Is jou fokus op jou omstandighede of op God?


Sy omstandighede was vir hom ’n groter realiteit as God se almag en teenwoordigheid. Daarom dat hy ’n teken vra.

In ons swaarkry wonder ons ook soms waar God is en wil ons ook soos Gideon ’n teken hê. ’n Teken dat Hy nog daar is en ons seer en swaarkry raaksien. Dat ons gebede nie verniet is nie, dat ons omstandighede, wat nie verander nie en onuithoudbaar voel, tog iewers ten goede gaan meewerk.

As ek net fokus op my verbrokkelende huwelik of my kind wat nie werk kry nie, begin dit lyk asof God nie ons omstandighede kan of wil verander nie. Dan val ek vas in die dryfsand van twyfel en wil ek soos Elia onder die besembos gaan lê en moed opgee. In plaas daarvan kan ek met ’n wilsbesluit ’n loflied sing wat my herinner aan hoe groot God is. Selfs hierdie eenvoudige kinderliedjie kan die swaarste gemoed lig: “My God is so goed, so groot en so magtig. Daar’s niks wat my God nie kan doen.”

Die waarheid is dat God se liefdevolle teenwoordigheid nie afhanklik is van my omstandighede en emosies nie. Hy hou my altyd in Sy hand. Sy liefde en trou is ’n onbreekbare belofte. Dawid prys God in Psalm 144:2 “U is my krag en my skuilplek, my veilige vesting en my redder, my beskermer by wie ek skuil, wat my volk aan my onderdanig maak” terwyl hy vasgekeer in die grot van Abdullam is, sy lewe in gevaar.

Daarom kan ek my man bemoedig deur sy rug te masseer wat seer is van die spanning oor werksomstandighede, en hom deur hierdie klein liefdesdaad herinner aan God se grootheid, liefde en trou en kan ons albei krag en moed kry om aan te gaan. Besef ons dat ten spyte van ons seer en onveranderde omstandighede, ons steeds in Sy hand is, dat Hy ons hierdeur sal dra en vind ons vertroosting in Romeine 8:28 “Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir dié wat Hom liefhet, dié wat volgens sy besluit geroep is”.

Bron:ekerk.orgNGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.