Geloof

Deu 32:20 En Hy het gesê: Ek wil my aangesig vir hulle verberg, Ek wil sien wat hulle einde sal wees; want ‘n heeltemal verkeerde geslag is hulle, kinders in wie geen trou is nie.

 

Die Hebreeuse taal maak geen onderskeid tussen die twee betekenisse nie en dieselfde is die geval in die Griekse taal (jy mag variasies van die woord kry in Grieks maar die betekenis is nog dieselfde). Ons kan dus aanvaar dat wat ons op reageer in geloof of wat ons aanvaar in geloof is altyd verwant aan gehoorsaamheid.

Ter illustrasie kom ons kyk na

1Jn 3:22 en wat ons ook al bid, ontvang ons van Hom, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor Hom.

 

Ons kan dus duidelik sien dat die ontvang van dinge wat ons voor vra, verant is aan ons gehoorsaamheid aan God se gebooie en Sy Woord. Ons kan dus glo in dinge waar ons voor vra, maar as ons nie gehoorsaam is nie dan, tree ons nie werklik in geloof op nie.

Baie mense haal verse uit veband uit aan:

Joh 14:14 As julle iets in my Naam vra, sal Ek dit doen.

 

Wat hulle nie vir jou se nie is die volgende vers:

Joh 14:15 As julle My liefhet, bewaar my gebooie.

 

Weereens illustreer dit die vehouding tussen die twee betekenisse geloof en gehoorsaamheid. In ander woorde, God se, ja as jy My iets vra sal Ek dit vir jou gee, maar is jy gehoorsaam?

Dit bring ons by die volgende punt. Daar is dinge wat ons God sal vra en Hy nie vir ons gaan gee nie. Waarom?

Want ons vra vir die verkeerde dinge. As ons gehoorsaam is sal ons nie vir verkeerde dinge vra nie, want ons sal nie begeer nie.

In die brief van Paulus aan Timotius se Paulus dat as ons basiese behoeftes vervul is, moet ons tevrede wees. Om gehoorsaam te wees aan Jesus is om te leef soos Hy ons beveel het en die voorbeeld wat Hy vir ons gestel het. Jesus se nie klim in jou BMW en volg My nie, Hy se neem jou kruis op en volg my. Dit beteken nie ons moet altyd swaarkry nie, dit beteken net dat ons moet vra vir die dinge wat ons nodig het en nie vir die dinge wat ons wil he nie. Dit wat ons baie keer dink ons nodig het en dit wat God weet wat ons nodig het is ook nie altyd dieselfde nie.

Wanneer ons vra en nie kry nie moet ons reflekteer op die volgende verse:

Jas 4:3 Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welluste deur te bring.

 

1Jn 5:14 En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor Hom het, dat Hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil.

1Jn 5:15 En as ons weet dat Hy ons verhoor, dan weet ons dat, wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van Hom gevra het.

 

God se genade is genoeg vir ons en Hy sal in ons behoeftes voorsien, maar ons grootse behoefte bly altyd Jesus self.

Heb 10:23 Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want Hy wat dit beloof het, is getrou;

 

Kom ons kyk wat se die Bybel van Abraham:

Heb 11:9 Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van belofte soos in ‘n vreemde land en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte.

Heb 11:10 Want hy het die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprigter is.

 

Ons geloof en hoop moet op die toekoms wees, nerens in die Bybel se dit ons moet hoop en vertrou in hierdie wereld nie.
 

Baruch Abba Bashem Adonai

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.