Die impak van elke Jesus-mens


  1. Ons leef tussen ander mense wat bang, onseker en/of verlore is of voel – self kan ons ook so voel. Ons leef agter geslote deure en hekke, misdaad bedreig ons almal op een of ander wyse. Daar is so baie wat ons leefwêreld deurmekaar maak, dinge verander soms baie vinnig en die toekoms lyk baie onseker. Te veel beleef ons die agteruitgang op so baie fronte  in die samelewing en dit maak ons moedeloos. Op te veel terreine is dit sigbaar dat mense sonder Jesus leef en nie eers skaam is daaroor nie. Hiermee word ons daagliks gekonfronteer.
  2. MAAR ons het Jesus, ons volmaakte Verlosser, wat volledig vergifnis van sonde vir alle mense is – hierdie waarheid staan op ons enigste Rots! Ons elkeen se persoonlike redding is slegs en alleen gebou op hierdie onverdiende guns van ons Here. Hierdie guns is vir alle mense beskikbaar, ongeag wie of wat die omstandighede is. En die enigste wyse waarop verlore en onseker en bang mense met die liefde van ons God in aanraking kan kom, is deur ons lewe en deur ons woorde. Geen ander waarheid, as die waarheid van God se liefde vir alle mense, kan groter impak hê op die omstandighede waarmee ons elke dag gekonfronteer word nie.
  3. Daarom kan elke Jesus-mens vrymoedig, met liefde en met die gawes wat elkeen het, soos dit op ons pad kom, vrede en vergifnis leef en vertel. Ons het die geleenthede om die allerbeste nuus van Jesus se liefdevolle opoffering vir almal, nie net te leef nie, maar ook verder uit te dra. Waar ek en jy elke dag besig is met ons dagtaak tussen ander mense, is elkeen van ons die kanaal van Jesus-liefde na verwarde en verlore mense.


Ons Here wil jou baie graag gebruik om ‘n impak te maak ter wille van sy koninkryk – jy is reeds aan diens!

Bron: http://doomcharl.blogspot.com/ NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.