Die Tabernakel (9#10)

 

Rev 5:8  en toe Hy die boek neem, val die vier lewende wesens en die vier en twintig ouderlinge voor die Lam neer, elkeen met siters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is.

 

Psa 141:2  Laat my gebed soos reukwerk voor u aangesig staan, die opheffing van my hande soos die aandoffer.

 

Rev 8:3  En ‘n ander engel het gekom en met ‘n goue wierookbak by die altaar gaan staan, en baie reukwerk is aan hom gegee, om dit met die gebede van al die heiliges op die goue altaar voor die troon te lê;

Rev 8:4  en die rook van die reukwerk het met die gebede van die heiliges uit die hand van die engel opgegaan voor God.

 

Soos wat Aaron die wierook brand op die altaar, simboliseer dit die gebede en lofprysinge van die Israeliete wat opgaan voor die aangesig van God. Aangesien die wierook gebrand word op ʼn goue altaar sien ons dit is ʼn beeld van Christus in sy glorie. Ons die Nuwe Testament priesters/gelowiges bid tot God en offer lofprysing tot God deur Jesus Christus in sy glorie dienende as ons Hoë Priester voor God.

Heb 13:15  Laat ons dan gedurig deur Hom aan God ‘n lof offer bring, dit is die vrug van die lippe wat sy Naam bely.

 

So Jesus is ons tussenganger deur wie ons na God bid en God prys en deur wie ons die seën van die Heilige Gees vra. In die reeks oor die klere van die Hoë Priester het ons gesien dat maak nie saak hoe goed ons bedoelings is of hoe rein ons dink ons is nie, God nie ons gebede en lofprysing kan aanvaar sonder dat dit (vir n tekort aan ʼn beter woord) deur Christus “gefiltreer” is nie. So Jesus is ons tussenganger en wanneer ons ook al God nader of vir die krag van die Heilige Gees vra, doen ons dit altyd deur Jesus. Ons sien ook dat daar net een Wierook Altaar was, net soos Christus die enigste verlosser en tussenganger is.

1Ti 1:15  Dit is ‘n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is.

Die vuur vir die Wierook Altaar moes geneem word van die vuur op die Brons Altaar en dit was ook die selfde vir enige ander diens waar vuur benodig is in die Tabernakel wat natuurlik verwys na die kruis. Alles moes en moet nog steeds via die kruis gaan. Sonder die geloof en aanvaarding dat Christus vir ons sondes gesterf het nie, word ons gebede nie verhoor nie (i.e. geen vuur om die wierook te laat brand nie).

Exo 30:7  En Aäron moet daarop reukwerk van speserye aan die brand steek; elke môre as hy die lampe regmaak, moet hy dit aan die brand steek.

Exo 30:8  En as Aäron teen die aand die lampe opsteek, moet hy dit aan die brand steek as ‘n voortdurende reukwerk voor die aangesig van die HERE in julle geslagte.

Exo 30:9  Julle mag daarop geen vreemde reukwerk of brandoffer of spysoffer bring nie. Julle mag ook geen drankoffer daarop uitgiet nie.

Soos ons kan sien was die Wierook twee maal per dag gebrand, in die oggend en in die aand as ʼn voortdurende reukwerk. Al het die rook van die wierook al minder en minder geword soos dit uitbrand, het dit aanhou brand tot die volgende wierook weer aangesteek is. So twee maal per dag was daar ʼn groot klomp rook wat geleidelik minder word deur die dag of nag.

Dit is ook waar wat ons aan betref, ons lees ons Bybels en bid in die oggend voor ons die dag begin en in die aand voor ons gaan slaap en tensy ons in voltydse diens van God staan verminder ons kontak met God gedurende die dag en natuurlik in die nag wanneer ons slaap, nie te min moet ons altyd streef om deur die dag of selfs in die nag wanneer ons wakker is tot God te bid en Sy dinge te oordink of selfs ʼn stukkie uit Sy Woord lees. Ons moet natuurlik altyd onthou dat God se belangstelling in ons nooit vir een oomblik verminder nie.

Kom ons kyk ʼn bietjie na die speserye wat gebruik is om op die Wierook Altaar te brand (jammer maar ek weet nie wat die Afrikaanse weergawes van hierdie speserye is nie):

Stacte                   N was wat spontaan uit die stamme van ʼn sekere tipe boom in die Midde Ooste kom.                   Ons gebede moet daarom spontaan wees.

Onycha                 Onycha kom van krappe wat op die bodem van die see leef. Daarom moet ons                                                 gebede opreg wees en kom van uit die diepte van ons hart.

Galbanum           Galbanum kom van bome wat groei  op hoë grond en berge. Daarom moet ons                                lofprysing en gebede opwaarts gerig wees i.e. dit moet aan God geoffer word en nie                          aan mense of ander dinge nie. Terselfdertyd moet dit ook nie gerig word vir die                              gehoor van mense nie (soos die fariseërs)

Frankencense   Om wit te wees (reinheid en heiligheid) ons gebede en lofprysing moet kom van ʼn                         rein hart.

Soos ons reeds weet was daar twee altare, die Brons Altaar en die Wierook Altaar en as ons ʼn ooreenkoms sou trek tussen die twee dan sien ons die volgende:

Op die Brons Altaar sien ons Jesus sterf vir die sondaars (Verlosser en plaasvervanger)

Op die Wierook Altaar sien ons Christus leef vir die gelowiges (Hoë Priester en tussenganger)

Die Brons Altaar Die Wierook Altaar

Buitekant die Heiligdom                                                                Binne die Heiligdom

Geen kroon rondom nie                                                               Het ʼn kroon rondom gehad

Jesus in Sy Leiding                                                                           Jesus in Sy glorie

Sondaars glo                                                                                      Gelowiges prys

Sondaars word gered                                                                     Gelowiges in vrede met God

Exo 30:3  En jy moet dit met suiwer goud oortrek: die plaat en die sykante rondom en die horings. En maak daarvoor ‘n goue krans rondom.

 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.