Die kuns van tevrede wees


In Engelse is daar die mooi woord: Contentment. In Afrikaans vertaal, kan ons sê dat die beteken om vervuld te voel, tevredenheid te beleef en ’n diep gevoel van vrede te ervaar. Dis ook om tevrede te wees met die lewe: met dié dinge wat ons het of nié het nie en met dit wat ons kan doen of nie kan doen nie. Navorsers skryf die laaste paar jare baie oor die belangrikheid van waardering. Dat ons dankbaarheid oor die lewe eintlik ons geluk en tevredenheid bepaal. Wanneer ons fokus op die lys van dinge waarvoor ons “dankie” kan sê, vergeet ons van die dinge wat ons nie het nie. En dan … kruip tevredenheid, vrede en uiteindelik geluk stilweg in ons hart in.

 

Kom ons stel onsself vanjaar oop vir die sagte vrede wat ons alleen maar van die Gees kan ontvang. Kom ons vra Hom om van ons sielstevrede mense te maak: mense wie se oë oop is vir dit wat ons hét.

Ek is stil en rustig. Want ek het die grootste gawe van alle tye: ek het U by my, Here.

Bron:  ekerk.org

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.