Gaan ons Hemel toe?

 

Maar God is ewig en alomteenwoordig, en ons kan Hom nie op ‘n plek vaspen nie. Daarom bid Salomo by die inwyding van die tempel: Kyk, die hemel, die hoogste hemel, kan U nie bevat nie (1 Kon.8:27). Paulus sê vir die Grieke: Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, Hy is die Here van die hemel en die aarde, en Hy woon nie in tempels wat mense gemaak het nie (Hand. 17:24).
 

Die hemel is die aanduiding van God se teenwoordigheid en optrede: Vgl. bv. Jakob in die oop veld buite die stad Bet-el in Gen 28:16,17: hierdie plek is die huis van God, die poort van die hemel; in die braambos (Eks.3:2); op die berg Sinai (Eks.24:16); in die midde van sy volk (Eks.25:8); in Jerusalem (1 Kron.23:25), op Sion (Ps.9:12); in Christus (Joh.14:10-11); deur die Heilige Gees woon Hy ook in ons (Rom 8:9-11). Waar God is, is die hemel.
 

Maar God word nie in sy skepping vasgevang nie. Hy is radikaal anders as sy werke, Hy bly die Skepper bo sy skepping. Die word uitgedruk met die uitspraak dat God in die hemel is.

Kinders van die Here gaan hemel toe

1 Petr.1:4 sê, daar is ‘n erfenis wat vir ons in die hemel bewaar word (vgl. Kol. 1:5). Openb. 21:1 praat van ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde, en v3 dat die woonplek van God nou by die mense sal wees. Flp 3:20 sê ons is burgers van die hemel. Ef 2:6 dat Christus vir ons ‘n plek saam met Hom in die hemel gee. 2 Kor 5:1,2 dat ons ‘n vaste gebou in die hemel het, en dat ons verlang dat ons deur ons hemelse woning oordek word. Lk10:20 dat ons name in die hemel opgeskryf word. Mat 6:20 dat ons vir ons skatte in die hemel moet bymekaarmaak (vgl. Mat.19:21).
 

Met die ‘hemel’ word daarna verwys dat ons ‘by God/Christus sal wees’ (Flp.1:23), vir ewig, en sal deel in sy heerlikheid. Openb. 21 se beskrywing van die hemel is simbolies. Die nuwe Jerusalem is ‘n simbool van God se teenwoordigheid, die stad waar Jesus gewerk en gesterf het; so ook die tuin van Eden waar God openlik en sigbaar met die eerste mense verkeer het. Dit is nie ‘n plek waar ons volgens ons eie wil teen God se wil kan gaan lewe nie, maar waar ons ten volle sal wil om sy wil uit te lewe. Paulus sê, dan sal God alles wees vir alles (1 Kor 15:28).

Bron:  http://www.bybelkennis.co.za/Algemene-Artikels-Bybelse-Temas-en-Sake/Gaan-ons-hemel-toe.html

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.