Simon Petrus


Ons lees: Joh 21 : 15 – 19 Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon seun van Johannes, het jy My baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy Hom, U weet dat ek U liefhet. Hy sê toe vir hom: Laat my lammers wei. 16 Jesus vra hom weer ‘n tweede keer: Simon seun van Johannes, het jy My baie lief? Ja, Here, antwoord hy Hom, U weet dat ek U liefhet. Hy sê toe vir hom: Pas my skape op. 17 Jesus vra hom die derde keer: Simon seun van Johannes, het jy My lief? Petrus het bedroef geword omdat Jesus hom die derde keer gevra het: Het jy My lief?, en hy antwoord Hom: Here, U weet alles. U weet dat ek U liefhet.

Hy sê toe vir hom: Laat my skape wei. 18 Dit verseker Ek jou: Toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil; maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek, en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. 19 Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. Daarna sê Hy vir hom: Volg My! Petrus, oftewel Simon, seun van Johannes. “Het jy My waarlik lief?” Wat ‘n vraag – drie maal vra Jesus vir Petrus: het jy My waarlik lief? “Meer as hulle hier?” Jesus vra hierdie vraag vir Petrus totdat hy eintlik bedroef word. Dit lyk vir my Jesus het ‘n baie besondere bedoeling gehad met hierdie vraag. Petrus, het jy My waarlik lief? Om hierdie gebeurtenis in perspektief te sien, moet ons eers so bietjie teruggaan in tyd. Joh 13 : 37 “Petrus sê vir Hom:- Here, hoekom kan ek U nie nou volg nie? Ek sal my lewe vir U aflê.” Baie dapper woorde. Jesus antwoord hom:- “Sal jy jou lewe vir My aflê? Dit verseker Ek jou, nog voor die haan kraai, sal jy My drie keer verloën”.

Jesus het geweet wat kom en vir Petrus gewaarsku. Jy gaan My verloën. Nou vra Jesus in Joh 21 “Het jy My waarlik lief?” Ons lees nie dat Jesus na Sy opstanding met Petrus in gesprek was oor hierdie saak nie. Jesus vra hom drie keer dieselfde vraag, en Petrus raak bedroef. “Here, U weet dat ek U liefhet! Miskien het Petrus by homself gedink: “Hoekom vra Hy dit so baie, het Hy my dan nie vergewe nie? Dan sou Jesus seker sê: “Nee Petrus, ek het net die volgende dag gesterf vir daardie oortreding.” Jy sien, Jesus is besig met iets anders hier. Die opskrif van hierdie gedeelte in Johannes is: “Petrus kry opnuut sy opdrag”. Jesus is besig om vir Petrus opnuut in te stel in sy amp as apostel. Jesus maak vir Petrus gereed vir groot dinge, ja, selfs vir sy dood (- vers 19). Met hierdie vraag gee Jesus vir Petrus ‘n baie groot opdrag: “Laat My lammers wei, pas My skape op, laat My skape wei”.Wat is die opdrag wat Petrus verloor het?

Dit wat Jesus vir hom bedoel het. Matt 16 : 17 – 19 Gelukkig is jy, Simon Barjona, het Jesus vir hom gesê, want dit is nie ‘n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. 18 En Ek sê vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Die rots op wie Ek My kerk sal bou! Verstaan jy nou hoekom Jesus wil weet of Petrus regtig vir Hom lief is? Jesus vra nie vir hom: Petrus, glo jy in My, of Petrus, gaan jy gereeld kerk toe, Petrus, lees jy jou Bybel, hou jy stiltetyd, praat jy met mense oor My?

Nee, Hy vra: “Petrus, het jy My waarlik lief? Jy sien, Petrus, as Ek jou uitstuur om My lammers te laat wei, wil Ek net een ding hê en dit is jou onvoorwaardelike liefde! Dan kan Ek jou gebruik. Dan kan ek jou vertrou om My skape op te pas. Ek hou nie jou foutjie teen jou nie, Petrus, jy is vergewe. Wees net lief vir My, meer as hulle hier. Ek verwag nie ‘n volmaakte wese in jou nie, Petrus, wees lief vir My. Want Ek is lief vir jou, net soos jy is!” Wil jy nie vandag jou naam in die plek van Simon Petrus sit nie? Willem, het jy my waarlik lief? Linda, Sean, Gerhard, Pieter, het jy My waarlik lief? Dan kan Ek jou gebruik! Wat beteken hierdie vraag vir jou en my? 1 Joh 5 : 3 (Boodskap) sê: “Om God lief te hê, beteken om Sy opdragte ernstig op te neem en uit te voer”. Dis wat die Here van ons verwag. As die Here vir Petrus die vraag vra, gee Hy ook ‘n opdrag. “Pas My skape op, laat My lammers wei”.

As ons waarlik kan sê: “Jesus, ek is lief vir U”, dan kry ons hierdie opdrag. Wat beteken dit? Om die opdragte van Jesus uit te voer. Versorg My kudde, vertel hulle van My verlossingswerk. Versorg die armes onder julle. Dien mekaar met liefde. Hierdie liefde wat ons vir Jesus het, moet ons aan ander gaan betoon. My vriend, ons leef in ‘n stukkende wêreld. Miskien is jy die enigste Bybel wat iemand vandag gaan lees. As ander nie vir Jesus in ons lewens raaksien nie, hoe gaan hulle weet van Jesus se liefde? Jesus berei selfs vir Petrus voor vir die dood wat hy sal sterf. Miskien het ek en jy nie so ‘n radikale pad voor ons nie, ons moet net dit wat oor ons pad kom, hanteer. Vandag. Jesus het ‘n plan met ons wat Sy kinders is. Die voorwaarde is egter. “Het jy My waarlik lief, meer as hulle hier?”

Bron:heuning.co.za

Hardloop, Forrest en kie… maar hardloop reg!

a. Hardloop na die Here toe!

Atlete hardloop altyd met hulle oog gevestig op die wenpaal. Ons moet dit ook doen in 2016. Saam met Paulus in 1 Korintiërs 9:24–26 hardloop ons nie maar die hele wêreld vol nie. Nee, ons hardloop doelgerig. Ons hardloop in Christus se span. Ons hardloop in sy kleure en met sy klere aan! Ons hardloop na Hom toe in alles wat ons sê en doen.


b. Hardloop na mekaar toe


In 2016 is ons nie in die eerste plek taak–aangedrewe nie; ons is mense–aangedrewe! Ons leef mekaar nie uit die pad nie. Ons rig ons lewens op elkeen wat die Here op ons pad plaas in 2016. Ons leef mekaar raak; sien mekaar raak; ons bid vir mekaar; ons gee om vir mekaar.


c. Hardloop weg van sonde af


Paulus skryf vir Timoteus in 1 Timoteus 6:11 dat hy moet weghardloop. Waarvoor? Nee, die vraag is eerder van wat af? Verkeerde dinge, dis wat! Ons moet van daardie dinge af wegvlug wat teen God se wil is. Ons moet sorg dat ons en daardie dinge wat ons lewens kan verwoes nooit op dieselfde tyd op dieselfde plek is nie. In dié proses moet ons ook na Iemand toe hardloop; na Christus toe. Dan is ons veilig. Dan is verkeerde dinge minstens een tree te stadig vir ons.

Hardloop reg in 2016!

Bron: ekerk.org

Wanneer wen eintlik verloor is


 

Nou soos baie ander preke word ’n preek gebore uit iets wat in my eie lewe gebeur het.  Nou die dag het ons na ons oudste dogtertjie se eerste sportdag toe gegaan.  En soos enige pa en ma maar doen, het ons die preek voor die tyd uitgepak.  Dis heel waarskynlik ook die preek wat jy al gehoor het.  Ag sussie, gaan geniet dit net!  Die lewe gaan nie net oor wen of verloor nie!  Jy bly vir ons ’n wenner, maak nie saak wat gebeur nie!  Nou ek het gewonder of ek dit vir julle moet wys, maar tot my eie skaamte, kyk toe wat gebeur!  Dit na my woorde aan haar.  (Video)

Ons hou van wen!

Nou in Lukas 9 is Jesus besig om sy dissipels te leer wat dit beteken om ’n volgeling van Hom te wees.  En ek en jy weet dat dit gewoonlik iets anders beteken as wat die wêreld aan gewoond is.  ’n Volgeling van Jesus leef volgens ander reëls.  Byvoorbeeld, as iemand jou op die een wang slaan, draai ook die ander wang.  En wees lief vir jou vyande.  Vergewe 70 maal 7 keer.  Ek bedoel, dis radikaal anders as waaraan ons gewoond is.

Die gedeelte in Lukas 9 oor dissipelskap is daarom nie anders nie.  Maar hierin word die hele ding van wen en verloor aangespreek.  Wanneer wen jy en wanneer verloor jy?  Wanneer is jy ’n wenner en wanneer is jy ’n verloorder?  En die verrassende is, dat dit partykeer heeltemal anders is as wat ons geleer is, of dink.

Skriflesing:

In hierdie gedeelte is daar twee gedagtes oor wen en verloor.

  1. 1. Ek kom 2de sodat Jesus 1ste kan wees!

Vers 24: “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, elke dag sy kruis opneem en My volg, want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit behou.”

Ek het gewonder wat dit beteken om jou self te verloën.  Nou in die Grieks beteken die woordjie wat met verloën vertaal is letterlik om nee te sê vir iets.  En in die konteks van die res van die versie maak dit nogal sin.  Elkeen wat sy lewe wil behou (wat vir homself ja sê), gaan dit verloor en elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor (vir homself nee sê), sal dit behou.  So ouens, lyk vir my, as jy in Jesus se boek ’n wenner wil wees, moet jy vir jouself nee sê en vir Jesus ja!

Jy moet nee sê vir die eie ek wat belangriker as God wil wees.  Jy moet nee sê vir jou eie begeertes wat belangriker as Jesus wil wees.  Jy moet nee sê vir jou eie eer en jou eie ego wat groter as Jesus in jou lewe wil word.  Met ander woorde, jy moet tweede kom of dalk in sommige situasies laaste sodat Jesus eerste kan wees!  Jy moet so lewe dat Jesus in jou lewe eerste plek kry!  En om tweede te kom is natuurlik nie altyd lekker en maklik nie.  Dit is somtyds vrek moeilik en swaar om nie net aan jouself te dink nie.  Ek bedoel, om jou wang te draai en in ’n argument nie terug te slaan of terug te beledig nie, is vrek moeilik.  Dit voel soos verloor.  Maar wat kom sê Jesus?  Jesus sê: partykeer moet jy tweede kom, partykeer moet jy verloor sodat Ek eerste kan wees!  Sodat Ek kan wen!

En dit het sekere praktiese implikasies in ons lewens.  Byvoorbeeld, partykeer moet jy nee sê, al sou dit baie lekker gewees het, sodat Jesus eerste kan wees in jou lewe.  Partykeer moet jy swaarkry, partykeer moet jy onpopulêr wees, partykeer moet jy die kruis van spot en etikettering dra, sodat Jesus kan wen!  Partykeer moet jy geld “verloor” deur dit vir iemand te gee, sodat Jesus kan wen!  Die reël in Jesus se koninkryk is dat ek tweede kom, partykeer selfs liederlik aan die kortste ent trek, sodat Jesus kan wen!  Dit is soos ’n fietsryspan.  Hulle ry almal saam, hulle werk almal saam maar op die ou einde gaan daar net een oor die wenstreep.  Ons lewe sodat Jesus oor die wenstreep kan gaan!  Sodat Hy op die wenpodium kan staan.

Ouens, kinders van die Here kan baie keer soos losers voel.  Ons kan nie deel in die wêreld se vreugde en geluk nie.  Ons kan nie al die lekker dinge doen wat die wêreld aan ons bied nie.  Almal lyk gelukkig en dit gaan goed met mense wat sleg en korrup is, maar ons wat die Here dien, kry swaar.  Maar weet jy, dan speel jy volgens die wêreld se reëls.  In Jesus se koninkryk is jy ’n wenner wanneer jy Hom laat wen in elke situasie.

  1. 2. Verloor is besigheid doen met die wêreld

Vers 25 sê: “wat help dit ’n mens as hy die hele wêreld as wins verkry, maar homself verloor of te gronde gaan?”

Nou dit is ’n interessante sinnetjie.  Want die beeld wat hier gebruik word is dié van besigheid.  Eintlik wat daar staan is: wat help dit jy doen besigheid met die wêreld, maar jy verloor jouself of gaan self ten gronde.  En dit ondersteun eintlik maar net die vorige gedagte.

Jy sien, baie mense dink wenners is net die mense wat ander uitstof, wat eerste kom, wat beter is, wat ryk is, of wat vooruitstrewend is, of wat aardse geluk het.  En in die soeke na vreugde en geluk doen mense besigheid met die wêreld.  Hulle bargain met die wêreld.  Hulle koop dit wat die wêreld vir hulle aanbied.  Hulle dink hierdie wêreldse winskopies gaan hulle beter en gelukkiger maak.  Ons sien dit daagliks rondom ons, hoe mense hierdie leuen glo dat die wêreld gelukkig kan maak.  En in die proses van besigheid met die wêreld doen, verloor hulle.  Hulle verloor ’n klomp goed.  Hulle verloor hulle huwelike, hulle kinders, hulle verhoudinge, hulle tyd en op die ou einde, verloor hulle die kerk en vir God.  En dit gebeur nie oornag nie.  Dit gebeur stukkie vir stukkie.  Jy word stukkie vir stukkie ingesluk.  Jy raak vasgevang in die strik van meer en beter en groter en grander.  Jy party meer, drink meer en kuier meer, maar in plaas van gelukkiger wees, raak jy net meer ongelukkig.  In plaas van wen, is jy besig om te verloor!  Jy kan dink dis die lewe, dis waaroor die lewe gaan tot op ‘n dag wat jy saam met die varke wakker word soos die verlore seun en besef jy het verloor!

Maar besigheid met die wêreld is nie net wanneer jy goed doen of goed sê nie, maar ook wanneer jy dit nie doen nie of nie sê nie.  Vers 26: “Elkeen wat hom vir My en my woorde skaam, vir hom sal die Seun van die mens Hom skaam…”  Jy sien, Jesus kom tweede wanneer jy jou vir Hom skaam.  Wanneer jy stilbly as jy iets moes gesê het.  Skaam om voor ete te bid. Skaam om te sê ek gaan eerder kerk toe, skaam om te sê ek het nog nie saam met ’n ou of ’n meisie geslaap nie! Skaam om te sê ek gaan nie saam kuier nie! Ons het ontaard in skaam teruggetrokke Christene wat baie keer bang is om te sê wat ons glo!

En wanneer ons skaam Christene is, is ons eintlik besig om besigheid met die wêreld te doen.  Jesus se tweede reël oor wen en verloor is eenvoudig: wanneer jy met die wêreld besigheid doen, is jy besig om te verloor, al dink jy jy wen.  Miskien moet ek en jy gaan dink oor die besigheid waarmee ons besig is. Waar belê ons die meeste van ons tyd en geld en energie? Dit lyk nie vir my na goeie besigheid om met die wêreld besig te wees en in die proses die Here te verloor nie.

Slot:

Ouens, ek dink ons moet beter en dieper gaan dink oor wen en verloor. Die verassende is, in Jesus se koninkryk is die verloorders dikwels die wenners!  Ek gaan nou nie hierdie ding doen nie, ek gaan pret misloop, ek gaan dalk nie so gewild wees nie, ek gaan dalk verloor, maar in die keuse wat ek maak en in dit wat ek doen, gaan Jesus wen!

As jy soos Jesus oor wen en verloor begin dink sal jy verassende goed ontdek.  Baie keer is oënskynlike verloortye eintlik wentye in ons lewe.  Die afgelope tyd het dit vir my gevoel of ek verloor.  Ek was siek en in die hospitaal.  Dit kan verloor tye in ’n mens se lewe wees.  Maar weet jy, al het dit gevoel of ek verloor, was dit ’n tyd waarin ek weer ’n paar nuwe goed ontdek het.  Dit kan vanaand soos ’n verloortyd in jou lewe voel.  Maar Jesus is dalk besig om ’n oorwinning vir jou voor te berei.

Wen en verloor is meer as net ’n eerste plek.  Wen is wanneer Jesus eerste kom.  En daarom moet ons dalk meer opgewonde wees wanneer ons verloor, want dit is die tye wanneer Jesus wen!  Om Jesus te volg beteken dat ons die lewe speel sodat Jesus kan wen!  Die vraag is: wie wil jy hê moet wen?  Jy of Jesus?  Amen

Bron: http://www.universitasng.co.za/wanneer-wen-eintlik-verloor-is-lukas-923-27/

Frans Ludeke – God is getrou


 

’n Nuwe begin

Dit is vir Frans lekker om vir die eerste keer ’n ander kultuur te leer ken en hy beskou dit as ’n goeie fase waar hy kan fokus op ’n nuwe visie vir die pad vorentoe. “Ek het ongelooflike tye by die Bulle en by die Leeus gehad, en nou betree ek die internasionale arena. Ek leer om die Here op ’n heel ander manier te vertrou as waaraan ek gewoond was.

“Ek is na ’n land toe waar ek niemand geken het nie en is absoluut op die Here aangewese om my guns te gee. Ek wil graag meer as net rugby bied, maar die Here is die een wat jou toegang gee tot die hart van ander mense en jou geleentheid gee vir inspraak. Ek geniet dit hier, nie net omdat ek iets vir hulle beteken nie, maar ook vir wat hulle vir my beteken.”

Waar het alles begin?

Frans het, soos hy dit stel, “onder die geklank van die Woord” grootgeword met die Evangelie wat hy gereeld by die skool en in die kerk gehoor het. Tog getuig hy dat sy verhouding met die Here eers ‘n werklikheid geword het toe die Heilige Gees sy oë oopgemaak het en hy die Here as sy Verlosser en Herder van sy lewe aangeneem het.

“Op skool het my talent in sport my identiteit bepaal, maar die dag toe teleurstellings en terugslae my aan die einde van myself gebring het, het ek antwoorde gaan soek by die Here wat ek in die skool en kerk leer ken het. In daardie soeke het ek by Hom  uitgekom. In Sy teenwoordigheid het ek besef dat my lewenswyse, gesind-

heid en taalgebruik Hom nie verheerlik nie. Die Gees het my bewus gemaak van my hardkoppige, sondige lewenswyse en dít ten spyte daarvan dat ek reeds my geloofsbelydenis in die kerk afgelê het.

Ek het besef dat ek besig was om Jesus se genadeoffer aan die Kruis vir my sondes, goedkoop te maak. Dit het my tot ’n diepe berou gebring. Ek het my lewenswyse bely en die Here om vergifnis gesmeek en Hom gevra om alles nuut te maak, soos Hy in Sy Woord beloof, sodat my lewe daarvan sal getuig dat Hy my Herder is en dat ek ernstig oor my verhouding met Hom is.”


Wie ’n vrou vind. . .

Frans en Anélia het ontmoet nadat hy van Engeland af teruggekom het waar hy ’n jaar lank skoolgehou en rugby gespeel het. Frans sê dat hy nooit die dag sal vergeet toe hy Anélia vir die eerste keer ontmoet het nie: “Haar lewenslustigheid en sprankelende warm persoonlikheid het my onmiddellik aangetrek. Haar uitstaande kwaliteit is haar bereidheid om haarself op te offer. Sy sal alles vir my en die kinders gee; dit maak nie saak watter tyd van die dag of nag dit is nie. Wanneer ek byvoorbeeld by die huis aankom, staan sy reg om dit vir my lekker te maak. Dit laat my nog altyd so welkom voel. Ek weet dat sy my regtig liefhet.


’n Lang wag vir hulle kinders

In 2013 is die paartjie deur ’n moeilike tyd toe hulle drieling op 27 weke vroeggebore is. Voor die koms van die drieling het hulle die Here sewe jaar lank vir hulle eersteling, Izebella, vertrou. Frans vertel: “Dit het lank gevat vir Anélia om swanger te word, maar van die begin af het ons die pad met die Here gestap. Ná Izebella se geboorte het Anélia twee miskrame gehad en elke keer was dit ’n groot teleurstelling. Sy het egter Jesaja 49:16 en 17 van die Here ontvang as belofte dat Sy weer kinders sal hê: ‘Kyk, Ek het jou in die handpalms gegraveer, jou mure is gedurig voor My.  Jou seuns kom gou.’ Dit was ’n lang pad, ’n proses waartydens ons al twee se geloof gegroei het. En toe, vyf jaar na Izebella se geboorte, het God ons met ’n drieling geseën!”

Prediker sê elke ding het sy vaste tyd, en dié Skrif was die eerste wat deur Frans se gedagtes gegaan het toe hy die boodskap kry dat die drieling vroeggebore gaan word.  “Ek het met absolute vrede in my hart hospitaal toe gery in die wete dat dit die regte tyd  vir hulle geboorte is,” vertel hy. Júan, Mícaela en Dánièle het vanjaar twee jaar oud geword en hardloop saam met ousus Izebella die huis vol en hou Pa en Ma jonk en op hulle tone.


Die gawe van ouerskap

Vir Frans is dit baie belangrik dat sy kinders ook die gawe van geloof sal ontvang en die Here met hulle hele hart sal liefhê. Ek en Anélia wil ‘n omgewing skep waarbinne ons kinders tot volwassenheid kan groei, nie net fisiek en intellektueel nie, maar ook geestelik.  Ek wil hulle goeie gewoontes leer soos om reg te eet, gereeld te oefen, maar ook dat dit nie draai om wat met jou gebeur nie, maar hoe jy daarop reageer.”

Frans bid gereeld saam met sy kinders: “Ek glo dit is my voorreg as die geestelike hoof en hoewel Anélia ook saam met hulle bid, doen ek dit graag.” Hy “kuier” saam met Izebella voordat hulle in die aand saam bid. “Partykeer is ek nie hier nie, dan bid ek oor die telefoon saam met haar. Dit is deel van ons lewe; sy weet die eerste en laaste deel van haar dag gaan aan die Here.”

Wees betrokke by die kerk

Die gesin woon Ligpunt Kerk in Pretoria by en is by ’n oulike selgroep ingeskakel. Frans glo in betrokkenheid by die kerk: “Jy moet by die Here uitkom, maar ook ander mense dien en deel wees van die liggaam van Christus. Jy het ’n rol om te speel in hulle lewens en hulle in jou lewe, só vorm ons mekaar.”

Geestelike vaders en mentors

Frans beskou mentors as ’n noodsaaklikheid. “Die vermoë om wysheid te bekom deur te luister en te kyk na ander se lewenswyse is ’n kortpad na goeie besluite,” sê hy. “Ten spyte daarvan dat my ouers oorlede is toe ek nog ’n jong man was, het die Here my met ’n wonderlike span rolmodelle, familie, vriende, onderwysers en predikante geseën,” vertel Frans. “Godsmanne wat my die pad gewys het. Dit het my gehelp om goeie besluite oor my toekoms te neem.

“Ek het oom Ben en tannie Alma Botha gehad wat na my omgesien het terwyl ek op skool was. Verder het onderwysers soos

Joggie Grobbelaar en Koos de Jager, en mnr. Ferdie Preller, die skoolhoof van Hoërskool Tom Naude, ’n enorme positiewe invloed in my lewe gehad. By die kerk het ds. Storm, ds. Wagenaar en skoonpa Koos Prinsloo my goeie leiding gegee en laat droom oor die toekoms en om ’n sukses daarvan te maak. Ek glo dat dit belangrik is om by die regte plekke na mentors te soek. Ek dank die Here dat ek by die kerk uitgekom het. Dit was die eerste goeie besluit wat ek in my lewe geneem het; daar het ek die regte mense ontmoet wat in my lewe ingespreek het en vir my omgegee het.”


Raad vir sportmanne

Dit is menslik om deur af seisoene te gaan. As die Here nommer een bly, is dit eintlik maklik. Aan die begin het jy die Here nodig, want jy het niks, jy soek Hom met jou hele hart, maar namate jy meer sukses behaal, bestaan die gevaar dat jy dink jy het Hom minder nodig. Hou Hom as nommer een, laat die Here jou identiteit bly en behou jou eersteliefde. Hou by die beginsels wat jou gebring het waar jy is. As jy sukses bereik en jy het nie goeie beginsels nie, kan die fokus verskuif na geld, na wêreldse besittings en dan is die ‘main thing’ nie meer die ‘main thing’ nie. Dit is die begin van die einde! As jy nie die Here nommer een hou nie, gaan jy lyk, praat, en doen soos die wêreld; jy gaan lief wees vir die wêreld.”

Die Here is my Herder

Frans se gunstelingskrifgedeelte is Psalm 23:1: “Die Here is my herder, ek kom niks kort nie.” Hy sê dan ook: “Hy lei my, Hy voed my, Hy beskerm my. Ek het vrede, want Hy is vir my.” Dit is duidelik dat Frans die Here inderdaad as Sy Herder in die spore van geregtigheid volg.”

Bron:  ekerk.org

Paulus – ‘n skets

 

Woeste ou, maar sy bedoelings was aanvanklik goed. Hy het geglo die Christendom was ‘n bedreiging vir die Judaïsme. O jitte, maar toe ontmoet hy die lewende Jesus!

Eers so ‘n paar feite oor Paulus:

1. Hy was ‘n toegewyde Fariseër, en het die Ou-Testamentiese geskrifte goed geken. Hy was ‘n student van Gamaliël, en het goeie opleiding gehad. Hy was dus nogal ‘n geleerde man.
2. Sy naam was eers Saulus en word later Paulus genoem, en nie direk na sy bekering nie. ‘n Lang tyd het verloop voordat hy Paulus genoem word.
3. Hy was nooit getroud nie, en het homself onderhou deur tente te maak.
4. Ons lees nêrens dat hy ooit vir Jesus fisies ontmoet het, toe Jesus op aarde was nie.
5. Paulus was nie ‘n dissipel nie. Hy was ‘n apostel wat deur God aangestel was.
6. Paulus het 13 van die 27 boeke van die nuwe Testament geskryf. Bykans die helfte.
7. Ons lees nêrens in die Bybel hoe Paulus gesterf het nie, maar volgens buite Bybelse bronne is hy onthoof vir sy geloof.

‘n Baie baie merkwaardige man.

In die Bybel begin Paulus (oftewel Saulus) se verhaal in Hand 7 : 8 waar hy by was met Stefanus se dood. “Die getuies het hulle klere neergesit by ‘n jongman met die naam Saulus”. En dan Hand 8 : 1 “Ook Saulus het hierdie moord goedgekeur.”

Hand 8 : 1 – 3
1 Ook Saulus het hierdie moord goedgekeur. Daardie dag het daar ‘n hewige vervolging van die gemeente in Jerusalem begin. Al die gelowiges behalwe die apostels is uitmekaar gejaag en verstrooi oor die gebiede van Judea en Samaria.
2 Godvresende mense het vir Stefanus begrawe en daar is baie oor hom gerou.
3 Saulus het die kerk probeer uitroei. Hy het van huis tot huis gegaan, mans en vrouens laat uitsleep en hulle in die tronk laat sit.

Maar shame, dit het nie lank gehou nie.

Hand 9 : 1 – 5
1 Intussen het Saulus soos ‘n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. Hy het na die hoëpriester toe gegaan
2 en van hom bekendstellingsbriewe aan die sinagoges in Damaskus gevra. Sy doel was om al die aanhangers van die leer van die Here wat hy daar kry, mans sowel as vrouens, gevange te neem en na Jerusalem toe te bring.
3 Toe hy op reis naby Damaskus kom, het daar skielik ‘n lig uit die hemel op hom gestraal.
4 Hy het op die grond neergeval en ‘n stem vir hom hoor sê: “Saul, Saul, waarom vervolg jy My?”
5 “Wie is U, Here?” vra hy toe. “Ek is Jesus,” antwoord Hy. “Dit is vir My wat jy vervolg”

Wie is U, Here? Ek is Jesus. Wow, hoe ongelooflik is die manier waarop Jesus Homself openbaar. Hy sê nie, “Ek is die Here” of “Ek is God” nie. Nee, Hy sê:  “Ek is Jesus, die een wat jy vervolg”. Paulus het nog altyd in God geglo, en Hom verdiep in sy godsdiens, maar hy het vir Jesus se volgelinge vervolg. En dis Jesus wat in sy lewe ingryp. Amazing!

Nou ja, die res is (soos hulle sê), geskiedenis. Saulus word Paulus, later Hand 13 : 9 En Paulus, (dit is Saulus) begin onder die nie-Jode werk. Sy hooftaak waarvoor God hom oproep. Maar boeta, dit was nie ’n maklike taak nie!

2 Kor 11 : 21b – 31
21 Laat my dan maar tot my skande erken dat ons vir sulke dinge te swak was! Nou praat ek soos ‘n dwaas: enigiets waarop iemand aanspraak maak om te roem, daarop kan ek ook roem.
22 Is hulle Hebreërs? Ek ook. Is hulle Israeliete? Ek ook. Stam hulle van Abraham af? Ek ook.
23 Is hulle dienaars van Christus? En nou praat ek asof ek van my verstand af is: ek nog meer! Ek het harder gewerk, ek was meer in die tronk, ek is meer dikwels geslaan, ek was dikwels in doodsgevaar.
24 Vyf maal het ek van die Jode die gebruiklike straf van nege en dertig houe gekry,
25 drie maal het ek lyfstraf gekry, en een maal is ek met klippe gegooi. Drie maal het ek skipbreuk gely en een maal het ek ‘n dag en ‘n nag in die oop see deurgebring.
26 Ek was dikwels op reis en in gevaar: daar was gevare van riviere, gevare van rowers, gevare van my volksgenote en gevare van heidene; gevare in die stad en gevare in die veld; gevare op see en gevare onder vals broers.
27 Daar was vir my harde werk en swaarkry, dikwels nagte sonder slaap, dikwels honger en dors; en dikwels was ek sonder kos, sonder skuiling of bedekking teen die koue.
28 Behalwe dit alles was daar nog die daaglikse bekommernisse, die besorgdheid oor al die gemeentes.
29 As iemand swak is, voel ek asof ek self ook swak is; as iemand in sonde val, voel ek asof ek ook deur vuur gaan.
30 As daar dan geroem moet word, sal ek roem, maar dan oor my swakhede.
31 Die God en Vader van die Here Jesus weet dat ek nie lieg nie. Aan Hom kom die lof toe tot in ewigheid!

Vyf maal die 39 houe straf; dit beteken hy het 195 houe op sy lyf gekry met ‘n sweep met staalpunte. Elke hou het sy liggaam oopgekloof, oor sy hele lyf. Wat waarskynlik met sulke dik, opgehewe letsels gesond geword het. Hemel man, die man moes soos ‘n jigsaw puzzle gelyk het. 195 hale. Drie maal lyfstraf – by die Romeine – hulle het nie soos die Jode getel tot 39 nie (‘n Joodse wet het bepaal dat 40 nie oorskry mag word nie). Die Romeine het geslaan om dood te slaan. Net waar hulle plek kry. Hy is gestenig, het hongersnood gely, is deur seerowers aangeval, het amper op ‘n skip vergaan, was sonder bedekking teen die koue. Uiteindelik het hy gesterf vir sy geloof. Hoekom het hy dit gedoen? Why bother. Eers vervolg hy Christene, met die hele gesags- en regstelsel agter hom, en dan draai alles om, en sy aardse lewe verander in hel.

Hoekom op aarde doen hy dit? Hoekom so swaar kry? Paulus gee self die antwoord. 1 Kor 9 : 16 “As ek die Evangelie verkondig, is dit nie vir my ‘n rede om te roem nie. Ek verkondig die Evangelie omdat ek moet, en wee my as ek dit nie doen nie”.

Fil 1 : 21 “….. want om te lewe, is vir my Christus, en om te sterwe, is vir my wins”.

Dis hoekom Paulus dit doen. Toe Jesus aan hom verskyn, toe verstaan hy. Solank hy lewe, kan hy Christus verkondig, maar as hy sterwe, is hy in die hemel, by Christus.

Paulus is reeds vir 2000 aardse jare, saam met Jesus in die hemel.

Paulus het net een lewenstaak gehad, en dit was om siele vir Christus te wen. Hoe vaar ek en jy? Hoeveel hale is op jou lyf? Wat is jou skip wat vergaan het se naam? Al koud gekry en gegesel vir die Evangelie? Of gestenig? Hoeveel keer het ek en jy honger gaan slaap vir die evangelie? Siestog, dan sê ons ons Christene begin meer en meer vervolg word!

As dit al hoe moeiliker sou raak om ‘n Christen te wees, sou ons ‘n Paulus-toets slaag? Ek glo nie ek sou nie.

Maar kom ons gaan saai ook die saad, dis vreeslik maklik – hier in Suid-Afrika.

Bron:heuning.co.za

Jesus se geheime tot geluk


Ongelukkig kan ek nie anders as om net kortliks te noem van die verkeerde maniere om na geluk te soek nie: moet nie geluk in die genot van die goddelose wêreld se pret en plesier soek nie; geld gee nie blywende geluk nie; moenie daarna streef om geseën te word net ter wille van jouself en jou eie behoeftes nie; wees gewaarsku teen die teleurstelling wat mense en tydelike goed hier op aarde aan jou belowe; daar is geen waarborg vir ewige seëninge tydens jou aardse lewe nie.

Die kern van ware seën en opregte geluk, is slegs in God self te vind. En wat met God te doen het tydens ons aardse lewe, het alles te doen met sy koninkryk. En sy koninkryk is reeds hierdie kant van die graf ‘n leefbare werklikheid vir elkeen wat in ‘n lewende verhouding met Hom lewe. En ‘n lewende verhouding met Hom beteken, my hele aardse (en hemelse) bestaan het ALLES met Hom te make. En sy ALLES in my, beteken my enigste geluk is in Hom te vind, in belang van wat Hy deur my in ander wil bereik.

Geluk opgesom: God leef binne-in my, in belang van wat Hy in ánder wil bereik!

Hoe word hierdie Jesus-geheim vir geluk deel van my lewe? Hy gee vir my maniere om te ontdek hoe ek dit met doelbewuste vrywillige keuses voortdurend kan maak. Opregte geluk en innerlike blydskap, val nie in my skoot nie, dit word ‘n lewenswyse waarin ek leer om te groei.

Met ‘n Gees-beheerde lewe in werklike neerbuigende toewyding, ontdek ek maniere om meer weg van myself, bewus van Hom in my, gedring deur sy liefde, my daaglikse lewe meer en meer vol te maak met aktiwiteite wat sy koninkryk en sy eer dien.

Bron: http://doomcharl.blogspot.com/

Toe kap hulle sy kop af!

 

Kom ons ondersoek vandag bietjie onsself aan die hand van die verhaal van hierdie merkwaardige man. Ons sou seker kon sê dat God gister, vandag en môre dieselfde is, of hoe? En hoewel God mense op besondere maniere geroep en gebruik het in vervloë dae, sou ons sekerlik vandag iets kon put uit die lewe van hierdie Johannes. Ons probleme, vervolging, moeilikhede, swaarkry en stryd kan op een of ander manier vergelyk word met dié van Johannes die Doper. Dalk moet ons ons status in Christus bekyk aan die hand van hierdie verhaal. En ons kan ook dalk ons verwagtinge beter bekyk.

Jes 40 : 3 – 5 (Die profesie)
Iemand roep: “Maak vir die Here ‘n pad in die woestyn, maak in die barre wêreld ‘n grootpad vir ons God! Elke laagte moet opgevul word, elke berg en rant moet gelykgrond word. Elke bult moet ‘n gelykte word en elke koppie ‘n vlakte. Dan sal die mag van die Here geopenbaar word; al wat leef, sal dit sien. Die Here self het dit gesê.”

”Iemand roep…” Iemand wat ‘n aankondiging maak oor die Redder wat op pad is.

Matt 3 : 1 – 3 (die vervulling van die profesie)
In daardie tyd het Johannes die Doper in die woestyn van Judea begin preek en gesê: “Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom.” Hy is die een wat die profeet Jesaja bedoel het toe hy gesê het: “Iemand roep in die woestyn: Maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir Hom reguit.”

Die profesie in Jesaja is dus baie duidelik die oor Johannes die Doper.

‘n Mens sou nogal kon sê dat Johannes die Doper ‘n baie belangrike rol gespeel het in die Bybel en in die Christelike geskiedenis. En wraggies, hulle kap sy kop af!

Matt 3 : 4 – 12 
Hierdie Johannes het klere van kameelhaar gedra met ‘n leerband om sy heupe, en hy het van sprinkane en veldheuning gelewe. In dié dae het Jerusalem en die hele Judea en die hele omgewing van die Jordaan na hom toe gestroom. Hulle het hulle sondes bely en hulle deur hom in die Jordaanrivier laat doop. Toe hy merk dat baie van die Fariseërs en die Sadduseërs kom om deur hom gedoop te word, sê hy vir hulle: “Julle slange, wie het julle wysgemaak dat julle die dreigende toorn kan ontvlug? Dra liewer vrugte wat bewys dat julle bekeer is. Julle moet julle nie verbeel dat julle by julleself kan sê: ‘Ons het Abraham as voorvader’ nie. Dit sê ek vir julle: God kan uit hierdie klippe kinders vir Abraham verwek. Die byl lê klaar teen die wortel van die bome. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi.    Ek doop julle wel met water omdat julle julle bekeer het, maar Hy wat ná my kom, is my meerdere, en ek is nie eers werd om sy skoene uit te trek nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Hy het sy skop in sy hand en Hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak. Sy koring sal Hy na die skuur toe bring, maar die kaf sal Hy met ‘n onblusbare vuur verbrand.”

Johannes die Doper het nie doekies omgedraai nie. Hy mag miskien ‘n eenvoudige man gewees het wat van sprinkane en veldheuning geleef het, maar hy was nie ‘n hierjy nie. Die manier waarop hy die Fariseërs en Sadduseërs aangevat het, spreek van iemand wat geweet het wat aan die gang was in die godsdienstige wêreld van daardie tyd. Wat hy gedoen het was uiters ongehoord in daardie tyd, want die klomp “geestelikes” het status gehad. Voorts het hy mense gedoop, nog voordat die dissipels aangewys is en mense gedoop het.

Matt 3:13 – 17
In daardie tyd het Jesus van Galilea af na Johannes toe by die Jordaan gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het dit probeer verhinder deur te sê: “Ek moet eintlik deur U gedoop word, en U kom na my toe?” Jesus het hom geantwoord: “Nogtans moet jy dit nou doen, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen.” Daarna het Johannes ingestem. Jesus is toe gedoop en het dadelik daarna uit die water gekom. Meteens het die hemel bokant Hom oopgegaan, en Hy het die Gees van God soos ‘n duif sien neerdaal en op Hom kom. Daar was ook ‘n stem uit die hemel wat gesê het: “Dit is my geliefde Seun. Oor Hom verheug Ek My.”

Dit moes aangrypend wees om die Skepper van hemel en aarde te doop, die een wie se koms hy aangekondig het, soos deur Jesaja beskryf. Besef jy hoe groot daardie oomblik moes wees toe die hemel oopgaan en die stem met hulle praat?

As ek Johannes was, sou ek nogal gedink het ek het Geestelike status, meer as ander. God het my mos inderdaad geroep vir groot dinge en Hy gaan my sekerlik enduit gebruik. Hoog aangeskryf in die Here se oë, sou ek sekerlik kon aanspraak maak op ekstra guns, so bietjie witbroodjie status. Ek sou kon sê dat ek as Christen seker nie finansieel hoef te sukkel nie, en nooit siek moet word nie, en net voorspoed en oorvloed beleef. Jy weet mos, daai Johannes 10:10 “Ek sal vir julle die lewe gee, en dit in oorvloed”. My huwelik sou op gladde water moes loop en my kinders moes model kinders wees. En o ja, iemand met hierdie status verloor ook nie sy werk nie. En nee, God sal nooit toelaat dat ‘n ramp my tref nie. Ek is tog immers Sy kind en baie, baie spesiaal. Johannes sou seker so kon redeneer soos ons vandag doen, of hoe? Maar toe kap hulle sy kop af.

Later sou Johannes in die tronk beland vir sy geloof en omdat hy gedoen het wat reg is. Maar… toe kom die twyfel.

Matt 11:2-3
Johannes het in die tronk gehoor wat Christus alles gedoen het, en het toe deur sy volgelinge ‘n boodskap aan Hom gestuur om te vra: “Is U die Een wat sou kom, of moet ons ‘n ander een verwag?”

Matt 11:4-
Jesus antwoord hulle: “Gaan vertel vir Johannes wat julle hoor en sien: Blindes sien, lammes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, en aan armes word die evangelie verkondig. En gelukkig is elkeen wat nie aan My begin twyfel nie.”

Jesus gaan nie self na Johannes toe nie, hy stuur net ‘n boodskap. Maar eintlik is die kern van die boodskap “Johannes, ten spyte van alles wat jy beleef, weet net EK IS…” Hy gaan haal nie vir Johannes uit die tronk uit nie, hoewel Hy sou kon. Hy gaan red hom nie uit die ongeregtigheid van die owerhede nie. Hy los hom net waar hy is. Jesus doen egter ‘n vreemde ding. In plaas daarvan om Johannes te red, vertel Hy vir die mense watter wonderlike mens Johannes is. Hy spog as’t ware met Johannes se karakter en deugde.

Matt 11:11
“Dit verseker Ek julle: Onder die mense op aarde is niemand gebore wat groter is as Johannes die Doper nie, en tog is die geringste in die koninkryk van die hemel groter as hy.”

Jesus gaan vertel dit nie eers self vir Johannes nie. Dink jy Hy het Johannes vergeet, of Sy rug op hom gedraai? Dink jy partykeer God het Sy rug op jou gedraai, of jou vergeet? Daar in jou Johannes-tronk? Dink jy God dink minder van jou as dit met jou swaar gaan? Of glo jy jy kan die Here so bietjie manipuleer met goeie dade? Of dink jy God skuld jou iets omdat jy die moeite doen om in Hom te glo? Dink jy so bietjie “voorspoed-teologie” kom jou toe?

Niemand op aarde was groter as Johannes die Doper nie, maar toe kap hulle sy kop af!

Matt 14:6-1
Met Herodes se verjaarsdagviering het die dogter van Herodias voor die gaste gedans. Herodes was so in sy skik met haar dat hy ‘n eed afgelê het dat hy vir haar sal gee net wat sy vra. Haar ma het haar voorgesê en sy het gevra: “Gee vir my hier in ‘n skottel die kop van Johannes die Doper.” Hieroor het die koning baie sleg gevoel, maar vanweë die eed wat hy voor die gaste afgelê het, het hy opdrag gegee dat aan haar versoek voldoen moet word. Hy het iemand gestuur en Johannes in die tronk laat onthoof. Hulle het sy kop in ‘n skottel ingebring en aan die meisie gegee, wat dit na haar ma toe gevat het. Sy dissipels het sy liggaam kom haal en begrawe; en hulle het dit vir Jesus gaan vertel.

Toe kap hulle sy kop af, heeltemal sinneloos, sonder rede. Hy was in die tronk gegooi omdat hy vir Herodes gesê het dat hy nie vir Herodias – die vrou van sy broer Filippus, as vrou mag vat nie.

‘n Sinnelose, tragiese dood, waarvan ons gelukkig die grusame detail gespaar is.

Hoekom het Jesus dit toegelaat? Ek weet nie. Hoekom laat God jou swaarkry toe? Ek weet dit ook nie.

Dan lees ons iets van Jesus se reaksie op hierdie tragiese nuus.

Matt 14:1
Toe Jesus dit hoor, het Hy met ‘n skuit daarvandaan weggegaan na ‘n stil plek om alleen te wees. Die mense het hiervan gehoor en Hom van die dorpe af te voet gevolg.

Jesus gaan na ‘n stil plek toe om alleen te wees. Ek glo dis omdat Hy hartseer en bedroef was oor die wreedheid en harteloosheid van die mense, dalk was Hy selfs tot in Sy siel geskok dat hulle dit gedoen het. Ek wonder wat het Hy gedink. Hy kon ingryp, maar Hy het nie. Herodes het sy mag misbruik, maar Jesus het nie Sy mag misbruik nie.

Weet jy wat sien ek hier? Dat Jesus selfs sinnelose dinge toelaat.

Maar… Jesus het nie Sy Godheid en goedheid prysgegee  nie. Ook nie Sy almag, of Sy “Ek is…” nie, ook nie Sy omgee vir die mensdom nie.

Ek glo dat Jesus saam met jou in jou swaarkry ly en selfs soos by Lasarus se graf, ‘n traan stort. Alles maak nie sin nie, en Jesus gryp nie altyd in moeilike tye in nie, maar Hy bly steeds God, Hy is langs jou en Hy is lief vir jou.

Bron:  heuning.co.za

Moet ek die evangelie afwaarts aanpas omdat dinge in Suid Afrika moeilik raak?


Is ekself dalk die enigste vreemdeling in Jerusalem, of was Jesus doodernstig toe Hy in Lukas 14 gesê het ek moet vooraf die prys bereken of ek kans sien om Hom op sy terme te volg? En dat dit soms moeilik gaan wees. Is ek bereid om Jesus onvoorwaardelik te volg in goeie tye en in slegte tye? Is ek bereid om my kruis te dra en soos ’n ter dood veroordeelde agter Hom aan te stap, al kos dit selfs my eie veiligheid, voorspoed of gerief? Glo ek nog die Bybel se norme is tydloos, of vat ek net dit wat my pas uit die Bybel en ignoreer die res? Werk die Bybel vir my soos ’n spyskaart — ek kies watter “geregte” ek voor kans sien en ignoreer die res — iets soos: “Ek sal kans sien vir 2 porsies kerkbesoek per maand en drie Bybelstudies, maar tans wil ek nie mense vertrou, my naaste liefhê, of vir die owerhede bid nie, want ek hou nie van hulle nie.”

Toe Jesus my geroep het om Hom te volg, het Hy my nie geroep om ’n lid van een of ander veilige bewonderaarsklub te wees nie. Hy het my as sy dissipel geroep. Toe het ek my lewe volledig afgeteken aan Christus. Hy is die Heer, ek die kneg. Genadiglik is Hy nooit hard of liefdeloos nie. Trouens, Christus is so genadig dat Hy my selfs sy vriend noem en sy hart met my deel. Maar ek weet ook Hy vra alles van my. Christus leer my om God se koninkryk met alles in my te soek, en die res sal vir my bygevoeg word — ook in 2015!

Bron:  ekerk.org

Leef om weg te gee


Jesus is in Matteus 10 besig om sy naby-volgelinge opdragte te gee vir ‘n lewe van gee. Kom ons fokus net op vier van hierdie riglyne vir ‘n “gee-lewe”:
1.      Gee eers aandag aan jou eie mense“Gaan liewer na die verlore skape van Israel toe.” (vers 6):
Vir ons sal dit beteken om eers te kyk wie is die mense naby aan ons. Dit kan jou eie gesin- of familielede, eie kerkmense, jou bure, jou werksmense of skoolmaats wees. Begin gee aan die mense naaste aan jou – hulle is die “WIE” om aan te gee.
2.      Gee aandag waar daar nood is: “Maak siekes gesond, wek dooies op, reinig melaatses en dryf duiwels uit.” (vers 8):

“WAT” jy kan gee, gaan oor die nood van iemand naaste aan jou. Dit kan ‘n wye verskeidenheid van behoeftes wees: siekte, hartseer, gemoedsversteurings, verhoudingsprobleme, geldnood, werksomstandighede … ja, noem maar op. Die geheim is om naby genoeg aan die iemand naby aan jou te kom, dat hy of sy jou kan vertrou en jy so presies weet wat daardie persoon se nood is. Gee dan iets van jouself vir die ander een – jou tyd, hulp, raad, teenwoordigheid, wysheid, liefde – dit hoef jou nie geld te kos nie. 
3.      Gee om ook te kan ontvang“Moenie vir goud … in julle beursies sorg nie …” (vers 9):

Daar is ‘n groot geheim in ‘n gee-lewe. Hoe meer jy net vir jouself opgaar en vir jouself leef, hoe minder lewensvreugde sal jy hê. Sonder dat enige een van ons dit kan verwag wanneer ons onvoorwaardelik gee waar daar nood is, ontvang ons meer terug as wat ons weggegee het. Baie keer kry ons op heeltemal ander maniere terug as wat ons weggegee het. Hierdie is die geheim van die “HOE” van gee.
4.      Gee met die regte gesindheid“As die huismense se gesindheid goed is, handhaaf die vredeswens vir die huis.” (vers 13):

Vir my as Jesus-mens, gee die Gees van God in my ‘n nuwe gesindheid wat vanuit my binneste kom. Ek gee nie om raakgesien te word of om erkenning daarvoor te kry nie. Ek gee selfloos suiwer in belang van die behoefte van iemand anders, dis “HOEKOM” ek gee.
Geniet jou lewe van gee – jy ontvang so baie verniet!

Bron: http://doomcharl.blogspot.com/

Geroep om te …


Dit bring my by die groot vraag vir elke Jesus-mens: Wat is mý roeping?

Petrus word as doodgewone visserman geroep om vir Jesus te volg. Hy word saam met Johannes en Jakobus deel van Jesus se intieme en nabygroepie binne die dissipelgroep. Regdeur Jesus se aardse bediening speel Petrus ‘n sentrale rol, soveel so dat Jesus hom die “rots” noem waarop die kerk gebou sal word. Voor Paulus se bekering, speel Petrus die leidende rol in die vroeë kerk. Tog bly hy eg mens, deurdat dit hy was wat Jesus verraai en misken tydens Jesus se verhoor die laaste nag, voordat Hy gekruisig is. Gewone visserman, eksklusiewe dissipel, verraaier, kerkleier … maar geroep om in God se koninkryk ‘n baie groot verskil te maak!

Waarvoor roep Jesus jóú vandag?

Jy hoef nie geleerd, gewild, mooi, geestelik sterk, dinamies, of wat ook al te wees nie. Net soos wat jy is: Jesus het jou baie nodig binne sy kerk en in sy koninkryk. Hy is lief vir jou net soos jy is, want onthou, jy kan nooit weer in die moeilikheid by Hom wees nie (daarvoor was Hy vir jou aan die kruis). Jy sal ook nie in die moeilikheid kom as jy nie jou roeping begin leef nie, dit is jou eie vrywillige keuse. Jesus gee egter sy heel beste Hulp in jou, naamlik sy eie Gees. So rus Hy jou toe, maak jou bekwaam (Paulus se woorde) en bring die geleenthede op jou pad – leef net jou roeping.

Maar wees gewaarsku: dit gaan nie noodwendig lekker wees nie; jy kan dalk teenstand en teenspoed in God se werk kry; almal gaan nie van jou hou en met jou saamstem nie; jy kan moontlik dinge doen wat nie jy is nie of waarvan jy nie hou nie. Want onthou: dit gaan NIE oor jóú NIE, maar oor Hóm in jou!

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com/