Gierige kerklidmate beroof God van offers


In my kerk is dit beleid dat jy 10% van al jou inkomste na die Here sal bring soos Hy van jou vra. Dan gee ons offergawes ook. Al dié tiendes word na een sentrale punt vir elke gebied gekanaliseer en van daar word weer 10% na die volgende vlak gekanaliseer en so gaan dit voort tot op die laaste vlak. 

Uit hierdie tiendes word alle kerkwerkers se salarisse betaal en, soos die briefskrywer voorstel, die predikant in Johannesburg kry dieselfde as die een in Pofadder. Daar is dus nie wedywering om die grootste gemeente te bedien omdat hy dan ’n groter salaris gaan verdien nie. 

Ek is ’n pensioentrekker wat min kry om van te lewe. Te veel probeer dié verskoning opper: “Maar Here, as ek nog 10% aan U gee, waarvan gaan ek lewe?”

Ek het egter gevind my posisie word al hoe meer benard en het gesê: “Nou goed, kom ons probeer U manier.”

Nodeloos om te sê, die Here hou Sy woord. Ek het uitgevind dat ek in my omstandighede juis nie kan bekostig om die Here te beroof nie. Sedertdien kom ek baie verder met 90% as met 100%. Die Here maak deure oop om ekstra te verdien, en ek het in 15 jaar as pensioentrekker nog nie broodgebrek gely nie.

Ja, ek het dit nie breed nie, maar ek het genoeg en lewe beter as sommige wat heelwat meer as ek kry. Ek kan nog so ietsie afknyp vir mense wat honger ly.

Probeer dit gerus, dit werk. Ek kan baie stories vertel van mense wat hierdie resep probeer het, en vandag is hulle heelwat beter daaraan toe as voorheen.

Moenie die kerk dreig of dwing nie, die Here het ’n vrywillige gewer lief. Die gawe moet uit die hart kom!

Bron:  http://www.rapport.co.za/MyRapport/Briewe/Gierige-kerklidmate-beroof-God-van-offers-20120330

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.