Is die Abrahamverbond die ou verbond?

Ons het hier bygevoeg wat Paulus in Romeine 4 oor Abraham skryf:

♦ Hy is die vader van alle gelowiges (4:17),

♦ en ons moet glo soos Abraham geglo het (4:17).

 

Ons kan hieruit tog nie ’n ander gevolgtrekking maak nie as dat die doop gelowiges in die Abrahamverbond opneem. Dit mag vreemd klink vir dié wat die kinderdoop verwerp, maar wat staan daar anders in Galasiërs 3:27 en 29? En wat beteken die feit dat Abraham vandag nog ons vader is, anders as dat ons nog altyd in die verbond leef wat God met hom gemaak het?

 

Dit kan tog ook nie anders nie. Dis uit hierdie opsomming oor die betekenis van Abraham tog duidelik

dat die verbond met hom die genadeverbond is, die geloofsverbond. En ons weet tog dat die ou verbond niks met Abraham te doen het nie. Dis tog eers vier eeue ná Abraham by Sinai gesluit, die wetsverbond, en uiteindelik deur Jesus afgeskaf (Jer 31:31-34; Heb 8). Die feit dat ons nog steeds deur die doop in hierdie verbond opgeneem word, beteken dat ons met reg kan vra of die basiese struktuur van hierdie verbond in die Nuwe Testament inderdaad onveranderd gebly het sodat sowel heidene as verbondskinders toegang kan kry.

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.