Hulle Sal Aan Hulle Vrugte Geken Word


Ons mag nie oordeel nie
Ons, as kinders van God, is nie hier om ander te oordeel nie. Christene word egter opgeroep om getuies te wees. Christene behoort daarom in staat te wees om teen­oor die sondaar te getuig van dit wat reg en verkeerd volgens God se Woord is. Tog is dit deesdae makliker om hierdie ou cliché: ‘Haat die sonde, maar bewys liefde teenoor die sondaar’, wat, so terloops, nêrens in die Bybel is nie, as gerieflike verskoning te gebruik om absoluut niks te doen om enige sonde uit te wys nie. Die Bybel is baie duidelik daaroor dat sondaars wat nie hul sonde bely en laat staan nie, gestraf gaan word. Dit beteken dus dat die sondaar saam met sy sonde in die hel gaan eindig. Ons moet versigtig wees dat ons nie enige persoon tot ‘die hel toe’ lief het nie.

Dit is elke Christen, en veral Christen-leiers, se plig om die verantwoordelikheid van hul posisie te aanvaar en die suiwer Woord van God te verkondig. Ons lees: “Die Heilige Gees leer ons duidelik dat in die laaste tye sommige mense sal wegdraai van wat ons glo; hulle sal leuengeeste volg en leerstellings wat van bose geeste af kom. Hierdie dwaalleraars is skynheiliges en leuenaars. Hulle gee voor om godsdienstig te wees, maar hulle gewete is dood.” 1 Tim 4:1-2.

Christus is die voorbeeld
Dit is duidelik geïllustreer tydens die ver­kiesing van president Barack Obama in 2009. Op daardie tydstip het invloedryke Christen-leiers (soos Franklin Graham, seun van evangelis Billy Graham, president van ‘Billy Graham Evangelistic Association’ en president sowel as HUB van ‘Samaritan Purse’) in gebreke gebly om openlik te verklaar dat Obama nie ’n Christen is nie (alhoewel hy geloof in God bely het). Leiers het verkies om eerder stil te bly uit vrees dat hulle Obama en sy volgelinge sou vervreem en vandag is die hartseer, vernietigende gevolge van sy ‘Christelike’ beginsels, beleid wat aborsie bevorder, gay-huwelike en ’n hele aantal ander onbybelse agendas voorstaan, egter baie duidelik. En dit net omdat ingeligte leiers, verkies het om stil te bly of om oppervlakkige beloftes oor geloof te steun. 

“’n Boom word aan sy vrugte geken. ’n Goeie boom kan nie anders as om goeie vrugte te dra nie. En ’n slegte boom kan nie anders as om slegte vrugte te dra nie.” Matt 12:33. President Obama word gekritiseer vir sy standpunt oor aborsie en sy sienswyse van enkelgeslag-huwelike. Is dit in ooreenstemming met ’n Bybelse standpunt? Of is dit ’n geval van die vrugte wat sigbaar is?

Wat is die antwoord?
Hier ter plaatse word sake net so verdraai. In ‘Rapport’ van 12 Februarie word berig dat dr. Ben du Toit, kommunikasiedirekteur van die NG Kerk, sou gesê het dat hy groot respek vir sy dogter en skoonseun (Yo-landi Vi$$er en Ninja, van die ‘zef-hiphop-groep’, ‘Die Antwoord’) se intellek, begaafdheid, toewyding en kunsvorm het en dat hy en sy vrou baie lief vir hul kinders is. ‘Die Antwoord’ is bekend vir hul kru lirieke, smerige taal, kritiek teen die establishment en die weghol-sukses wat hulle tans oorsee geniet.

Ons is nie by magte om hoegenaamd enige uitsprake oor dr. Du Toit se toewyding en liefde vir sy kinders te maak nie, maar ons is bewus van die leierskapsposisie wat hy in die kerk beklee. En hierdie posisie wat hy beklee, vereis verantwoordelikheid vir die uitsprake wat hy maak. Hoe kan enigiemand respek hê vir ’n kunsvorm wat geen eer aan God bring nie en wat ander jongmense negatief beïnvloed? 

Respek misplaas?
Volgens die Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (HAT) kan ‘respek’ as volg gedefinieer word: ‘Eerbied (hoogagting, gevoel van bewondering), ontsag en agting’. Kan enige mens wat ’n navolger van Jesus Christus is en ’n intieme verhouding met hom het, bewondering/respek hê vir die (soms) walglike lirieke en uitlokkende vertonings van dié groep? Wat het die duisternis met die lig in gemeen?

As Christene kan ons nie stilbly wanneer ons leiers onbybelse stellings maak nie – hulle beïnvloed groot getalle mense en God sal hulle baie strenger hieroor oordeel (Jak 3:1).

Natuurlik is ek maar te bewus dat ons as ouers dikwels die optrede en dade van ons kinders afkeur en dat ons hulle ten spyte van die verkeerde dinge bly liefhê. God het ons immers as sondaars, ten spyte van ons sondes, so liefgehad dat Hy Sy Seun aan die Kruis vir ons laat sterf het. Sou dit egter nie meer gepas gewees het om maar liewer in die openbaar oor ‘sy kinders’ te swyg eer­der as om te verklaar dat hy hulle respekteer nie? Dit is soms so maklik om te sê dat hulle professionele lewe hul verantwoordelikheid is, maar wat het met die priester Eli in die Ou Testament gebeur omdat hy nie sy twee seuns gedissiplineer het nie? (1 Sam 2:27 – 1 Sam 4:22). As ouers het ons ’n enorme verantwoordelikheid teenoor ons kinders, maar indien ons enigsins in ’n leierskapsposisie is, is ons verantwoordelikheid soveel groter.

Kulturele Christenskap bestaan nie
Ons kan nie langer bekostig om te sien dat dit wat in die Woord verkeerd genoem word, goed gepraat word nie. Ons mag nie oordeel nie, maar ons het die ver­antwoordelikheid om bo­me aan hul vrugte uit te ken en te waarsku indien dit wat by die mond uitkom, nie tot Sy eer is nie. “Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. ’n Goeie mens bring uit die oorvloed goeie dinge te voorskyn en ’n slegte mens bring uit die oorvloed slegte dinge in sy hart die slegte te voorskyn. Dít verseker Ek julle, julle sal op die oordeelsdag rekenskap moet gee van elke onverskillige woord wat julle sê. Op grond van wat jy nou sê, sal jy eendag vrygespreek of veroordeel word.” Matt 12:35-37.

Jesus is, en bly, die enigste Antwoord!

Bron:  http://www.juig.co.za/article.php?id=173

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.