Haggai

Na 16 jaar, in 520 v.C., bring Haggai die opdrag van die Here dat hulle nou die tempel moet bou. Kores was al oorlede en sy opvolger Darius I is koning. Haggai ontvang vier opdragte van die Here oor die bou van die tempel, wat in sy boek opgeteken is:

1:1 die eerste dag van die sesde maand van Darius se 2e regeringsjaar = 29 Augustus 520 v.C.

1:15 die 24e van die sesde maand = 21 September 520 v.C.

2:1 die 21e van die 7e maand =  17 Oktober 520 v.C.

2:10,20 die 24e van die 9e maand = 18 Desember 520 v.C.
 

Die Evangelie van Johannes sê: voor Jesus mens geword het (Joh 1:14) is Hy reeds die Woord van God, self God, en alles wat bestaan, het deur Hom ontstaan (Joh 1:1-3). Volgens Genesis 1:3 het God byvoorbeeld met die skepping gesê: Laat daar lig wees, en daar was lig. God het deur sy woord geskep, en die Evangelie van Johannes sê: die Woord van God is Jesus. Wanneer God praat, is dit Jesus.

Só is Jesus ook die woord van die Here, wat na Haggai toe gekom het om die wil van die Drie-enige-God mee te deel. Maar 520 jaar later word die Woord van God ‘n mens, en kom woon onder ons mense, om God aan ons bekend te maak en sy genade en waarheid vir ons te kom wys deur sy lewe en sy dood aan die kruis, en vir ons daarvan te vertel in sy woorde wat in die Evangelies opgeteken is (Joh 1:14,16-18). 

Bron:  bybelkennis.co.za 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.