Groot werk in min tyd

Hier­voor word hy per vliegtuig terug ge­stuur VSA toe. Daar word bevind ‘n gewas op sy brein is kwaad­­aardig. “Tom Dooley was aan die sterf, jonk, soos Je­sus,” beskryf Izak de Villiers dit.

Ter­wyl hy bykom na die operasie sien hy deur die waas van die verdowing ‘n visioen. Hy droom hy sien ‘n berg afbrand. Die Viëtnamese het ‘n ri­tu­eel van bergafbrand. Die Oosterse landbouers glo, die as van die berg wat afgebrand word, is vrug­­­baar vir die grond. Jaarliks, voor die moe­sonreëns, word die berge afgebrand, voordat die land­erye teen die berghange gesaai word. In Tom Dooley se hart kom ‘n be­sef en ‘n besluit. Izak de Villiers skryf dit so: “Ek moet soos as in die kaal­ge­brande aarde van my eie lydensweg val. Ek moet soos saad wees. Ek moet in die grond val en sterf. Ek moet myself gaan uitsaai in die barre kluite van die geteisterde Asië, anders is daar in my lewe en sterwe niks, totaal niks sinvols nie…”

Na sy ontslag uit die hospitaal is die jong dok­ter terug Viëtnam toe, wetend sy tyd is kort en hy moet gou maak. Hy het letterlik 20 uur per dag gewerk, totdat hy ná ‘n bietjie meer as ‘n jaar, in sy spreekkamer ineen­gestort het. Op 18 Januarie 1967 sterf Tom Dooley, ‘n dag ná sy 34ste verjaarsdag.

Hierdie mens­like verhaal, laat ons Jesus se hou­ding in sy haas om die wêreld te red, beter ver­staan. Hy het gesê het: “As die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen; maar as dit sterf, dra dit veel vrug” (Joh.12:24). Jesus was 33 jaar oud toe Hy gekruisig is. In sy kort bediening, met daardie verskriklike dood en sy triomfantlike op­standing, het Jesus sy roeping en taak as Verlosser van die wêreld, na die letter vervul!

“Here, vandag gee ek myself vir U om te gebruik.”

Bron:  kragvirvandag.co.za 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.