Dien deur ’n profetiese lewe

 

• Tussen al die godsdienstige stemme onderskei die ware profeet God se “woord”. Tegelyk is die profeet ook deegliker as ander bewus van die internasionale politieke en ekonomiese magte se bewegings;

• Die fokus van die profeet se waarneming is op sy hier en nou. Maar dit geskied vanuit ’n deeglike kennis oor die goeie en die kwaad in die verlede en ’n pligsbesef vir die toekoms;

• ’n Profeet roep mense om net na God se Woord te luister. Dit gaan gepaard met simboliese dade as ’n soort versetkuns waarin die profeet self as lewende teken van die boodskap swaarkry;

• Die profeet se skerp woorde sny skuldiges soos ’n swaard, maar agter die woorde is ’n hart van bewoëndheid oor mense se omstandighede en afvalligheid; en

• Die profeet is enersyds so vol geloofsvertroue dat hy die ontmoeting met God as “die Here se woord” beskryf. Andersyds is die profeet so nederig oor sy verstaan van God en homself dat hy nie geskik voel om die profeet te wees nie. Met sulke moed én nederigheid kan ons ons land in hierdie tyd die beste dien.

Uit die Woord: “Die woord van die Here het tot my gekom: Gaan roep hierdie woorde uit sodat elkeen in Jerusalem dit kan hoor.” – Jeremia 2:1

Bron:  beeld.com

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.