoerman verslaan.

Umma in Soedan
Die agterkleinseun van Mohammed Ahmed, Sadiq al-Mahdi, het die Umma-party in 1966 geloods in ’n poging om ’n Mahdiste kalifaat in Soedan te hervestig. Dit is uiteindelik in 1989 deur ’n militêre staatsgreep omvergegooi.

Antichris
Die hervormer, dr. Martin Luther, het onderrig dat Islam die antichris is. Sy uiteensetting was gegrond op Daniël 9: “Teen die einde van hulle heerskappy, wanneer die sonde sy hoogtepunt bereik het, sal ’n hardvogtige en slinkse koning op die toneel verskyn. Hy sal baie sterk word, maar nie deur eie krag nie. Hy sal ongelooflike verwoesting aanrig…Deur sy vindingrykheid sal hy slaag met sy sluwe optrede. In sy verwaandheid sal hy baie mense goedsmoeds om die lewe bring. Hy sal selfs die hoogste Regeerder uitdaag, maar sal vernietig word sonder die toedoen van ’n mens.” Daniël 8:23-25. Martin Luther het opgemerk dat ons Here Jesus Christus gewaarsku het oor vals profete wat uit die woestyn sal kom (Mat 24:24-26) en dit sluit Mohammed sekerlik in.

Apollion
Johannes Calvyn het verkondig dat Mohammed ‘Apollion’ is (dit is Grieks vir die Hebreeuse woord, ‘Abaddon’ wat ‘verwoester’ beteken) en dat die leër van sprinkane en skerpioene, wat in Openbaring 9:1-11 beskryf word, die Arabiese en Saraseense leërs is wat ’n heilige oorlog (djihad) in die naam van Mohammed gevoer het. Johannes Calvyn het volgehou dat Islam een van die twee horings van die antichris is.

Verlossing van die wrede Turkse onderdrukking
Die 1643-‘Westminster Assembly’s Larger Catechism’ doen ’n beroep op Christene om “ te bid dat die koninkryk van sonde en satan vernietig mag word, dat die Evangelie deur die hele wêreld bevorder sal word…” Die ‘Directory for Public Worship of God’ gee gemeentes opdrag om: “te bid vir die verspreiding van die Evangelie en die koninkryk van God aan alle nasies…die val van die antichris en vir die verlossing van die lydende kerke oorsee van die tirannie van die anti-Christelike faksie en van die wrede verdrukking en godslastering van die Turk.”

Duiwelse drome
Johannes Calvyn het tydens sy preek oor 2 Timoteus 1:3 die volgende oor die Turke gesê: “Mohammed het hulle die beker van sy duiwelse drome gegee om van te drink en hulle het daarvan dronk geword. Dit is ongeveer ’n duisend jaar sedert daardie vervloekte helhonde van hulle dwaashede dronk geword het…”

Waarheidsoorwinnaars
Johannes Calvyn het verkondig dat die antichristelike magte van Islam deur die Woord van God verslaan sal word: “Christus sal die duisternis, waarin die antichris sal regeer, verstrooi deur die strale wat Hy voor Sy wederkoms sal uitstraal – net soos die son voordat dit vir ons sigbaar word, die duisternis van die nag met sy helder lig verdryf. Hierdie oorwinning van die Woord sal dus in die wêreld gesien word. Die ‘asem van Sy lippe’, soos in Jesaja 11:4, beteken eenvoudig Sy Woord…Suiwer leerstelling is…te alle tye bestem om oor al die planne van satan te seëvier…”

PETER HAMMOND is ’n sendeling, Bybelleraar en outeur. Vir meer inligting, skakel: 021 689 4480; www.frontline.org.za; mission@frontline.org.za

Nota van JUIG! Tydskrif
Wanneer ons sien wat in die wêreld om ons aangaan, is dit maklik om bang te word, maar die Bybel vermaan ons om nie in vrees te lewe nie, want God het ons nie ’n gees van vreesagtigheid gegee nie (2 Tim 1:7). Ons magtigste wapen is gebed. Ons moedig jou aan om ’n gebedsgroep te begin en voorbidding te doen. Ons vertrou en weet dat God se soewereiniteit sal seëvier. —Red.

Bron: juig.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.