Elkeen is uniek in diens van God


My gewilde skrywer M. Scott Peck onderskei vier spiritualiteite, wat hy beskryf as: (1) “chaotic/antisocial”, (2) “formal/institutional”, (3) “skeptic/individual” en (4) “mystical/communal”. Daar is nog baie ander onderskeidings van die verskille tussen ons, wat elkeen se uniekheid bevestig.

In die Bybel lees ons ook van die verskille wat daar tussen ons as Jesus-mense is. Vir God om ons te kan gebruik om sy werk hier op aarde te doen, het Hy ons elkeen eiesoortig en uniek gemaak, met baie spesiale gawes en nie-dupliserende geleenthede. Dan verander tye en behoeftes ook oor die jare in die kerk en in elkeen van ons se lewens. Ons elkeen en die kerk gaan deur fases van swaarkry en groei, en dit stel ook unieke eise aan alle betrokkenes. In hierdie proses vind daar groei en ontwikkeling plaas, maar almal voel nie altyd veilig as dinge te drasties verander nie.

Vir Paulus was dit ook waar in die Korinte-gemeente. Hy vra die vrae: “Wat is Apollos dan? Wat is Paulus?” Dan antwoord hy homself: “Hulle is maar net dienaars deur wie julle tot geloof gekom het, en elkeen doen die werk soos die Here dit vir hom gegee het.” (uit 1 Korintiërs 3). Dan gebruik hy die beeldspraak van ‘n plant wat versorg moet word om te kan groei en wys hy daarop dat elkeen se werk ewe belangrik is vir die groei. Die enigste uitsondering is God! Hy is die enigste Een wat kan laat groei.

Verder in sy briewe aan die Korinte, noem Paulus verskillende gawes wat mense binne die gemeente het. Hierdie was spesifieke gawes wat vir daardie tyd en daardie spesifieke gemeente nodig was. Weereens is een persoon se gawes nie beter of belangriker as ‘n ander persoon se gawes nie. Soos hy sê, “… daar is mense aan wie God ‘n bepaalde taak gegee het.” (1 Korintiërs 12:28).

Vandag is daar ander gawes nodig vir God se werk. Vandag het Hy jou nodig met jou unieke persoonlikheid. Vandag is niemand beter of belangriker as ‘n ander om ‘n “medewerker in diens van God” te wees nie! God het jou nodig in sy diens net soos jy is! 

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com/