Hoe Word Mense Mislei? Die Realiteit Daarvan


Wie is reg?
Daar was oor die afgelope drie dekades baie geestelike bewegings wat as 
bewegings van die Heilige Gees gesien is. Daar was dinge soos val in die Gees, lag in die Gees, spreek in tale, uitdrywing van duiwels, ens. Derek Prince sê dat in baie van hierdie bewegings ons ’n vermenging van bogenoemde vind. 
Daar was dinge wat beslis van die Gees van God afkomstig is, sê hy, maar daar was ook namaaksels en omdat die kerk nie moeite gedoen het om te onderskei nie, het daar baie misleiding plaasgevind. In sommige gevalle was daar dierlike gedrag (brul soos leeus, skreeu soos jakkalse en dies meer). Ons kan bv. nóóit dierlike gedrag aan die Heilige Gees toeskryf nie. Dit is in ’n sekere mate ontstellend om in 2 Tessalonisense 2:11 te lees dat God hulle aan die mag van die dwaling (sal) oorgee, sodat hulle die leuen sal glo. Let daarop dat dit God self is wat die misleiding gee. 

Wat is die oorsake van misleiding?
Matteus 24:12 sê die minagting van die Wet van God sal toeneem (en daarom) sal die liefde by baie verkoel en dit sal tot misleiding lei (Matt 24:4-12). Misleiding vind plaas wanneer ons nie in volkóme toewyding en afhanklikheid van die Heilige Gees lewe en ons onder die gesag van die Woord stel nie.
Gejaagdheid is baie dikwels die oorsaak dat mense mislei word en dinge doen wat nie die Wil van God is nie. Ander kere is ons so seker dat ons die waarheid beet het, dat ons nie toeganklik vir verandering is nie. Soms wil ons iets baie graag hê en wag ons nie regtig op die Here en kies ons nie regtig met ons hele hart om Sy Wil te doen nie. Maak seker jy staan op neutrale grond. Word stil voor God en gee jouself volkome aan Hom oor tot in die stadium waar jy gewillig is om Sy Wil te aanvaar en te doen ongeag van wat Hy vra. Indien ons dit nie doen nie, stel ons ons oop vir misleiding.
Sommige mense het in ’n strik van wettiesisme vasgeval. Hulle het begin toelaat dat hulle lewens deur bepaalde wette en regulasies bepaal word. Baie sal die Nuwe Testament aanhaal, maar ook daarop aandring dat daar bepalings uit die Ou Testament onderhou moet word.

Waarin vind ek beskerming teen misleiding?
Kén die Woord, léés die Woord, mediteer oor die Woord, vra God om Sy opdragte vir jou duidelik te maak en leer Sy karakter ken. Leuens en onkunde bind ’n mens, maar die waarheid maak jou vry. Mense is dikwels onkundig oor sommige onderwerpe in die Skrif en wil dus ook nie aanvaar wat die Skrif daaroor sê nie. Ons maak ons eie reëls en word deur die sieninge en emosies van die wêreld beïnvloed. Vir die Christen is dit belangrik om die Woord te ken en hom aan die Woord te onderwerp. Dit is nie vir ons om die Woord te beoordeel nie, maar die Woord te gehoorsaam.
Soek ’n ondersteuningsgroep waaraan jy verantwoording kan doen. Vra hulle om jou op jou geloofsreis te ondersteun en gee hulle toestemming om met jou te praat wanneer hulle sien dat jy die pad byster raak. Mense wat nie oor ’n leerbare gees beskik nie en hulle nie aan gesag kan onderwerp nie, sal bykans sonder uitsondering een of ander vorm van misleiding beleef. 
Toets alles. Baie mense reageer deesdae op elke ‘profetiese woord’ wat hulle ontvang. 1 Timoteus 5:19-21 maak dit duidelik dat ons die profesieë moet toets. Baie Christene dink dat as ek eers ’n profesie of ‘openbaring’ wil toets, dit beteken ek weerstaan die Heilige Gees. 1 Johannes 4:1-2 sê duidelik ons moet ondersoek of dit van die Gees van God af kom of nie.

Bron:  juig.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.