Die Here is my herder

Psalm 23 (Willem Louw)

Die Here is my herder; niks sal my ontbreek nie.

 

Die Here is my herder; niks sal my ontbreek nie.

 

Die Here is my herder trou

wat altyd Sy verbond onthou.

Niks kan of sal my ooit ontbreek;

Hy laat Sy skaap nooit in die steek.

In Sy Naam is alreeds gegee

Sy sorg in al my wel en wee.

 

Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen.

Hy verkwik my siel…

 

Ek vind verkwikking waar Hy lei:

Groen weivelde met rus daarby;

waters wat kabbel in my oor

in vrede wat my siel bekoor.

Vol en ryk in betekenis:

Dié Here wat my herder is.

 

Hy lei my in die spore van geregtigheid, om Sy Naam ontwil.

 

Hy lei my in geregtigheid

vir Sy groot Naam se heerlikheid.

Bring dit soms mee dat ek seerkry

en sou ek dit graag wou vermy,

sien ek Sy spore op die grond:

Dit is dan bloed – ‘n spykerwond!

 

Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie,

want U is met my; U stok en U staf – die vertroos my.

 

    Dale waarheen water afloop,                   In dié dal van doodskaduwee

bied soms in droogte weidingshoop,            vind ek dat U vertroosting gee:

                                     maar tand en klou wag daar vir jou,           Vir U stok moet die roofdier vlug;

                                      boom en struik wat gevaar inhou.             U staf haak my van dwaling t’rug. 

                                     Wee die skaap wat hom laat verlei               Bly ek maar net van U bewus,

     om van die herder weg te wei.                  vind ek selfs daar by waters rus.

 

U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders;

U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor.

 

My vyande beplan teen my,                                Ek is by U ‘n eregas.

     berei vir my ‘n doodsvallei,                            Tafel wat by my status pas,

maar U maak van hul bose werk                        berei U welkom vir my voor;

     ‘n feesmaal wat my gees versterk.                    my beker loop van goedheid oor.

Om van U sorg nog meer te sê                          U salf my hoof met oliegeur;

 moet ek ook ander beelde hê:                          ryke spys sit U voor my neer.

 

Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe…

 

       Guns wat my oral vergesel,                            Hier en nou se ondervinding

Sy Naam as wonderbaar uitspel:                          en gister se herinnering,

             Verlede, hede en toekoms,                        verwagting wat die toekoms bied –

                                met die waaroms en soms daaroms,                           my hele lewe is ‘n lied:

met wisseling van pyn en vreug,                           In alles is Hyself my wins,

           verwerk Hy in my tot Sy deug.                      vind ek by Hom goedheid en guns.

 

en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae.

 

Dit sal my altyd diep ontroer

hoe Hy Sy goedheid hoër voer:

Hyself reeds hier vir my ‘n huis,

bring my vir ewig by Hom tuis.

Die Here – God en groot Ek-is,

my Vader is my erfenis!

Bron:http://www.juig.co.za/poetrylist.php