God is nie die oorsaak van enige verkeerde nie


Job is ook tot die uiterste beproef: die vroom en opregte Job verloor al sy besittings, en al sy kinders sterf in ‘n storm; sy drie vriende wil hom oortuig dat sy swaarkry die straf op sy sonde is; Job hou vol dat hy nie hierdie teenspoed verdien nie; in sy worsteling ontdek Job weer God se skepping, sy almag en sy wysheid; uiteindelik word Job weer voorspoedig.

Maar Elihu verskyn ook op die toneel met ‘n ander argument oor swaarkry: dit is nie om ons te straf nie, maar swaarkry is om ons reg te help en op die regte pad te hou. Daar is verseker ‘n groot waarheid in Elihu se argument, maar hy het ook gedwaal deur te sê dat swaarkry altyd tot herstel en voorspoed lei (33:23-30), en dat daar altyd ‘n verband tussen swaarkry en sonde is (34:11).

Tog praat Elihu verseker die waarheid oor God: “Dit is vir God werklik onmoontlik om verkeerd te doen …” Hy is nie die oorsaak van al die gemors in ons land nie. Ons en ander sondaarmense net soos elkeen van ons, is die oorsaak. Die swaarkry wat ons ervaar, is ons eie skuld en ook die skuld van die algemene boosheid in hierdie tydelike wêreld.

Swaarkry kan soms straf op sonde wees, maar nie noodwendig altyd nie. So is voorspoed ook nie altyd die beloning vir ‘n goeie lewe nie. Ons wat vir God se liefde gekies het, is nie gevrywaar van moeilikheid nie. Al kan ons nie altyd al die verkeerde dinge verstaan nie, kan dit ons help om God beter te ken.

Doom Charl

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com/ 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.