Hervormdes moet ‘nuut begin’

Die hoop is dat die verskille op die komende vergadering uit die weg geruim kan word.

Aan die vooraand van die vergadering het Dreyer in ’n voorblad-artikel in dié kerkverband se nuusbrief, die e-Hervormer, geskryf: “In die 41 jaar dat ek in verskillende hoedanighede as predikant in die Hervormde Kerk ge­dien het, was daar al vele woelinge en meningsverskille, maar nog nooit was daar soveel verdeeldheid, verdagmakery en vyandigheid soos wat tans aan die gebeur is nie.”

Dreyer skryf die einde van apartheid in 1994 is deur baie Afrikaners as ’n groot verlies ervaar en het tot ’n uitgerekte rouproses gelei.

“As lidmate van die Hervormde Kerk beleef ons verskeie emosies wat deel is van die rouproses. Soos in die geval van die afsterwe van ’n geliefde is die fase van regressering en die nostalgiese verlange na die verlede ’n hanteringsmeganisme waarmee jy eintlik die werklikheid probeer ontvlug.”

Nou het die tyd volgens hom aangebreek om op te hou teruggryp na die verlede.

“Die apartheidsbedeling is al 17 jaar lank dood en begrawe. Die groot uitdaging is nou om na die realiteite te kyk en saam te besin oor hoe ons as Hervormde Kerk ons roeping in hierdie nuwe werklikheid ten beste kan uitleef … 

“Kom ons bid dat ons by hierdie algemene kerkvergadering, al is dit hoe pynlik, die treurproses kan afsluit en met ’n nuwe hoofstuk in die geskiedenis van ons kerk kan begin.”

Bron: http://www.rapport.co.za/Suid-Afrika/Nuus/Hervormdes-moet-ophou-rou-en-nuut-begin-se-prof-20111001

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.