DIE JOODSE HUWELIKSTELSEL (Deel 5 van 6)

  1. b. Die Toepassing op die Bruid van die Messias

Die toepassing is dat die fees gaan plaasvind op die aarde. Om die waarheid te se, die Koninkryk gaan begin met die Huweliksfees van die Lam. Soos reeds gesê baie meer mense word uitgenooi na die Huweliksfees, byvoorbeeld die Ou Testament verlostes gaan by die Huweliksfees wees want hulle is lewend gemaak na die Groot Verdrukking (Jes 26:19; Dan 12:2) In Joh 3:28-30 beskou Johannes die Doper homself nie as deel van die bruid nie, maar klassifiseer hy homself as die vriend van die Bruidegom. Die vriende van die Bruidegom is die Ou Testament verlostes en hulle is die menigte wat uitgenooi word na die Huweliksfees. N tweede groep wat nie by die Huwelikseremonie gaan wees nie maar wel by die Huweliksfees is die verlostes uit die Groot Verdrukking (hulle word opgewek aan die einde van die Groot Verdrukking Rev 20:4-6), en die derde groep is Israel, die wat die Groot Verdrukking oorleef het en die Messias as hulle Verlosser aanvaar het. (Elke lewende lid van Israel sal voor die tweede koms, vir Jesus as hul Messias aanvaar – dit is die voorvereiste vir die tweede koms.)

 

Die feit dat die Koninkryk begin met ʼn Huweliksfees vind ons in Jes 25:6 In die konteks van die Koninkryk skryf Jesaja: En die Here van die leërskare sal op die berg vir al die volke berei ʼn maaltyd van vetspyse, ʼn maaltyd van ou wyn, van vetspyse vol murg, van gesuiwerde ou wyn. Dit is dan na hierdie fees waarna al die ander uitgenooi word. Net voor die tweede koms word die uitnodiging uitgestuur. Rev 19:6-8 praat van die Huwelikseremonie en vers 9 praat oor die fees: Toe se hy vir my: Skryf salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die Lam. Die ete word nie hier bedien nie, dit is slegs die uitnodiging wat gestuur word net voor die tweede koms. Verse 11-16 beskryf die tweede koms en na ʼn 75 dae periode word die Koninkryk gevestig. Die Koninkryk begin dan met die Bruilofsfees van die Lam. Net soos die Joodse bruilofsfees sewe dae duur sal hierdie een ook sewe dae duur of selfs dalk sewe jaar.

 

Gedurende die 75 dae periode word die Ou Testament verlostes en die verlostes uit die Groot Verdrukking opgewek en hulle is die menigte wat as gaste die fees gaan bywoon.

 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.