Die doel van beproewing

Sien jy hierdie stuk yster op die werksbank. Dit is vir die vere van ’n koets. Ek moes dit deeglik temper om die veerkrag reg te kry. Om dit te doen, moes ek die yster rooiwarm maak en dan in die kouwater dompel. Oor en oor, todat die yster die temper aangeneem het. Daarna moes ek dit weer in die vuur sit en rooi­warm maak en met die hamer regslaan. Op soek na die regte yster vir koetsvere het ek etlike stukke ge­kry wat bros was.

Ek moes dit op die afvalhoop gooi. Hierdie yster wat ek vir die koetsvere kon gebruik, is nou baie werd.” Die grofsmid bly ’n ruk­kie stil. “God red ons nie net om ’n lekker tyd te hê nie. Ja, sy redding is heerlikheid, maar Hy wil ons in sy diens gebruik. Uit ons eie is ons nie sommer net goed genoeg vir sy hoë doel met ons nie. Hy laat ons deur die oond en onder die hamer van beproe­winge deurgaan om die temper van die Here Jesus in ons te vorm. Na ek dit so ingesien het, bid ek nou: ‘Here, U kan my toets en beproef soos U wil, moet my net nie op die afvalhoop gooi nie.’”

As die Here beproewinge in ons lewe stuur, doen Hy dit met groot liefde. Hy ken ons maaksel. Hy wil ons bruikbaar maak, nie vernietig nie. “Soos ’n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here Hom oor dié wat Hom dien. Hy weet waarvan ons gemaak is, Hy hou dit in gedagte dat ons stof is…onverganklik is die liefde van die Here vir die wat Hom dien” (Ps.103:13,17).

“Here, vandag vertrou ek my aan U toe.”

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.