Die Here neem ‘n lewe

Antwoord

Prof Francois Malan antwoord:

Dié woorde is eintlik deur Job gebruik, nadat hy van al sy besittings beroof is en al sy kinders in een slag dood is:

Sonder iets het ek in die wêreld gekom

en sonder iets gaan ek daaruit.

Die Here het gegee en die Here het geneem.

Prys die Naam van die Here (Job 1:21b)

Daarmee getuig Job oor God se vrymag. Die lewe is ‘n gawe, afhanklik van God se welbehae en sy soewereine beskikking; besittings is ook ‘n gawe, wat afhanklik is van God se welbehae, sy seën op my arbeid; die verlies van besittings is ook deel van God se vorming van die gelowige. Die wese van die godsdiens is die erkenning van God se soewereiniteit in aanbidding.
 

Prediker 5:12-16 sluit by Job aan; en 1 Timoteus 6:6 sê:

Die godsdiens is ‘n groot wins as iemand tevrede is met wat hy het, want ons het niks in

die wêreld ingebring nie; ons kan ook niks daaruit wegneem nie.

Ps 139:13-15 sê:

Ek wil U loof, want U het my op ‘n wonderbaarlike wyse geskep.

Wat U gedoen het, vervul my met verwondering.

Dit weet ek seker:

Geen been van my was vir U verborge toe ek gevorm is waar niemand dit kon sien nie, toe ek aanmekaargeweef is diep in die moederskoot.

U het my al gesien toe nog ongebore was,

al my lewensdae was in u boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is.
 

Job 14:5 sê:

Die mens se dae is vasgestel, U het die getal van sy lewensjare bepaal,

U het dit neergelê, en hy kan dit nie oorskry nie.

“so then why worry”, as die Here dan my lewe wil neem soos dit Hom sou behaag hoekom dan glo?!
 

Glo beteken dat ek glo dat Jesus Christus God is (vgl. Joh. 1:1-3), en dat Hy al my sonde en oortredings op Hom geneem het (Romeine 3:21-26), en my verhouding met God reggemaak het, sodat ek nou kan sê dat ek ‘n kind van God is (Romeine 8:13-17). En dit geskied deurdat Hy die Heilige Gees gestuur het om ons te oortuig van sonde (oortreding teen God en sy woord), geregtigheid (dat die Gees my aan Jesus se offer vir my sonde verbind) en van oordeel (Joh.16:7-11).
 

“so then why worry”
 

Joh.3:36: Wie in die Seun glo, het die ewige lewe; wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom.
 

Wanneer Jesus weer kom, kom Hy om te oordeel, en sal die mense van mekaar skei soos ‘n wagter skape en bokke van mekaar skei. Dié wat sy weg van liefdesdiens gevolg het, word deel van sy ewige koninkryk (Mat.25:34). Vir dié wat sy weg nie gevolg het nie, sal Hy sê: Gaan weg van My af, julle vervloektes! Gaan na die ewige vuur wat vir die duiwel en sy engele voorberei is – God het dit berei vir sy ewige straf vir die mense wat op hulleself vertrou en nie God se verlossing deur Jesus Christus wil aanvaar nie (Mat 25:41; vgl. Openb 20:10-15).
 

Hoekom dan (in Jesus) glo?

Vgl. 1 Kor 5:9-11. Die mense wat onreg doen, kry geen deel aan die koninkryk van God nie; dié wat deur die oortuigingswerk van die Gees van God in die Here Jesus Christus glo, is geheilig, vrygespreek/geregverdig voor God deur Jesus se liefdesoffer. Galasiërs 5:5-6 Wat ons betref, deur die werking van die Gees is dit ons hoop en verwagting dat ons deur te glo, vrygespreek sal word. In Christus…is al wat van belang is, geloof wat deur liefde tot dade oorgaan.
 

Romeine 3:21-26 God het Jesus Christus gegee as offer, wat deur sy bloed versoening bewerk het vir dié wat glo…God spreek elkeen vry wat in Jesus glo. Vgl. Joh 3:16: God het die wêreld so lief gehad, dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, die ewige lewe kan hê.

Bron:  bybelkennis.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.