Waarom die geloffwaardigheid van Genesis nie betwyfel mag word nie

Die Nuwe Testament verwys na Genesis ten minste 200 keer. Daar is 165 direkte aanhalings en verwysings na Genesis in die Nuwe Testament waarvan ongeveer 100 verwys na of aangehaal word uit Genesis 1-11. Dit is terloops die gedeelte waarvan die meeste kritici van ontslae wil raak. Van hierdie gedeeltes, word 6 hoofstukke spesifiek deur Jesus Homself aangehaal.

 

Daarom is dit nie moontlik om van die eerste 11 hoofstukke in Genesis ontslae te raak nie, slegs omdat dit oenskynlik teenstrydig is met sekere moderne teorie (let wel teorie, nie feite nie) van wetenskap nie. Indien die eerste 11 hoofstukke van Genesis weggelaat word, sal dit oneindige skade doen aan die res van die Skrif en die geloofwaardigheid van Christus Homself. As Jesus verkeerd was in Sy verwysings na Genesis 1-11 dan kan Hy nie die Messias wees nie. Waarom nie?

 

As jy een gedeelte van die Bybel betwyfel, bring dit ook die geloofwaardigheid van die res van die Bybel in gedrang.

 

As die skeppingsverhaal nie waar is nie, dan is dit nie waar dat daar n sondeval was nie.

 

As daar nie n sondeval was nie, dan was daar geen nodigheid vir n Verlosser nie en ons Christenskap word dan die grootste leuen van alle tye.

 

Die belangrikste ding omtrent die evolusieleer wat Christene wat die teorie aanhang, miskyk, of nie in agneem nie, is die uitgangspunt van die teorie, naamlik dat daar geen God is nie, alles het self ontstaan. Die hele teorie is hierop gebou. Terloops, evolusie is die mees rassistiese teorie wat bestaan, kyk maar net na die naam van Darwin se mees bekende werk “The Origen of Species By Means of Natural Selection or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life” Oops, ek is seker meeste van sy aanhangers is nie bewus hiervan nie. Waarop dink julle was die lewenssiening van Hitler, Stalin en ander gebasseer?

 

Baruch Abba Bashem Adonai

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.