Die waarheid moet seevier

Die waarheid
Jong mense word nie oor die waarheid van baie hedendaagse sensitiewe kwessies ingelig nie. Hulle weet nie wat God se Woord daaroor sê nie. Die hedendaag-se verval in ons samelewing, aangevuur deur die media, is kommerwekkend. Kwessies soos die soewereiniteit van die huwelik en egskeiding word ligtelik opgeneem.
Die neem van menselewens (in besonder aborsie), homoseksualiteit, pornografie, die gebrek aan respek van kinders teenoor hulle ouers, die gebrekkige voorbeeld van ouerlike leierskap in die ouerhuis en die tekort aan rolmodelle, neem net toe.

Wat is reg en wat is verkeerd
Ek is van nature optimisties, maar die werklikheid moet in die oë gestaar word. Ek het onlangs op televisie gesien dat die top toekennings van die nuutste Europese rolprente toegeken is aan rolprente wat lesbiese liefde veredel, en niemand sê iets daaromtrent nie.
Ons kan nie aanhou toelaat dat hierdie dinge by die agterdeur van ons huise inglip sonder om dit aan te spreek nie. Ons kinders moet weet wat reg en wat verkeerd is. Die waarheid moet seëvier.

Die Kerk moet standpunt inneem
God roep die Kerk op om standpunt in te neem. ’n Prominente nasionale politikus het onlangs ’n pleidooi gelewer dat die verkragting en mishandeling van kinders en vroue tot ’n einde moet kom. Hy het gesê dat dit die verantwoordelikheid van die Kerk is – ek en jy  – om hierdie slagting stop te sit!

Spreek die waarheid
Mense is op soek na antwoorde. Ons hét die antwoorde. Ons moet ons stem laat hoor en reguit praat. Ja, die antwoord is liefde en wanneer jy iemand liefhet, spreek jy die waarheid. Die waarheid is wat ons sal vrymaak. Johannes 8:36 sê: “Eers as die Seun julle vrymaak, sal julle werklik vry wees.” Jesus is die waarheid en ek en jy het ’n verpligting om na te kom, ons moet die basuin blaas.
Ons kan nie sê dat dit iemand anders se verantwoordelikheid is nie. Wanneer ons eendag voor die Here staan, sal ons almal rekenskap moet gee. Hy gaan my en jou doodeenvoudig vra: “Wat het jy met die waarheid gedoen wat Ek aan jou gegee het?”

Swem stroomop
Christenskap is beslis nie vir sissies nie. Dit is soveel makliker om maar net die stroom te volg. Ek onthou Gypsy Smith, ’n Britse evangelis van 19de eeu, het gesê: “Dit verg ’n lewende vis om teen die stroom op te swem, ’n dooie een om saam met die stroom te dryf.”

Beskerm so ’n nasie
Ek laat julle met hierdie gedagte: “Vir boosheid om te gedy, is al wat goeie mense hoef te doen… niks nie.” Dit is beter dat ons nooit die waarheid geken het, as om die waarheid te ken en nie ons stem te laat hoor nie. My vriende, ons moet moedig wees, ons moet begin om standpunt in te neem, ons moet terugkeer na die grondbeginsels, ons moet ons gesinne beskut en sodoende ons nasie beskerm.

Bron:  juig.co.za NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.