Hy sál jou antwoord … op sy tyd, manier en plek

Toe Jesus in Getsemane sy Vader gesmeek het om die lydensbeker by Hom weg te neem, het sy Vader vir Hom “Nee” gesê sodat Hy vandag, wanneer jy na Hom roep, vir jou “Ja” kan sê. Sodat Hy vir jou van sy ewige trou en blywende teenwoordigheid kan verseker. Word vir ‘n oomblik stil en ervaar die wonderlike vrede van God se “Ja” in jou lewe. Van ‘n lewende Here wat elke sekonde van die dag daar is om na jou hart te luister, jou nood te help dra, jou vreugdes met jou te deel en jou drome saam met jou te droom. 

Nina Smit het gesê: God antwoord wel op ons waarom-vrae, máár altyd met ‘n sodat-antwoord wat met die gevolge van lyding te doen het: My kind, hierdie dinge gebeur sodat jy My beter kan leer ken, sodat jy my wil eerste stel, sodat my werke in jou lewe gesien kan word, sodat mense met verwondering na jou sal kyk en weet: hierdie vrou is ánders, sy behoort aan die Here.

Getroue Vader, sal U asseblief aan my die versekering gee dat U elke oomblik van elke dag by my is; dat U op hierdie oomblik u genadekleed om my vou. Help my om te onthou dat U op u tyd, u manier en u plek u soort antwoorde op al my lewensvrae sal gee. Dankie daarvoor, Here! My hart jubel reeds omdat ek kan vashou aan u beloftes van ewige trou. 

Bron: http://www.ekerk.co.za/profiles/blogs/hy-sal-jou-antwoord-op-sy-tyd 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.