FAK gedenk dag toe God begin Afrikaans praat het

Dit het gehelp om Afrikaans van ’n tuin- en kombuistaal in ’n kanseltaal en ’n wetenskapstaal te omskep.

Daarby het die verskyning van die Afrikaanse Bybel tydens die Groot Depressie van die 1930’s kultuurarm mense baie selfvertroue gegee. God was nie meer ver in Hooghollands nie, maar het hul eie taal gepraat.

Die FAK het ook ’n gedenkbundel uitgegee wat die Afrikaanse Bybelvertaling uit verskeie hoeke beskou.

Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika het gesê in die 80 jaar het hy 11,1 miljoen gedrukte Bybels versprei. In 2012 is 205 780 volledige Afrikaanse Bybels op selfone afgelaai.

Daar word nou weer op versoek van die kerke gewerk aan ’n nuwe direkte vertaling van die Bybel en die Nuwe Testament en Psalms behoort vroeg volgende jaar gepubliseer te word.

Bron:  beeld.com

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.