Die humorsin van Jesus

 

Jesus het ‘n goed ontwikkelde sin vir humor gehad wat hy dikwels gebruik het om belangrike sake te belig. Een so ‘n voorbeeld vind ons wanneer Hy praat oor ons gesindheid wanneer ons byvoorbeeld vir die armes iets gee.
 

Hy skets ‘n woordprentjie wat ‘n mens laat glimlag. “As jy byvoorbeeld armes help, moet dit nie uitbasuin nie. Dit doen die skynheiliges in die sinagoges en op straat, sodat mense met lof van hulle kan praat.” (Matteus 6:2). In my geestesoog sien ek die belangrikes wat elke keer met groot trompetgeskal vir die armes iets gee, net om tog raakgesien te word.
 

Dan volg die trefreël – “Nee, as jy iets vir die armes gee, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou goeie daad verborge kan bly. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon.” (Matteus 6:3-4)
 

Soos goeie opvoedkundiges en sprekers vandag, het Jesus humor gebruik om die aandag van sy luisteraars te kry. Sy humor was egter opbouend en insiggewend sodat ander daardeur kon leer. In ons moderne tyd is humor dikwels growwe humor. Mense lag ten koste van iemand anders met wie daar op ‘n neerhalende manier die spot gedryf word.
 

Ja, dit is wonderlik om vrolik te wees en te kan lag. Dit verryk dikwels ‘n situasie. In Spreuke 17:22 lees ons: “‘n Vrolike mens is ‘n gesonde mens, ‘n neerslagtige mens raak uitgeput.” Ons pogings om humoristies te wees, moet egter nooit ten koste van iemand anders wees nie!
 

Gebed: Here Jesus, plaas ‘n wag voor my mond sodat ek nie deur my humor iemand onnodig seer maak nie. Dit vra ek in u Naam.

Amen

Bron:  versndag.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.