Geestelikheid en vleeslikheid

 

Die vlees en die Gees staan teenoor mekaar sodat jy nie regtig vry is om die Gees se leiding te volg en te kan doen wat jy as Christen graag wíl doen nie. Hoe moet die blokkasie van die vlees dan verwyder word? Deur dit te kruisig. Jy moet ‘n volle oorgawe aan die Here maak, waarin jy Hom vra om die vlees met sy sondige hartstogte en begeerlikhede te kruisig – dit is daardie ou natuur van jou, wat steeds na die sonde en die wêreld neig. As jy nie hierdie stap neem nie, sal jy ‘n lewe van val en opstaan lei, nooit oorwinning oor sonde kry nie en nêrens in jou geestelike lewe kom nie. Dit is ‘n voorvereiste vir die vervulling met die Heilige Gees, want die Gees sal jou nie vervul en lei voordat die vlees afgelê en gekruisig is nie. Wanneer jy wél hierdie stap geneem het, sal die Gees jou vervul en met die nuwe natuur van Jesus Christus beklee, waarin jy dag vir dag tot geestelike volwassenheid kan opgroei. Sal jy hierdie stap neem? Paulus sê vir die Efésiërs: “dat julle, wat die vorige lewenswandel betref, die oue mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding ten gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid” (Ef. 4:22-24). Vir die Kolossense sê hy: “Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die oue mens met sy werke afgelê het en julle met die nuwe mens beklee het” (Kol. 3:9-10).

Die meeste Christene laat egter ná om hierdie stap te neem, soos wat ook die geval onder die Korinthiërs was. Paulus het hulle verwyt en gesê: “Ek, broeders, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kinders in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie, omdat julle nog vleeslik is; want aangesien daar onder julle jaloersheid en twis en tweedrag is, is julle nie vleeslik nie en wandel julle nie die mens nie?” (1 Kor. 3:1-3). Ons moet uit hierdie toestand verlos word as ons oorwinnende, voorbeeldige Christene wil wees wat deur die Gees van God wandel. Die vlees trek ons weg van die Here af en vang ons vas in ‘n klein wêreldjie van eiebelang, sonde en wêreldse genietinge. Die Gees, daarenteen, wil ons na ‘n dieper lewe van godsvrug, oorwinning oor sonde en blydskap in die Here lei. Jy sal ‘n keuse moet maak.

Gebed: “Dankie, Here Jesus, dat U nie net gekom het om ons sonde te vergewe en ons te red nie, maar dat U ook die Heilige Gees gestuur het om aan ons krag tot oorwinning te gee, ons in die hele waarheid te lei, en ons met u goddelike natuur te beklee. Maak elkeen van ons bereid om ‘n volle oorgawe te maak waarin ons die vlees en al sy werke wat skeiding tussen U en ons maak, af te lê. Ons gee die oue mens oor om gekruisig te word, want hy bring ons dikwels tot struikeling en trek ons van U af weg. Vervul ons met u Gees en lei ons op die ewige weg, op ‘n pad waarop ons van oorwinning tot oorwinning sal gaan en deur u Gees vrug sal dra wat by die bekering pas. Amen.”

Bron:  http://www.bibleguidance.co.za/AfrOordenkings/Week1.htm

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.