God sal altyd wees wie Hy is!


Hy is steeds …
• die Een wat jou geskep het;
• wat jou verlos;
• jy is Syne;
• Hy is by jou tydens enige moeilikheid;
• jy is so kosbaar vir Hom, dat Hy enige iets sal doen of gee ter wille van jou behoud;
• Hy sorg steeds vir jou kinders en elke volgende geslag;
• selfs die goddeloses sal sien wie Hy is en wat Hy doen;
• Hy het geen gelyke onder die gode nie;
• net Hy is God;
• niemand of niks het meer mag as Hy nie;
• niks of niemand kan sy werk ongedaan maak nie;
• Hy het jou uitverkies, sodat …

… ons Hom kan ken, in Hom kan glo en kan besef dat Hy die Here is!

Kry Hom aan jou kant, wees aan sy kant en bly aan sy kant … want Hy is steeds Wie Hy is!

Doom Charl
NS Hy is die heel beste Afrigter van heel beste span!

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com/

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.