Europa Se Vyandigheid Teenoor Die Christendom

Vernietiging en pessimisme
Die Eerste Wêreldoorlog het Europa egter vernietig. ’n Hele generasie jongmans het in dié wreedaardige loopgraafoorlogvoering gesterf. 1914 was dan ook die einde van die merkwaardigste eeu van vooruitgang en die begin van wat uiteindelik die ergste eeu van vervolging vir die Christendom ooit, geword het. Die gevolge van die Eerste Wêreldoorlog het tot vandag toe nog verreikende gevolge. Van die 60 miljoen Europese soldate wat vanaf 1914 tot 1918 gemobiliseer is, is meer as 9 miljoen gedood, 7 miljoen permanent vermink en 15 miljoen baie ernstig beseer.

Deins terug vir oorwinning
In 1910, tydens die eerste Wêreldsendingkonferensie in Edinburgh, het afgevaardigdes verwag dat die Groot Opdrag binne hulle leeftyd afgehandel en uitgevoer sou wees. Niemand het in 1910 die algehele uitwissing deur en uitverkoop van nasies aan die kommunisme, valse godsdienste en die heidendom verwag nie. Niemand het ooit verwag, of kon voorsien, dat die Kerk in so ’n ‘n mate van die oorwinning sou terugdeins dat hulle selfs die bestaan van die duiwel of die hel sou bevraagteken, of dat die huwelik in so ’n mate herinterpreteer sou word dat dít wat God in Genesis verfoeilik en as perversie beskou het, ingesluit sou word nie.

Sekularisme
Die kataklismiese konflik van die Eerste Wêreldoorlog is een van die mees tragiese en sinneloosste oorloë in die geskiedenis. Selfs nog meer vernietigend as die aantal mense wat in die oorlog gesneuwel het, vermink of ernstig beseer is, was die vernietiging van Europa se geestelike lewe. Europa het verander van die voorheen voorste kerkkontinent na ’n kontinent waar die meerderheid mense nie  enige kerk besoek nie.

Rewolusie
Die sekularisasie van Europa en die morele verval daarvan gaan hand-aan-hand met die opkoms van die rewolusie en Marxis-tiese kommunisme. Dit het die vakuum wat deur die val van die Russiese Ryk ontstaan het, asook die opkoms van vele nuwe Oos-Europese lande, gevul.
Die ontkerstening en sekularisasie van Europa is nie net ongekend op grond van omvang en spoed nie, maar was voor die Eerste Wêreldoorlog totaal ondenkbaar. Sosiale Darwinisme het by die meeste regerings in Europa gewild geword en hierdie denkwyse het die belangrikheid van die gewapende stryd tussen nasies beklemtoon. Kort op die hakke van die Tweede Wêreldoorlog het baie begin praat van ’n  ‘post-Christen-era’. Oorloë en rewolusies dwarsoor die hele wêreld het tot algehele wanorde gelei en sodoende is die Christendom gemarginaliseer. 

Onetiese dwang
Mediese personeel word onder enorme druk geplaas om aan onetiese prosedures, soos sterilisasies, genadedood en aborsies, deel te hê. Baie state van die Europese Unie maak nie voorsiening vir persoonlike beswaar van mediese personeel nie. Baie dokters, verpleegsters en apte-kers word onder enorme druk geplaas om dinge te doen wat nie met hulle gewetes strook nie. In Frankryk, byvoorbeeld, word aptekers deur die wet verplig om aborsiedwelms te verkoop!

Ontheiliging en haat
Kerke en begraafplase in Spanje en Frankryk is deur Moslem-immigrante ontheilig en gevandaliseer. In Noorweë is baie Christen-kerke deur brandstigters aan die brand gesteek. Black Metal-aanhangers het oorlog teen die Christendom verklaar en ’n prominente black metal-groep, Burzum, het ’n  album, Aske (As), met ’n  foto van ’n  bekende Viking- kerk wat aan die brand gesteek is, op die omslag die lig laat sien.

Skynheiligheid en ekstremisme
Die Noorweegse massamoordenaar, Anders Breivik, is onmiddellik deur die wêreldwye media as Christen-fundamentalis uitgekryt. En dit terwyl daar absoluut geen bewys daarvoor was nie! Sy eie geskrifte op die web stel dit onomwonde dat hy die Christendom verwerp. Veels te veel joernaliste het hierdie anti-Christelike fanatisisme verwelkom en dit gebruik om vooroordeel teen die Christendom aan te blaas. En in baie gevalle is dit dieselfde media wat weier om terroriste wat deur Islamitiese Jihad in Moslem-fanatici verander is, te identifiseer.

In die pad gesteek weens gebed.
Dr. David Drew (64), wat 40 jaar ’n senior mediese direkteur by ’n hospitaal was, is onmiddellik ontslaan toe hy ’n gebed wat sy kollegas kon inspireer, aangestuur het. Die bewoording van die gebed? “Leer ons Here om U na regte te dien, om te gee sonder om die koste te bereken, om te veg en nie deur die wonde afgeskrik te word nie, om sonder ophou of om vergoeding daarvoor te verwag, te arbei – wetend dat dit U Wil is.”

Dubbele standaarde
Die hoof van die BBC, Mark Thompson, het erken dat die Christendom met baie minder sensitiwiteit as ander gelowe hanteer word omdat “Christene selde oor sulke behandeling kla.” Volgens hom is dit omdat ander gelowe dikwels aan minderheidsgroepe toegeskryf word en dat hulle ‘gewelddadige dreigemente’ in plaas van beleefde klagtes (Christelike gedrag) van diesulkes kan verwag.
Die BBC is ook gekritiseer weens hulle ‘sinnelose skynheiligheid’ deur nie langer na die datum as v.C. (voor Christus) of n.C. (na Christus) te verwys nie, maar eerder verkies om godsdienstig-neutrale terminologie te gebruik – hulle praat van BCE (Before Common Era) en CE (Common Era)!
Die Britse Lugdiens laat toe dat lede van ander gelowe godsdienstige kleredrag dra, soos byvoorbeeld die Moslem-Hijab, die Turkse tulband of die Kara-armband, maar tog word Christene verbied om kruisies te dra omdat dit die sogenaamde BA-uniformkode verbreek.

Anti-Christelike vooroordeel
’n Britse parlementslid, David Simpson, het op die algemene stellings dat dit die Christendom was wat vir die wêreld se ergste misdade verantwoordelik was, ge-reageer deur daarop te wys dat dit eintlik ideologies-ateïstiese regerings was wat vir die wêreld se ergste wreedaardigheid in die 20ste Eeu verantwoordelik was. Hy het verder daarop gewys dat Christene toenemend deur aggressiewe sekularisme vervolg word. Hy het ook talle voorbeelde genoem waar Britse Christene, wat bloot hulle menings oor homoseksualisme, seks-opvoeding en aborsie wou gee, vervolg is. 

’n Doodse stilte
En ten spyte hiervan handhaaf die Britse regering ’n doodse stilte t.o.v. die massamoord van derduisende Christene deur Moslem-militante  in Noord-Nigerië, Etiopië, Soedan en in Pakistan. Die Christendom is in baie Arabiese State verbode, en dit sluit Koeweit, Sirië, Jemen en Saudi-Arabië in. Die waarheid is egter dat sekulêre humanisme die afbrekendste geloof van alle tye is – en ook die onverdraagsaamste!

Europa vir Christus
Europa is seker een van die armste kontinente op aarde wanneer daar van geloof gepraat word. Die Kerk is veronderstel om ’n huis van gebed vir alle nasies te wees. Bid jy en jou gesin gereeld vir Christene wat weens onverdraagsaamheid en diskriminasie in Europa ly? Bid dat die Here arbeiders in Sy oesland sal stuur en dat dié kontinent weer vir Christus teruggewen sal word.

Bron:  juig.co.zaa

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.