Effektiewe geestelike leierskap


Die gestoei met hierdie vrae laat ons, as geestelike leiers, oneffektief voel.

Thomas Kelly beskryf hierdie oneffektiewe gevoel soos volg:

We feel honestly the pull of many obligations and try to fulfill them all. And we are unhappy, uneasy, strained, oppressed, and fearful we shall be shallow… We have hints that there is a way of life vastly richer and deeper than all this hurried existence, a life of unhurried serenity and peace and power. If ony we can slip over into that center!… We have seen and known some people who have found this deep Center of living, where the fretful calls of life are integrated, where No as well as Yes can be said with confidence…

Indien ek en jy ernstig is oor wat Thomas Kelly die “Center of Living” noem dan kan dit help as ons met nuwe vrae begin leef. Hier is ‘n paar voorbeelde:


  • Wat help dit iemand om die hele wereld te verower maar haar siel te verloen?

  • Wat help dit my om die beste en mees effektiewe leier te wees en my siel te verloen?

  • Waarna smag my siel?

  • Waarna smag my mense se siele?

  • Wat is die impak waarmee ek in die bediening besig is my siel?

  • Hoe betekenisvol is my leierskap vir my?

  • Hoe betekenisvol is my leierskap vir ander?

  • Watter behoefte van my siel moet aangespreek word om my leierskap nog meer betekenisvol te maak?


Laasgenoemde vrae mag dalk tot gevolg he dat betekenisvolle geestelike leierskap vir jou belangriker word as effektiewe geestelike leierskap.

Lees gerus Ps 63.

Bron:  ekerk.org

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.