Die klere van die hoë priester (Deel 6 van 7)

 

Luk 12:37 Gelukkig is daardie diensknegte vir wie die heer wakker sal vind as hy kom. Voorwaar Ek sê vir julle, hy sal hom omgord en hulle aan tafel laat gaan en hulle kom bedien.

Luk 17:8 Sal hy nie eerder vir hom sê nie: Maak vir my die aandete klaar en omgord jou en bedien my totdat ek geëet en gedrink het; en daarna kan jy eet en drink?

 

Joh 13:4 van die maaltyd opgestaan en sy bo-klere uitgetrek en ‘n doek geneem en dit om Hom vasgemaak.

Joh 13:5 Daarna het Hy water in ‘n bak gegooi en die voete van die dissipels begin was en afdroog met die doek wat Hy omgehad het.

 

Hier toon Jesus vir ons Sy nederigheid deur die voete van Sy dissipels te was. Aaron, ten spyte van al die pragtige klere wat hy gedra het, het ook ʼn Gordel gedra wat daarna wys dat al was hy die Hoë Priester, hy ook nederig moes wees voor God en die volk en die diens moes verrig wat van hom verwag was, al was dit soms ʼn “lae diens”, en net so sien ons dit in die Here Jesus. Die selfde geld vir ons, as gelowiges moet ons God in nederigheid dien.

In die nabye ooste, wanneer mense op ʼn lang reis gegaan het, het hulle ʼn gordel aangesit, en natuurlik in daardie dae was ʼn reis of te voet of op die rug van ʼn donkie.

Exo 12:11 En só moet julle dit eet: Julle heupe moet omgord wees, julle skoene aan jul voete en julle staf in jul hand; baie haastig moet julle dit eet. ‘n Pasga van die HERE is dit.

 

2Ki 4:29 En hy sê vir Gehási: Gord jou heupe en neem my staf in jou hand en gaan heen; as jy iemand teëkom, groet hom nie; en as iemand jou groet, antwoord hom nie; en lê my staf op die gesig van die seun.

 

Vir ons beteken dit ook dat ons op ʼn lang reis is, hierdie wêreld is nie ons tuiste nie, ons is maar net op pad hier verby. Ons is nie veronderstel om wortel te skiet in hierdie wêreld en geheg te raak aan aardse dinge nie, ons moet lewe vir die Koninkryk. Dit beteken nie ons moet hierdie wêreld heeltemal ignoreer nie. Al is ons as gelowiges nie van hierdie wêreld nie, is ons nog steeds in hierdie wêreld en soveel te meer, terwyl ons hier is, is dit ons plig om die werk van God te doen sodat meer siele gewen kan word vir die Koninkryk.

Eph 6:13 Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle alles volbring het, staande kan bly.

Eph 6:14 Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan,

 

Paulus beskryf hier die wapenrusting van ʼn soldaat en die heel eerste deel wat aan gesit word, is die gordel van die waarheid. Let wel, nie die gordel van N waarheid nie, ook nie die gordel van waarhede nie, maar die gordel van DIE waarheid i.e. die onfeilbare Woord van God. Ons kan nie die res van die wapenrusting aantrek sonder die gordel van die waarheid nie. Daarsonder is die res nutteloos en ons sal nooit staande bly nie.

Luk 12:35 Laat julle heupe omgord wees en julle lampe aan die brand.

 

Luk 12:37 Gelukkig is daardie diensknegte vir wie die heer wakker sal vind as hy kom. Voorwaar Ek sê vir julle, hy sal hom omgord en hulle aan tafel laat gaan en hulle kom bedien.

 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.