Laat dit juig!

 

Dis daardie gebreide blokkie wat my bybly.  Aanvanklik het ons gebid vir 33 komberse sodat elke behoeftige bejaarde in die ouetehuis een kon kry. Ons het die voorreg gehad om ‘n totaal van 124 komberse uit te deel. Dis ‘n somtotaal van 5 208 blokkies! Blokkies wat met liefde aanmekaar gewerk is en so mooi omgehekel is. Maar dit het oor meer gegaan as om net knieë warm te maak. Die boodskap van die kombersies was soveel groter. God het elkeen wat so ‘n kombersie ontvang het so lief, dat Hy mense van reg oor die hele land laat blokkies brei het, vir mense wat hulle nie ken nie en nooit sal ontmoet nie. Dis iets tasbaars wat ons saambind as broers en susters in Christus.

Die 5 208 blokkies wat deur honderde mense gebrei is en in sommige gevalle deur ander mense vasgewerk is en deur nogmals ander omgehekel is, is deur die span (wat nie almal veel weet van brei en hekel nie) uitgegee. En dit laat my dink aan Romeine 12: 4-6 “Ons het baie lede in een liggaam, en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so is ons, al is ons baie, in Christus een liggaam, en almal afsonderlik lede van mekaar. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het.”

Dit is egter ons verantwoordelikheid om die genadegawes wat ons uit Sy hand ontvang het, aan te wend om ook so ander te help en dus tot verheerliking van God se koningkryk. God het defnitief nie aan ons talente gegee sodat ons dit kan ignoreer nie. Of om Xanthe Galanis se woorde aan te haal: Jesus het nie opgestaan sodat ons ondergronds moet gaan nie” Nee, ons moet ons liggie laat skyn in hierdie plek-plek donker wêreld.

Daar is min ervarings wat meer bevredigend is as om ‘n Godgegewe taak na die beste van jou vermoë te voltooi en volgens oom Solly Ozrovech is daar geen “aftreeplan in die arbeidsveld van God nie”.  Ons moet bewus bly van waar God aan die werk is sodat ons daar kan aansluit en aanmeld vir ons volgende Godopgelegde takie.

Kom, gemeente van Christus, laat ons nie net een keer ‘n jaar Uitreik nie, maar sommer elke dag.

Baie seën vir die maand wat voorlê.

Laat dit Juig,

Heidi NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.