Hy wíl saam met jou gaan!


Hy wag as’t ware in sy liefdevolle goedheid dat ons na Hom sal roep en weer na Hom sal terugkeer. En wanneer ons erken dat ons nie sonder Hom wíl leef nie, sal ons gou hoor hoe Hy ons — soos vir Moses destyds — antwoord:

 


“Goed”, het die Here vir hom gesê, “Ek sal dan maar saam met julle gaan, soos jy gevra het. Ek sal maak soos jy vra, want Ek ken jou baie goed.” — Eks 33:17


God wíl elke dag van jou lewe saam met jou leef. Hy wil deel van jou dinkwêreld wees as jy wakker word, saam met jou al jou uitdagings hanteer, jou hand vashou wanneer jy wonder wat om te doen en vanaand … dan wil Hy jou sagkens op jou voorkop soen sodat jy in vrede kan gaan slaap.


O Gees van God, leef in my, deur my, saam met my … heeldag lank.

Bron:  ekerk.org

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.