Bybel het taal tóé laat blomHy sê op sy beurt het dit gelei tot ’n ontploffing in die Afrikaanse letterkunde, insluitende boeke, tydskrifte en liedere.

“Die impak wat die 1933-Bybel gehad het op Afrikaanssprekendes kan nooit onderskat word nie. Te midde van ’n verwoestende droogte, ’n verstedelikings- en politieke krisis hoor Afrikaanssprekendes skielik God se Woord in hul eie taal.

“Skielik kommunikeer God nie meer ver in Hoog-Hollands nie, maar hoorbaar en verstaanbaar in ’n eie taal. Dit het aan die kultuurarm mense van die dertigerjare selfvertroue gegee. ’n Kombuis-, huis- en tuintaal het ’n kanseltaal geword.”

Die FAK stel ook Sondag ’n huldigingsbundel bekend, De Bijbel in Het Afrikaans, met wetenskaplike artikels, persoonlike getuienisse en herinneringe oor die eerste Afrikaanse Bybelvertaling.

Die historikus en taalkundige Jaap Steyn skryf onder meer dat, hoewel oproepe om ’n Afrikaanse Bybel reeds sedert die 1880’s opgeklink het, daar aanvanklik teenstand was teen ’n Afrikaanse Bybelvertaling “omdat Afrikaans nog in die maak was” (nog nie gestandaardiseer was nie).

Toe ds. J.D. Kestell vroeg in 1920 van sommige studente verneem hulle lees eerder die Engelse St. James-vertaling omdat die Nederlandse Statebybel vir hulle onverstaanbaar begin word het, het die druk om die Bybel te vertaal nuwe impetus gekry.

* Tydens vandag se gedenkdiens word vader Zacharias van Wyk van Robertson en vader Jacobus van der Riet van Johannesburg vereer vir hul werk die laaste paar jaar om die liturgiese tekste van die Ortodokse Kerk in Afrikaans te vertaal. Danksy hul werk kan die meeste van die Ortodokse kerkfeeste en alle eredienste nou volledig in Afrikaans gevier word.

Die verrigtinge begin om 17:00 in die Senotaafsaal van die Voortrekkermonument.

Almal is welkom.

1 Korinthiërs vers 1

King James Bible (1611)
Though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity, I am become as sounding brass, or a tinkling cymbal.

Statenbijbel
(1637)
Al ware het, dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal, of luidende schel geworden.

Die Bybel (1933/1953-vertaling)
Al sou ek die tale van mense en ­engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek ’n klinkende metaal of ’n luidende simbaal geword.

Die Bybel
(1983-vertaling)
Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is: Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek ’n stuk klinkende metaal, ’n galmende simbaal geword.

Die nuwe lewende vertaling(2006)
Al sou ek enige taal op aarde of selfs in die hemel kon praat, maar ek kom die liefde kort, het ek ’n galmende trom of ’n klinkende simbaal geword.

Die Bybel vir almal
(2007)
Miskien sal ek die tale van mense en van engele kan praat, maar as ek nie lief is vir God en vir ander mense nie, dan is ek soos ’n klok of soos ’n simbaal wat net raas.

Bron:  beeld.com NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.