Is daar regtig ‘n hel?

Dirkie van der Spuy

 

Ons leef in ’n tyd waar sommige mense nie wil glo dat daar ná die dood ’n oordeel gaan wees waar mense gestraf gaan word vir wat hulle op aarde verkeerd gedoen het nie. Hulle glo ook nie dat daar ’n plek soos die hel is, waar sommige vir ewig onder God se toorn gaan ly nie. Mense glo eerder dat almal wat sterf, na die een of ander soort hemel gaan en dat al die verskillende godsdienste maar net verskillende paaie is wat na dieselfde plek van heerlikheid lei. 

Ongeag wat mense dink of wat vir die tydsgees van ons dag aanvaarbaar is, moet ons kyk wat die Skepper van hemel en aarde aan ons geopenbaar het, want dit alleen sal die waarheid wees. God het die waarheid vir ons in die Bybel geopenbaar. 

In die Bybel word daar 167 keer na die hel verwys; dit word as ’n verskriklike plek van straf en oordeel beskryf – ’n plek wat vir die duiwel en sy volgelinge berei is. Dit is ’n plek waar God nie is nie, waar daar met ander woorde ook nie lig is nie, maar net totale duisternis. In Openbaring 21 word die Hemel beskryf as ’n plek waar die son en die maan nie meer is nie, maar waar die helderste lig van God se heerlikheid skyn.

Openbaring beskryf die hel as ’n bodemlose put waar daar geen standvastigheid is nie. Die duiwel en sy trawante sal uiteindelik in die poel van swael en vuur gegooi word waar hulle dag en nag gepynig sal word tot in ewigheid (Op 20:10). Daar is geen rus, geen vrede en geen uitkoms in hierdie plek van pyniging nie (Op 14:11).

Jesus preek oor die hel

Jesus het geglo aan die hel en het meer daaroor gepreek as oor die Hemel. Daar is 33 keer opgeteken dat Jesus oor die hel gepraat het, wat beteken dat Hy gedurende Sy drie jaar bediening op aarde feitlik elke maand een keer oor die hel gepreek het.

Die woord wat Jesus vir die hel gebruik het, is die woord “Gehenna”, wat almal in Sy tyd geweet het, verwys na die verskriklikste plek wat hulle geken het. Suid van die ou Jerusalem was daar ’n vallei wat die Gehennadal genoem is. Dit was die plek waar daar altyd vure gebrand het en waar die afval van die stad verbrand is. Arm mense wat gesterf het en nie geld gehad het om ’n begrafnis te bekostig nie, se lyke is ook hier verbrand. Die stank van hierdie aaklige plek kon van ver af geruik word. Kinders is ook hier geoffer en lewend die vuur ingedryf. Daarom was Gehenna ’n plek waar daar ’n gehuil en gekners van tande was. 

Jesus sou niemand wou mislei of onwaarhede verkondig nie en daarom het Hy ’n verhaal vertel wat die werklikheid van ’n lewe ná die dood beskrywe het. Toe die ryk man sterwe, was hy onmiddellik in die plek van pyniging waar hy gesmag het na ’n druppel water vir verligting in die vlamme wat nie ophou brand nie. Aan die ander kant het ’n man met die naam, Lasarus, gesterf. Hy is deur die engele na die ereplek langs Abram as vader van die gelowiges in die Hemel gedra is (Luk 16:19-31).

Waarom praat die Bybel oor die hel?

’n Mens vra jouself af waarom praat Jesus en die Bybel so reguit en pertinent oor die hel? Dit is duidelik dat Jesus ons bewus wil maak van hoe ernstig God oor sonde voel en dat Hy sonde nie verdra nie en nie ongestraf sal laat bly nie. Die hoofrede is dat Jesus ons vertel van hierdie verskriklike plek omdat Hy nie wil hê dat ons daarheen moet gaan nie. 

Die ewige vuur is vir die duiwel en sy engele (Matt 25:41). God het nie die hel vir ons voorberei nie. Hy wil ons by Hom in Sy heerlikheid hê; in die Hemel waar ons vir ewig vry van die sonde in Sy liefde en heerlikheid sal wees. Jesus het vir ons woonplek in die Hemel gaan gereedmaak omdat Hy ons vir altyd by Hom wil hê. 

Vertel hierdie goeie nuus!

Ons moet hierdie goeie nuus vertel aan almal met wie ons kan praat. In die hel is daar nie hoop of ’n kans vir regmaak nie. Hier op aarde het ons nog hoop, want Jesus kan ons sonde vergewe en dinge kom verander en nuut maak. 

Kom ons waarsku mense en vertel hulle van God se liefde en vergifnis sodat hulle betyds kan gereedmaak vir hulle ewige blyplek in die Hemel.

 

Bron:  Juig.co.za