Is Katolieke Christene?

 

Natuurlik is die Katolieke Christene, om die waarheid te sê, ver meer as die helfte van die mense wat op aarde sê hulle is Christene behoort aan die Rooms-Katolieke kerk. Indien mense in Jesus glo, is jy ‘n Christen, dit leer die Bybel ons. Om via Maria tot die Vader of Seun te bid, diskwalifiseer jou nie as Christen nie. Deur met Maria in gebed te praat, maak haar nie God of die Seun nie.
 

Dit sou miskien goed wees om net te kyk waarom die Rooms-Katolieke dit doen. In die tyd van die Nuwe Testament en kort daarna was dit die gebruik binne die Mediterreense families dat die kinders vir hulle ma’s vra as hulle iets by hulle pa’s wou hê. Hulle het nie sommer die pa’s reguit gevra nie, meestal uit respek. Die gebruik het daartoe gelei dat die mense uit respek vir God vir die moeder van Jesus begin vra het om hulle versoeke oor te dra.

Dit was dus nie om Maria te aanbid nie,  maar om God die Vader te respekteer. Die gebruik kan egter nie op ‘n teks in die Bybel gebaseer word nie, maar het binne die vroeë Christendom ontwikkel. Maria word gevra omdat sy as ma baie naby aan Jesus staan, iets wat Jurgens se pa nie op dieselfde manier is nie. Tog, binne die Roomse kerk word daar tot heiliges ook gebid, omdat daar aanvaar word dat hulle ook in die hemel is. Hulle kan bemiddelend die versoeke aan die Vader of Seun oordra. Dit het egter later wel so ontwikkel dat heiliges gevra word om gelowiges te help. Uit Protestantse hoek word gevoel dat dit nie aanvaarbaar is nie.
 

Die vraag van Jurgens vestig die aandag tog op ‘n belangrike saak: baie van die gebruike wat ons in die kerk het, kom nie direk uit die Bybel nie, maar het deur die loop van die geskiedenis ontwikkel en so deel van die kerk se tradisie geword. Ons moet dus nie te vinnig wees om sekere dinge wat ons in die kerk doen te verabsoluteer as goddelik nie. Van die dinge kom wel uit die Bybel uit, maar beslis nie alles nie.

Bron: http://www.bybelkennis.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.