Kwalifisering van regstellings gemaak in die Genesis artikel

 

 1. Derdens maar mees belangrik glo ek dat die Bybel die perfekte, absolute en onfeilbare Woord van God is en dat God nie met ons speletjies speel nie, in ander woorde dat Hy nie een ding sê en ʼn ander ding bedoel nie, nee Hy bedoel presies wat Hy vir ons sê in Sy Woord. Ja daar is simboliek en beeldspraak in die Woord, maar hierdie simboliek en beeldspraak word deur die Woord self verduidelik en gewoonlik in die konteks van die omliggende verse.
 2. Vierdens maak ek gebruik van die volgende interpretasie metodes, ek noem vier, daar is meer. Hierdie interpretasie metodes is aanvaarde teologiese metodes van interpretasie:
  1. Die Goue Reël van Interpretasie (Absolute betekenis van die Skrif tensy anders aangedui in die konteks van die Skrifgedeelte.)
  2. Die Wet van Dubbele Verwysing
  3. Die Wet van Herhaling
  4. Die Wet van Die Konteks
 3. Laastens wil ek net se dat ek nooit kan verskoning vra vir dit wat ek in glo nie.

Reg nou dat ons dit uit die weg het, laat ons wegspring. U eerste probleem met my artikel wil dit vir my voorkom, is dat u nie met my saamstem oor die absolute letterlike interpretasie van die skeppings verhaal nie, en dit is u volste reg. Hieruit kan ek dan ook aflei, en ek mag verkeerd wees, dat volgens u, die aarde nie in ʼn letterlike ses dae geskape is nie. Waarom neem ek dan hierdie standpunt in, wel om verskeie redes. Laat ons eerstens kyk na wat die Woord van God hieroor se.

Gen 1:5 en God het die lig dag genoem, en die duisternis het Hy nag genoem. En dit was aand en dit was môre, die eerste dag.

 

Hier het ek ʼn eksperiment gedoen, ek het die versie vir my 8 jarige seuntjie gelees en gestop by die woord “more”, en toe vir hom gevra wat dit vir hom beteken, en sonder enige moeite het hy geantwoord dat dit ʼn dag is. Nou waarom sou ek so iets doen, wel weereens as gevolg van dit wat die Woord Van God vir my sê:

Mat 11:25 In daardie tyd het Jesus gespreek en gesê: Ek loof U, Vader, Here van die hemel en die aarde, dat U hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies geopenbaar het.

Mat 21:16 en sê vir Hom: Hoor U wat hulle daar sê? En Jesus antwoord hulle: Ja, het julle nooit gelees: Uit die mond van kinders en suigelinge het U vir U lof berei nie?

Mat 18:3 en Hy sê: Voorwaar Ek sê vir julle, as julle nie verander en soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie!

 

Maar as dit u nie oortuig nie, kom ons kyk na wat die Geskrifte verder vir ons openbaar, en ek haal aan uit: (Ariel’s Bible Commentary The Book of Genesis Pg 43: Dr Arnold G. Fruchtenbaum)

One more point needs to be discussed before dealing with the actual six days of creation relative to the Hebrew word for “day,”which is yom. People who want to fit Genesis 1 into evolutionary and geological theories try to claim that the word yom does not have to mean twenty-four hours but could mean a longer period of time, even millions of years. Now it is true that when the word yom is used by itself it could mean a longer period of time (though no example exists where it means millions of years). For example, the Day of Jehovah is a period of seven years. However, whenever the word is used with a number or numeral, it always means twenty-four hours. Throughout Genesis 1, each time the word day is found; it is used with a numeral: day one, day two, etc. This alone shows that the days of Genesis are twenty-four hour days. However, there is more: Not only is the word day followed by a numeral, it is also followed by the phrase evening and morning, and this phrase again limits it to twenty-four hours. Furthermore, the Sabbath law, as given to Israel in the Law of Moses, is based upon the six days of creation and the seventh day of rest. These laws would become meaningless if these were not twenty-four hour days. Finally, with the fourth day, there is the mention of days, years, signs, and seasons, showing that already within Genesis 1 there is the normal system of time in operation. These terms also would become meaningless if these were not normal twenty-four hour days. By itself, Genesis 1:2 says nothing insofar as it being an old earth or a young earth, and the evidence for one or the other must be based on arguments outside this verse.. However, the six days of creation were literal twenty-four hour days.

 

Daar het u dit. Ek het geen twyfel daaraan dat God die aarde in ses letterlike dae geskape het nie. Ek wil graag hierdie gedeelte afsluit met die volgende verse:

Psa 33:6 Deur die Woord van die HERE is die hemele gemaak en deur die Gees van sy mond hulle hele leër.

Psa 33:7 Hy versamel die waters van die see soos ‘n hoop; Hy bêre die wêreldvloede weg in skatkamers.

Psa 33:8 Laat die hele aarde vir die HERE vrees; laat al die bewoners van die wêreld vir Hom bedug wees;

Psa 33:9 want Hy het gespreek, en dit was; Hy het gebied, en dit staan.

 

U sien my God is groot, as Hy iets sê dan gebeur dit, en ek kan dus met gerustheid glo en vertrou op wat Hy vir my sê, en verder met trots en sekerheid getuig dat my God nie 4,6 biljoen jaar nodig gehad het om Sy skepping te voltooi nie.

Kom ons kyk nou na die volgende punt. Hier maak u melding van parallelle geskrifte neem ek aan, byvoorbeeld die Ugaritiese literatuur, soos die Kode van Hammurabi van 1400 BC, die Ebla Tafels (ʼn meer onlangse ontdekking), die Nuzi Tafels gevind in 1925 en die Mari Tafels gevind in 1933. Ook die Epic of Gilgamesh en meer in die tyd van die Nuwe Testament, Josephus. (Ek vind dit uiters amusant dat as gevolg van die feit dat daar so baie dinge in die Bybel is wat deur die werke van Josephus bevestig word, is sy werk ook nou onder verdenking deur die sogenaamde Post Moderne Progressiewe Denkers. U sien want dit is teenstrydig met hulle sogenaamde waarhede).

In elk geval, absoluut, ek moet met u saamstem hierdie geskrifte dra geweldig baie by tot ʼn beter insig van die tyd en terselfdertyd ondersteun dit ook baie gedeeltes van die vroeë Bybel Geskrifte, maar daar is ook verskille en hier moet ons baie versigtig te werk gaan want in sulke gevalle bly die Woord Van God die outoriteit.

U sien ons kan nooit te versigtig wees oor ons siening van die Woord van God nie, dit begin by ʼn woord, later ʼn versie en so gaan dit aan tot die hele Bybel later “anders” geïnterpreteer word en dit dan outomaties onder verdenking kom. Maar, laat ek voorbeelde noem (hier gaan ek nie uitbrei of verwysings gee nie, u kan dit met graagte self doen, die informasie is vrylik beskikbaar). U sien daar is veral drie bewegings wat hierdie rigting inslaan, Die Nuwe Reformasie bestaande uit huidige en oud professore en lektore aan ons teologiese fakulteite, The Jesus Seminar waarvan baie van die bogenoemde persone lede is en die Emerging Church.

Een van die lede van die Nuwe Reformasie beweer in sy boek dat Maria ʼn prostituut was en Jesus se pa ʼn Romeinse soldaat, ek gaan nie eens verder uitbrei nie. Sekere lede van beide die Jesus Seminar en die Emerging Church beweging beweer dat Jesus se dood aan die kruis was “transcendental child abuse”. U sien hierdie is mense wat sogenaamde ander “waarhede” in die Bybel raaksien en dan byvoorbeeld die werk van mense soos Josephus sal bevraagteken, maar geredelik die gnostiese geskrifte van Alexandria aanhang. Hulle is nie betrokke by ʼn studie van die Bybel nie, hulle is besig om die Bybel te vernietig, en in baie mense se oë kry hulle dit reg. En hulle het almal begin as kinders van die Here, of was hulle werklik? Iets het verkeerd gegaan – hulle het die Woord van God begin bevraagteken!

Kom ons kyk nou ʼn bietjie na die evolusie leer. Ongelukkig of gelukkig is daar geen verwarring wat my aan betref oor die teorie en filosofie van evolusie nie. U sien die rede waarom ek so sê is dat die twee nie onafhanklik van mekaar ontwikkel het nie, maar dat die een ʼn uitvloeisel is van die ander. Wat die “favoured races” aan betref stem ek saam, dit sluit inderdaad skaap rasse, bees rasse ens in, maar is daar dan nie ook mens rasse nie?

U sien wat jy glo bepaal jou optrede. Weereens bevestig ek dat evolusie ʼn rassistiese teorie is. Rassisme het bestaan lank voor die evolusie teorie, maar Darwin se boek was soos petrol op ʼn vuur, ook het die evolusie teorie bestaan voor Darwin maar, weereens was dit sy boek wat dit populêr gemaak het. Maar u hoef my nie te glo nie kom ons kyk na wat Darwin en andere self te sê het:

Charles Darwin “The Descent of Man” Chapter 3 and World Book Encyclopedia 1052 pg 336:

“At some future period, not very distant as measured by centauries, the civilized races of man will almost certainly exterminate and replace the savage races throughout the world.”

In “The Origen of Species” pg 243 skryf Darwin “…thus from the war of nature, from famine and death, the most exalted object which we are capable of conceiving namely, the production of higher animals, directly follows”.

Henry Fairfield Osborn – outspoken evolutionist and curator of The American Museum of Natural History in New York said:

The standard of intelligence of the average adult Negro is similar to that of the eleven year old youth of the species Homo Sapiens. (Hierdie uitlating in nie net rassisties nie, maar wil voorgee dat swart mense diere is.)

Laastens oor hierdie punt: Steven Jay Gould – “Ontogeny and Phylogeny” 1977 pg’s 127-128:

“Biological arguments for racism may have been common before 1850 but they increased by order of magnitude following the acceptance of evolutionary theory.” (Neem kennis dat die hele tyd gepraat word van die evolusie teorie en nie die filosofie nie.)

U sien die ironie van die saak is dat in die 1850’s die evolusie teorie ten sterkste verwerp is deur wetenskaplikes maar dit was ʼn Anglikaanse priester Charles Kingsley wat sterk voorspraak gemaak het vir Darwin en die teorie aan die kerk “verkoop” het en daarom sit ons vandag met die probleem.

In sy “Sermons on Natural Subject”1880 , Sermon XLI pg’s 414-417 skryf Kingsley: “The black people of Australia, exactly the same race as the African Negro cannot take in the Gospel… All attempts to bring them to a knowledge of the true God have as yet failed utterly… Poor brutes in human shape may they perish off the face of the earth like brute beasts.

In 1996 verskyn ʼn artikel in die Maart uitgawe van Creation ex nihilo aangaande die aktiwiteite van Mayor Korah Willis en ʼn Duitse evolusionis, Amalia Dietrich in Australië en dit lees soos volg:

“New South Wales missionary was a horrified witness to the slaughter by mounted police of a group of dozens of Aboriginal men, women and children. Forty five heads were then boiled down and the ten best skulls were packed off for overseas. (destined for an evolution exhibition).

At the 1904 World Fair in St Louis, a special display area was set up using Pygmies in order to demonstrate their lack of evolutionary progression. www.rae.org Otta Benga who had a wife and children was put in a cage with chimpanzees – he went insane and killed himself.

Om hierdie gedeelte mee af te sluit kom ons kyk ʼn bietjie na Hitler. Hitler het geglo die Duitsers is ʼn superieure ras en verdien om die wêreld te oorheers. Waarom?

“Evolution and Ethics” 1947, Sir Arthur Keith p 230. “The German Fuhrer has consistently sought to make the practice of Germany conform to the theory of evolution.

“Ripe old Age, New Scientist” 161 (2171) 41, 1999 Martin Brooks. “A direct line runs from Darwin through the father of the Eugenics Movement, Darwins cousin, Francis Galton to the extermination camps of Nazi Europe”.

“Before and After” 1948, pg 115, Robert Clark. Adolf Hitler’s mind was captivated by evolutionary thinking probably since the time he was a boy. Evolutionary ideas lie at the basis of all that is worst in Mein Kampf.

“Mein Kampf” p 286. Adolf Hitler. “No more than nature desires the mating of weaker with stronger individuals, even less does she desire the blending of a higher with a lower.”

Hitler’s Hit List

Species Blood Mixture

Nordic (Blond, blue-eyed……)                                     Close to pure Aryan

Germanic (Brown hair, blue-eyed or,

less desirable, brown-eyed…..)                                   Predominantly Aryan

Mediterranean                                                           Slightly Aryan

Slavic                                                                           Close to half Aryan, half ape

Oriental                                                                       Slight ape predominance

Black African                                                               Predominantly ape

Jewish (fiendish skull)                                                 Close to pure ape

Mense as dit ons nie oortuig daarvan dat evolusie nie met die Woord van God vereenselwig kan word nie dan weet ek nie wat sal nie. Maar, laat ons nou verder kyk na die sogenaamde wetenskap van evolusie en die leuens wat dit verkondig: (Verskoon tog maar hier gaan ek eers weer oorslaan na Engels). Ons begin met die volgende aanhalings:

George Wald (Nobel Prize Winner) Biochemical Science: An Inquiry into Life

“I will not accept that (creation) philosophically because I do not want to believe in God. Therefore I choose to believe in that which I know is scientifically impossible, spontaneous generation arising to evolution.”

Holt in the 1994 edition of: Biology – Annotated Teachers Edition says:

“You are an animal and share a common heritage with earthworms.” (Mense dit is die gemors wat kinders in skole in Amerika geleer word en ook in van ons skole – waarom dink julle lyk die jeug soos hulle lyk vandag, en ons ondersteun hierdie teorie? Ons word selfs geaffronteer as iemand iets daar teen sê. Iets baie groot is verkeerd. Hierdie is maar net een van vele soortgelyke stellings uit skool teksboeke.)

F Sherwood Taylor (Curator of the Museum of The History of Science in Oxford England) wrote in his book Geology Changes the Outlook:

“I myself have little doubt that in England, it was Long-age Uniformitarian Geology and the theory (let well) the theory of evolution that changed us from a Christian to a pagan nation.”

In 1726 – 1796 James Hutton, wrote the book Theory of the Earth and said: “The earth is much older than most people thought.” This book started people doubting the truth of the Bible and had a great influence on a lawyer from Scotland called Charles Lyell. In 1830 Charles Lyell wrote the book The Principles of Geology in which he developed the Geologic Column:

Jurassic

Triassic

Permian

Carboniferous

Devonian

Silurian

Ordovician

Cambrian

This column does not exist anywhere on earth, yet all of evolution theory is based on the Geologic Column.

Lyell on the other hand had a great influence on both Darwin and Thomas Malthus the latter who thought that “offspring were produced more than could possibly survive with a limited food supply, so it was best if the weakest die off”.

So what was the result of this ?

Hutton’s book, “The Theory of the Earth” 1795, started people to doubt that God’s creation happened 6000 years ago.

Lyell’s book, “Principles of Geology” 1830, started to make people doubt the flood.

Darwin’s book, The Origen of Species (abbreviated title) 1859, started people to doubt the Creator.

This all led to the rise of Humanism. The next fifty years after Darwin’s book many isms arose;

Humanism

Communism

Socialism

Nazism

Racism and the New World Order.

Darwin himself admitted: “Often a cold shudder has run through me and I have asked myself whether I may have devoted myself to a fantasy. (Charles Darwin, Life and Letters 1887 Vol 2 Pg 229)

The Humanist Manifest I (1933) Tennant #1 states: Humanists regard the Universe (in hoof letters) as self existing and not created.

Brothers and sisters, evolution is bad science based on lies. I can carry on like this for weeks on end but let us just look at a few examples:

 1. The Grand Canyon was not formed slowly. The topography of the Grand Canyon shows that the section between the source of the Colorado river and its termination is higher than the source. Unless years ago, water was able to run uphill, because it does not do that today, I would like to suggest that the Grand Canyon was formed quickly by a flood.
 2. The Geologic Column does not exist anywhere in the world and can therefore not portray the history of the earth. Even if it existed, it will prove a flood and not evolution. (you can do an experiment yourself) Take different kinds of bone i.e. a sheep bone and a chicken bone, put it in muddy water stir it and let it settle. You will find that the sheep bone because it is heavier settles lower down in the mud while the chicken bone settles higher up because it is lighter.
 3. Rocks and fossils does not date each other, this argument is based on circular reasoning
 4. Layers of sediment are not different ages. Petrified trees found upright in these layers prove that the layers were formed at the same time.
 5. Plants and animals are not related to each other and mutation across the gene barrier has never happened.
 6. Natural selection does not cause evolution it merely selects.
 7. Comparative ancestry does not prove a common origin.
 8. The human embryo does not have gill slits
 9. The human appendix is not vestigial and the whale does not have a vestigial pelvis, neither is the human tailbone vestigial, it is all a lie.
 10. Dinosaurs did not live millions of years ago before humans were around. All over the world there are confirmed rock paintings and engravings of dinosaurs. Unless these are self portraits, I would suggest that they were drawn by humans. Dinosaurs are also mentioned in the Bible, by another name off cause as the name dinosaur only came into existence in the 1700’s.
 11. The horse series in text books were proven wrong 50 years ago.
 12. Life cannot evolve from non-living matter.
 13. The Big Bang theory does not conform to the laws of angular velocity, planets are rotating in different directions.
 14. The matter of Carbon 14 and Potassium Argon dating, I’m not even going to discus. These methods of dating artifacts/specimens are ridiculously inaccurate. The same specimen measured twice can give you a difference of millions of years. The entire method is flawed to the core, but this is a entire lecture on its own.

One phenomenon I find rather amusing. I call it the inflation of evolution. You see what often happen is that these “scientists” make a new discovery, they date it, and if they have no explanation for it, what they then do is they make it older, as if time is going to solve the problem. O yes, and then Carbon 14 dating is completely disregarded. I’ve worked out that the inflation of evolution is about 200 000 000 years per year.

To close this section I would like to mention that Creation Science Evangelism in the United States has offered $250 000,00 to the first person that can show evidence for evolution. This has not happened in 25 years.

Lets look at a more recent incident. The Columbia shootings 2006 or 2008 I’m not sure, any way Eric Harris and Dylan Klebolt made a video before the Columbia shootings and this is what Klebolt said: “He (a football player), does not deserve the yaw evolution gave him – look for his yaw it won’t be on his body.” They intentionally did the shooting on Hitler’s birthday. Klebolt was wearing a T-Shirt that said “Natural Selection”. They shot a kid just because he was black and they shot a girl just because she was a Christian.

A final comment on evolution. I would like to make the statement that evolution, if not the single biggest cause, then certainly one of the biggest causes for the decline of the Christian faith over the last say, 150 years.

 

Laat ons nou afstap van hierdie nare onderwerp en ʼn bietjie kyk na die wondere van God se Woord en veral dan die boek Genesis, maar eers die volgende:

Die Bybel is geskryf oor ʼn periode van 1600 jaar

Deur 40 skrywers

In 66 boeke

In 3 verkillende tale, Hebreeus, Grieks en Aramees

In 6 verskillende lande, Israel, Egipte, Babilon, Arabië, Griekeland/Masedonië en Rome

Deur mense van 11 verskillende beroepe, konings, priesters, profete, soldate, staatsmanne, vissermanne, ʼn dokter, ʼn tent maker, ʼn belasting invorderaar, boere en skaapwagters.

In 8 verskillende literêre vorme, historiese geskrifte, bibliografie, poësie/digkuns, spreuke, drama, preke, briewe en psalms/gesange.

En ten spyte hiervan is die Bybel in perfekte harmonie – geen ander boek in die wêreld kan hierop aanspraak maak nie.

Kom ons kyk nou na die rol wat die nommer 7 speel in die Boek Genesis (ek moet net waarsku dat van hierdie voorbeelde net te vinde is in die oorspronklike “Masoretic Text”) Ek haal aan:

U Cassuto, A Commentry on the Book of Genesis (Jerusalem: The Magnes Press, 1961), 13-15

“Because the number seven plays a prominent role throughout Chapter 1, it shows that Genesis was not put together haphazardly by some mysterious, “redactor”, but was put together based upon a clear literary concept and motif. The number seven appears in several ways:”

“First: There are seven days.

Second:            There are three main nouns which express the basic concept of this section, and they are all repeated a number of times, and all repetitions are a multiple of seven.

For example, the Hebrew word for God, Elohim, appears a total of 35 times (5×7).

The word earth appears 21 times (3×7).

The word heavens with firmament appears 21 times (3×7).

Third:               There are seven fiats in the jussive form which state: let Us.

Fourth:             Light and day is found seven times in the first paragraph.

Fifth:                The word light by itself is found seven times in the fourth paragraph.

Sixth:                The word waters is found seven times in paragraphs 2 and 3.

Seventh:           The word life is found seven times in paragraphs 5 and 6.

Eighth:             Seven times the phrase, it was good, is found.

Ninth:               Verse 1 contains exactly seven words in the Hebrew text.

Tenth:              Verse two in the Hebrew text contains exactly 14 words (2×7).

Eleventh:         There are seven paragraphs in Genesis 1:1 through 2:3, with the seventh paragraph containing three sentences, and each sentence contains seven words with the phrase the seventh day in the middle of the whole passage. The seventh paragraph contains a total of 35 words (5×7). All this could hardly be accidental.”

In die Boek Genesis kry ons ʼn heel paar kruisstellings of spieëlbeelde. Kom ons kyk net na een van hulle:

In die tyd van Noag

A: God besluit om die aarde te vernietig (Gen 6:11-13).

B: Noag bou ʼn Ark (Gen 6:14-22).

C: God bevel Noag en sy familie om in die ark in te gaan (Gen 7: 1-16)

D: Die Vloed begin (Gen 710-16).

E: Die vloed duur 150 dae met die berge onder water (Gen 7:17-24)

F: God onthou vir Noag (Gen 8:1)

E: Die vloed trek terug na 150 dae en die berge word sigbaar (Gen 8:1-5).

D: Die Aarde word droog (Gen 8:6-14)

C: God bevel Noag en sy familie om uit die Ark te gaan (Gen 8:15-19).

B: Noag bou ʼn Altaar (Geen 8:20).

A: God besluit om nie weer die aarde met water te laat vergaan nie (Gen 8:21-22).

Kom ons kyk na ʼn laaste dingetjie. U sien Genesis en Openbaring is soos twee “bookends” aan die begin en die einde van die Bybel, so kom ons kyk ʼn bietjie na die parallelle tussen die twee:

Parallels between the Books of Genesis and Revelation

Gen

Parallel Concept

Rev

Parallel Concept

1:1-2:3

A New Beginning.

21:1-22:5

A New Creation, a new Order.

1:2

Darkness was upon the face of the deep.

21:25

In the Eternal Order there is no night at all.

1:2

The deep or the salt sea exists.

21:1

No salt sea exists in the new order.

1:16

Rule of the sun and the moon.

21:23

No need of sun or moon.

2:8-9

Man is placed in a prepare garden.

21:2

Man is placed in a prepared city.

2:9

The Tree of Life is in the midst of the garden.

22:2

The Tree of Life is in the midst of the river.

2:10

The river flows out of Eden.

22:1

The river flows out of the throne of God.

2:12

Gold in the land.

21:21

Gold in the city.

2:12

Only the bdellium and onyx stones.

21:19

Twelve types of precious stones.

3:1-8

Sin enters human experience.

21:8, 22:27

Sin is expelled.

3:8

God walks in the garden.

21:3

God dwells or lives in the city.

3:8-10

The walk with God is broken.

21:3

The walk with God is resumed.

3:13

Triumph of the serpent.

20:10, 22:3

Triumph of the Lamb.

3:15

Shows Satan opposing.

20:10

Shows Satan banished.

3:15

Redemption promised.

5:9-10

Redemption accomplished.

3:18

There are thorns and thistles.

21:4

There is no pain.

3:17

The ground is cursed.

22:3

There is no more curse.

3:17

Daily sorrow.

21:4

No more sorrow.

3:16-19

There is death.

21:4

No more death.

3:18

Eating of herbs.

22:2

Twelve manner of fruits.

3:19

Sweat of the face.

21:4

No more tears.

3:21

Coats of skin.

19:6-9, 19:14

Clothes made of fine linen.

3:23

Paradise lost

21:25, 22:14

Paradise regained.

3:24

Mankind is kept from the Tree of Life.

22:14

There is access to the Tree of Life.

6:5

Evil continually.

21:27

Absolutely nothing defiling.

 

Daar is nog honderde soortgelyke juwele in die Boek van Genesis, maar ek dink ons volstaan hier.

Waarom gaan ek so tekere oor hierdie goed? Want as ek bewus is van gevare is dit my Christelike plig (dit is elke Christen se plig) om my mede Christene te waarsku en dit is nie wat ek sê nie, dit is wat die Woord van God sê. Tweedens moet ʼn mens verstaan wat die duiwel (baie mense vandag glo natuurlik daar is nie so ʼn ding nie) se strategie is, en in 6000 jaar het dit nog nie verander nie. Laat my toe om te illustreer:

Gen 3:1 ……En hy sê vir die vrou: Is dit ook so dat God gesê het:   Hy bevraagteken die Woord van God.

Gen 3:4 Toe sê die slang vir die vrou: Julle sal gewis nie sterwe nie;     Hy verdraai die Woord van God en so doende ondermyn hy God se outoriteit.

 

Gen 3:5 ……..sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken.       Hy probeer ons wys maak dat ons soos gode kan wees.

 

Wat gebeur vandag in die kerk? Kyk maar net na die drie bewegings wat ek vroeer na verwys het, die Nuwe Reformasie, die Jesus Seminaar en die Emerging Church (daar is vele ander), hulle bevraagteken die Woord van God, hulle verdraai dit en hulle verkondig dat jy godheid kan bereik. Soos reeds gese dit kan u maar self gaan navors.

 

Laat ons kyk na ʼn paar ander strategie van die duiwel:

Hy Will nie hê ons moet profesie lees nie en veral die Boek van Openbaring, en hy kry dit baie goed reg. Hoeveel mense wat vandag in die kerk sit het al die hele boek van Openbaring gelees, om nie eens te praat van die hele Bybel nie? Die rede, want dit is die storie van sy ondergang.

Hy wil ons laat glo dat hy nie bestaan nie. Dit het hy ook al grootliks reggekry.

Hy weet hy kan nie die feit dat Jesus gekruisig is laat verdwyn nie, so hy bevraagteken die fisiese opstanding van Jesus, want soos Paulus sê, as Jesus nie fisies opgestaan het nie, is ons geloof tevergeefs. Hierdie doel is ook al tot ʼn groot mate bereik.

Dan die grote, sy grootste teiken, die Boek van Genesis en veral die eerste 11 hoofstukke. As hy mense kan laat glo dat Genesis ʼn mitte is het hy met een “fowl sweep” al sy doelwitte bereik. Genesis is die fondasie waarop die res wan die Woord van God gebou is, as die fondasie verkrummel, val die res inmekaar. As Genesis nie letterlik waar is nie dan bestaan die duiwel nie, dan was daar nie ʼn sondeval nie, dan was daar geen rede vir Jesus om vir ons sondes te kom sterf nie, dan is daar nie ʼn God nie. Mense as ons dit nie kan insien nie dan moet ons ernstig vir die Here vra om ons oë te open.

Laastens wil ek net se wanneer dit kom by die Woord van God is julle heeltemal reg, Jasper Van Der Westhuizen het nie die waarheid nie, maar net so min is daar ander waarhede, hierdie konsep is ʼn post modernistiese mitte, wat ons net in die moeilikheid sal laat beland, want eendag moet ons almal voor God staan en verantwoording doen van ons lewens. So wat is dan die waarheid?

Joh 14:6 Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.

 

Wie dan is Jesus?

Joh 1:1 In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God.

Joh 1:2 Hy was in die begin by God.

Joh 1:3 Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.

Joh 1:4 In Hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense.

Joh 1:5 En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie.

Joh 1:14 En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon—en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom—vol van genade en waarheid.

 

Mense kan julle sien dat as ons die Woord van God aantas/bevraagteken/ander bedoelings heg aan wat Hy hard en duidelik vir ons sê dan doen ons dit ook aan ons Verlosser, ons Jesus wat vir ons ʼn duur prys betaal het.

Laat ons ons nie ophou met teorie en ding van die hierdie wêreld nie, en almal vandag maar net soos Josua aan die wêreld daarbuite se:

Jos 24:15………. maar ek en my huis, ons sal die HERE dien.

Hierby volstaan ek.

Baruch Abba Bashem Adonai

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.