Ywer vir U


Jesus was en is en sal altyd dieselfde wees (Hebreërs 13:8). Hy voel vandag nog net so ernstig oor elke saak wat God se saak enige skade kan aanrig. Sy ywer en gefokusde toewyding vir God se saak is vandag nog 100% in plek. Hy neem steeds volle verantwoordelikheid daarvoor. Hy kan nie waag om die eer van God aan ons oor te laat nie, ons maak van nature ‘n gemors daarvan.

Maar die groot sprong na vandag, kom met die plek wat die tempel destyds vir Jode ingeneem het. Die tempel in Jerusalem was waar die God van Israel in sy heiligheid teenwoordig was, net daar, nie op ander plekke nie. Nou sê Jesus in Johannes 2 dat Hy die tempel sal afbreek en weer in drie dae sal bou. Vir die toegewyde Jode, is dit die hoogste daad van verraad teen die Jodedom. Maar Jesus verwys na sy eie dood en opstanding op die derde dag. Hy Self kom gee nuwe inhoud en betekenis aan die teenwoordigheid van God. Hy Self word deur Hul (Drie-enige) Gees die-altyd-Teenwoordige, die God met ons.

… en so het Jesus steeds vandag die liefde en ywer in Hom vir Hul saak “soos ‘n verterende vuur.” En hier kom die beste vir vandag: dieselfde liefde en ywer kom werk Hy in elkeen van ons wat glo! Hy Self sorg vir die wen en presteer in ons vir sy koninryk! Sy ywer vir God word ons ywer vir Hom!

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com/

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.