Die krag van die seestroom

Dit is ’n goeie en geseënde Christenlewe as die kind van God só deur die Gees van God gerig en beheer word in die uitlewe van sy lewe vir Christus. So ’n lewe van ge­hoorsaamheid aan die Heilige Gees verloop nie altyd mak­lik en spieëlglad nie, maar dit oefen groot seën en krag vir die Here se koninrkyk uit. Handelinge 16 beskryf ’n sprekende voorbeeld van só ’n Christenlewe. “Hulle (Paulus en Silas) het daarna deur die gebied van Frigië en Galasië gereis, omdat die Heilige Gees hulle ver-hinder het om die woord in die provinsie Asië te verkondig… (Hand.16:6-10).
 

In ons geringer ervaringe as dié van die apos­tels, is die­selfde beginsel van God se beheer oor ons daaglikse lewe van toepassing. Ons vermy se­kere dinge en ons doen sekere dinge omdat die krag van God in ons hart ons lewe rig: “…julle staan in ’n sterk verhouding met Jesus deur julle geloof en julle tree liefdevol onder mekaar as God se mense op…ek vra God…om deur sy Gees vir julle die kennis te gee wat julle nodig het om in hierdie lewe reg op te tree.

Ek vra ook dat julle Hom beter en beter sal leer ken deur alles wat Hy vir julle sal duidelik maak…sodat julle kan besef wat julle van Hom kan verwag…(en) dat julle sal agterkom dat die krag van God wat in ons werk sterker as enigiets anders is” (Efese 1:15-19).

“Here, vandag wil ek in my doen en late deur u Gees gerig word.”

Bron: kragvirvandag.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.