Bybelvaardighede

Barna noted that some of the critical assumptions of many preachers and Bible teachers is inaccurate. “The problem facing the Christian Church is not that people lack a complete set of beliefs; the problem is that they have a full slate of beliefs in mind, which they think are consistent with biblical teachings, and they are neither open to being proven wrong nor to learning new insights.

Our research suggests that this challenge initially emerges in the late adolescent or early teenage years. By the time most Americans reach the age of 13 or 14, they think they pretty much know everything of value the Bible has to teach and they are no longer interested in learning more scriptural content. It requires increasingly concise, creative, reinforced, and personally relevant efforts to penetrate people’s minds with new or more accurate insights into genuinely biblical principles. In a culture driven by the desire to receive value, more Bible teaching is generally not viewed as an exercise in providing such value.”

Dit wil voorkom asof presies dieselfde in Suid Afrika aan’t gebeur is. Die Bybel is vir baie plaaslike mense ‘n onverstaanbare boek. Hoogstens is dit ‘n godsdienstige boek met losstaande tekste wat predikers na willekeur uitkies vir preke; of ‘n boek vol mooi beloftes waarop mense graag staan. Dit wat egter tussen al hierdie beloftes geskryf staan, ignoreer vele lesers blatant. Op party plekke het die Bybel selfs ‘n buikspreek-boek geword wat kitsantwoorde op aanvraag aan mense gee. Of dit moet mense laat beter voel oor hulleself by wyse van ‘n klompie goed-voel verse. Maar wag, voordat jy my verdink van oorhaastige persepsievorming – kom ons kyk na belangrike statistiek oor die rol van die Bybel binne die Suid Afrikaanse konteks:

SUID-AFRIKAANSE BYBELVAARDIGHEDE

Navorsing oor Suid Afrika deur The Pew Forum on Religion (“Islam & Christianity in SubSaharan Africa” – Desember 2008); Afro Barometer (2008) en Ipsos se “Global Advisory” (September 2010), bevind onder andere dat 87% plaaslike mense hulleself as Christene beskou; 62% lees die Bybel saam met hul kinders; 92% glo die Bybel is die Woord van God; 78% glo nog in wonderwerke, en 73% glo die Bybel moet letterlik, woord vir woord, verstaan word. Voordat jy egter dink dat hierdie feite die teendeel uitwys as wat in die paragraaf hierbo gesê is, moet jy die volgende sinne ook lees. Pew, Afro Barometer en Ipsos het ook bevind 88% mense meen dat net diegene wat ‘n goeie lewe leef gaan hemel toe; 67% glo God gee gesondheid en rykdom aan diegene wat hard genoeg glo; 42% lees die Bybel een keer per week; 54% bring steeds offers aan voorvadergeeste; 52% glo in reïnkarnasie; 47% besoek tradisionele genesers, en moontlik die skokkendste in terme van vergelykings rakende die algemene en morele gedrag van Christene en nie-Christene – daar is net ‘n 1,2% verskil tussen hulle algemene gedrag te bespeur. Kortom, ten spyte van mooi belydenisse oor die Bybel, raak dit eenvoudig nie grond in die korrekte etiese gedrag deur gelowiges nie. Op ‘n dag tot dag basis is daar geen waarneembare verskil tussen die leefwyse van Christene en nie-Christene nie.

Bron:  ekerk.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.