Die Vreugde van ons Erfenis in Christus

Die Een wat die seëninge gee
So baie Christene is soos daardie ou dame. Hulle is ver ryker as wat hulle ooit besef, en tog gaan hulle voort om soos armlastiges te leef. Soos die verlore seun, kan ons ons erfporsie nou opeis, maar ons hoef dit nie in ’n verre land te gaan uitmors nie.
Moet asseblief nie nou net ‘geld’, ‘rykdom’ en ‘materiële welvaart’ hoor wanneer daar van die erfenis in Christus gepraat word nie. Ons erfporsie sluit baie meer as blote materiële dinge in. Dit sluit ook die gawe van die Ewige Lewe, die gawe van die Heilige Gees, vriendskap met God, die Wysheid van die Here, gesondheid, vreugde, vrede, gerief, leiding, vergifnis en soveel meer, in.
Christene het al die gesag op aarde ontvang; ons is meer as oorwinnaars – dit behels dat ons lewens vol vreugde vir die Here behoort te leef. Die Bybel verklaar: “Alles behoort aan julle.” 1 Kor 3:21, en ook “Hy sal die goeie nie weerhou van hulle wat doen wat reg is nie.”Ps 84:12. 

Funksioneer optimaal
Rockefeller het eenkeer ook gesê: “Die mens wat nét geld het, is inderdaad baie arm.” Al die rykdom is niks in vergelyking met die geestelike rykdom wat ons in Christus besit nie. In Efesiërs verduidelik die Apostel Paulus wat hierdie rykdom behels, en hoe ons daarvan gebruik kan maak om as Christene optimaal te funksioneer.

Ons geniet geestelike seëninge
Die seëninge wat God belowe, is geestelike seëninge. Daar is so baie groepe wat die sogenaamde ‘welvaartsteologie’ aanhang. Hierdie teologie bevorder blote materiële welvaart as teken van God se guns. Dit lei dikwels tot skuldgevoelens of gevoelens van onwaardigheid. Die seëninge wat God ons belowe, is geestelike seëninge wat ons as kinders van die Koning geërf het.
Hy het belowe om in ons behoeftes te voorsien: “…sal my God uit Sy ontsaglike rykdom vir julle voorsien in elke behoefte wat julle het.”Fil  4:19. Hy belowe egter nié om ons teen pyn of armoede te beskerm nie. Die Vader het ons elke seë-ning geskenk wat ons nodig mag hê vir ’n  suksesvolle, bevredigende Christelike leefwyse. Die geestelike is baie belangriker as die materiële (lees gerus Ef 1:3 in dié verband). God weet alles van ons. Hy ken ons sondigheid en ons ontoereikendheid. En tog skenk Hy ons die heilige erfenis.

Ons is Heilig gemaak
Hy het voorsiening gemaak dat ons sonder blaam en verhewe bo sonde kan leef. In Op 12:10 word satan die “aanklaer van die mede-gelowiges” genoem. Hy is die een wat voortdurend skuldgevoelens by ons oproep. In Jesus Christus is ons nie meer veroordeel nie. Moenie toelaat dat die vyand jou mislei nie; moenie toelaat dat die vyand jou aftrek na sy lae vlak nie.
Dit maak nie saak wat in jou verlede plaasgevind het nie – God het jou vergewe en jy kan weer ’n nuwe blaadjie omslaan. Jy staan heilig en sonder enige blaam voor God op grond van die werk van Jesus Christus: “Vir hulle wat aan Jesus Christus verbind is, is die oordeel nou heeltemal weggeneem.” Rom 8:1.

Ons word absoluut aanvaar
Om verwerping te hanteer, is sekerlik een van die moeilikste dinge. Dit is ’n  aaklige gevoel en die meeste van ons moes dit al een of ander tyd hanteer; moontlik  op grond van ras, ’n persoonlike verhouding, of toe jy nie vir bevordering of vir ’n sportspan in aanmerking gekom het nie, om maar net ’n paar voorbeelde te noem. Verwerping kom in baie vorme voor en kan jou selfbeeld en selfvertroue op ’n baie negatiewe manier beïnvloed.

Jy is Sy kind
Die wêreld sal jou altyd verwerp; dit sluit die godsdienstige wêreld in. Hulle het ons Meester gehaat! Bewapen dus jouself. Moenie hieroor verbaas wees nie, Jesus is ook verwerp. “Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het Sy eie mense Hom nie aanvaar nie.” Joh 1:11.
Ons kan krag uit hierdie asemrowende, wonderlike en ontsagwekkende waarheid put: God Almagtig het jou as Sy kind aanvaar. Dít is die sleutel om die wêreld te oorwin. Ons aanvaarding in Christus is die basis vir voortdurende gemoedsrus en vrede. God se absolute aanvaarding van ons is gegrond op Sy wonderwerkende Genade en liefde vir ons in Christus Jesus.

Christus is altyd met ons
David Livingstone het ’n groep studente by die universiteit van Glasgow toegespreek. Toe hy opstaan om te praat, was al die littekens van sy Afrika-belewenisse aan sy liggaam sigbaar. Verskeie siektetoestande, ongeveer 30, het hom afgerem en vervalle laat lyk.
Sy linkerarm, versplinter deur ’n  leeu, het slap langs  sy sy gehang. Nadat hy sy beproewinge beskryf het, het hy gesê: “Wil julle hoor wat my tydens al hierdie jare aan die gang gehou het, en dit onder mense wie se taal ek nie kon verstaan nie en wie se houding teenoor my vreemd en selfs vyandig was? Dit was: ‘En weet vir seker: Ek is vir altyd by julle, tot aan die einde van die wêreldgeskiedenis.’ Matt 28:20.” Hy het alles wat hy gedoen het, op hierdie woorde gegrond, en hy het nooit gefaal nie. Hy was God se kind en hy het goed geweet dat God altyd met hom sal wees en dat Jesus hom nooit sou verlaat nie. (Heb 13:5). Ons word volkome deur God aanvaar,  bemin en gekoester.

Ons het ’n erfenis
Sommige sterf en laat iets na. ’n Christen laat nie net ’n erfenis na nie, maar wanneer ons sterf, erf ons inderwaarheid iets. Soos ons die Here Jesus Christus in ons lewe dien en ons aan Sy waardes en doel vir ons lewe oorgee, belê ons eintlik in ons toekoms.
Al die wêreldse rykdom vervaag wanneer dit vergelyk word met wat God vir Sy kinders in die Ewige Lewe berei het. Daar is egter baie mense wat die rykdom en plesier van hierdie lewe nou dadelik wil hê en enige gesprek oor die Ewige Lewe en die dinge wat met die Ewigheid te doen het, is vir hulle totaal belaglik. “Mense wat nog in terme van materiële dinge dink, kan nie hierdie waarhede toe-eien wat van die Gees van God kom nie. Dit klink vir hulle onsinnig. Hulle kan dit nie verstaan nie, want hierdie dinge moet vanuit ’n geestelike perspektief verstaan word.” 1 Kor 2:14. 
Die Bybel sê ook: “Moenie vir julle hier op aarde skatte bymekaarmaak waar motte en roes dit wegvreet en diewe inbreek en roof nie. Maak vir julle skatte in die Hemel bymekaar waar geen mot of roes dit sal kan bykom nie, en waar diewe nooit sal kan inbreek en roof nie.” Matt 6:19-20.
Watter soort geestelike beleggings maak jy? Jy mag moontlik baie van die wêreldse dinge kry, jy mag moontlik die eer van die wêreld ontvang, jy bereik moontlik die boonste sport van die korporatiewe leer met ’n hele kamer vol diplomas en trofeë. Wat egter waarde het, is die belegging wat jy in die Hemelse bankrekening gemaak het. (Lees Ef 1:11).

Ons het God se waarborg
God se Woord en Sy Heilige Gees is vir ons persoonlike groei, opbou en leiding gegee. Dit verseker gemeenskap met God, dit voorsien in spesifieke behoeftes in jou lewe. Die Heilige Gees is die getuie van jou erfenis in Christus. Die oomblik van ons wedergeboorte gebeur die wonderbaarlikste ding – ons word verseker van die Heilige Gees. Die Bybel sê selfs dat ons die Heilige Gees by God die Vader as ‘waarborg’ of ‘deposito’ ontvang. Ons ontvang dus nie net die teenwoordigheid van die Heilige Gees nie, maar ons is absoluut verseker daarvan (lees gerus Ef 1:13-14).

Ons het die finale wapen: Gebed
Gebed is ons kragtige wapen. Gebed maak ons oë oop en laat ons verstaan wat ons erfenis is, en dit behels dat ons meer van ons erfenis ontvang.
Die Here het baie oor kragtige en aanhoudende gebed te sê gehad. Gebed kan lewens verander; dit kan nasies verander. Moet dus nie jou gebedslewe afskeep nie. Neem beslis hierdie aanbod wat in Matt 7:7 gemaak word, aan: “Hou aan met vra, en God sal vir julle gee.”

Ons is aan die wenkant
Ons sal beslis baie moeilike tye beleef, maar ons moet altyd onthou dat God vír ons is en dat niks ons van Sy liefde sal kan skei nie – Jesus Christus, dit maak nie saak wat met ons gebeur nie. Wat ookal oor ons pad mag kom, ons is oorwinnaars. Ons het die krag van God in ons, om ons en voor ons. Hy laat ons altyd oorwinning smaak; selfs te midde van die grootste toetse en beproewinge.
Al die rykdom van God se Genade, die krag van die Heilige Gees en die liefde van Sy Seun is aan ons beskikbaar. Moenie vra dat God jou meer geloof gee nie, jy moet net jou geloof meer toepas. Die oorwinning is reeds daar, die antwoord is reeds gegee. Ons is in Christus meer as oorwinnaars! (Rom 8:37 en lees ook Ef 1:21-23).

Bron:  juig.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.