Jesus se finale woorde volgens Lukas (4)


Dit is net Lukas wat vertel dat die slaaf se oor dadelik deur Jesus aangeraak en genees is. Hierdie wondergenesing word deur Lukas simbolies aangewend om aan te dui dat dit deur Jesus alleen is dat daar geestelike genesing kan wees. Deur sy lyding en uiteindelike vergifnis, draai Hy die booshede van mense om. Jesus speel hier die hoofrol, in elke toneel doen Hy dit, Hy doen dit vandag ook.

Kom ons maak dit vandag persoonlik! Waar staan jy tydens Jesus se gevangeneming? Hier is ‘n paar moontlikhede:

• Is jy dalk deel van die klomp mense wat Jesus kom vang het? Dit beteken jy het ‘n stok of ‘n swaard in die hand omdat jy jou vyand verkeerd aanpak. Vir jou sê Jesus: “Hou op daarmee!”

• Is jy dalk ‘n Judas wat Jesus met ‘n soen verraai? Jy ken al die regte antwoorde, maar jou hart is glad nie daarin nie. Vir jou sê Jesus: “Hou op daarmee!”

• Is jy dalk van die godsdienstiges wat dag vir dag saam met Jesus in die tempel is? Dit beteken jy is deel van die kerngroep van die gemeente, maar jy het nog nie ‘n openheid om moeite te doen met die nuwe mense in die gemeente nie. Vir jou sê Jesus: “Hou op daarmee!” 

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com/ 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.