God laat ons innoveer

Dan verkies ons om met die ongemak (en selfs pyn) waaraan ons gewoond geraak het saam te lewer eerder as om ‘n risiko te neem om te verander. Ons verbeur eerder die moontlikheid van vreugde as om dalk te misluk. As Paul Treu se spannetjie nie bereid was om te waag nie, het die veel groter en sterker span van Fidji hulle wéér geklop. Gelukkig was hulle bereid om ‘n risiko te neem, iets heeltemal nuut, ánders en ’buite die boksie’ te probeer en sáám te waag. Die kommentator het dit wat hulle gedoen het met sy woorde raak opgesom: hulle was kleiner en ligter, maar hulle het hulle opponente met hulle denke getroef (“they out thought them”).

God laat ons núút dink. Paulus sê God verander ons deur ons denke te vernuwe (Rom 12:2). Ons is denkend, nadenkend, gedagtig by die verandering wat God in ons bewerkstellig betrokke. Wanneer ons vir die verandering wat God in en deur ons beoog ‘Ja!’ sê, is dit omdat God rééds ons harte nuut gemaak het, omdat Hy ons klipharde harte uitgehaal, met harte wat sag klop vervang en ‘n nuwe gees in ons laat posvat het (Eseg 36:26; sien ook 11:19). Nuwe harte het nuwe denke nodig om die goeie dade waarvoor ons bestem is te laat ‘uitspeel’ (Ef 2:10), in terme van die rugbymetafoor. Talentvolle spelers wat hulleself dissiplineer en inoefen om topfiks en slaggereed te wees wen wedstryde nie nét omdat hulle harte daarin is nie. Hulle moet op die speelveld ook dink en innoveer.

Dit geld ons elkedagse lewe ook. Wanneer ek wéét dat ek ‘n nuwe mens is (2 Kor 5:17) motiveer dit my om nie moedeloos te raak nie, maar op die daaglikse pad van innerlike vernuwing (2 Kor 4:16) op God te vertrou (2 Kor 3:4) en die lewe van die nuwe mens te lééf (Kol 3:10). Omdat die Here wat ons vernuwe getrou is en sy ontferming – waaraan daar géén einde is nie – elke dag nuut is (Klaagl 3:23), kan ons Hom vertrou om ons gees en gedagtes nuut te maak (Ef 4:23).

God laat ons innoveer. Mag jy beleef dat God jou – in hart en gedagte – núút maak. Mag jy daarin slaag om God te vertrou met die vernuwing waarmee Hy besig is. En mag jy die vrug van nuut dink, doen en innoverend wees geniet. 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.