Soek vrede

 

Daar mag lande of streke wees waar daar nie huidiglik oorlog gevoer en ge­veg word nie, maar oral is dreigende spanning en botsings – tussen rassegroepe, in die werk­plek, met die bank, met skuldeisers, met bure, met familielede en ook in ‘n mens se eie hart met jouself. “Dit sê Ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in My. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed: Ek het die wêreld klaar oor­win” (Joh.16:33). David Sargent skryf: “A perfect peace is ours, not because of the absence of trouble, but because of the presence of God! Not the absence of conflict on the outside, but an inner calm within the individual.” Vrede in die midde van die storm. “It is based on trust in a God who cares and provides for His child­ren.”

In Lukas 12: 22-32 belowe Jesus beskerming en ver­sorging, wat God soos ‘n Vader, aan sy kinders gee: “Moet julle nie be­kom­mer oor julle lewe, oor wat julle moet eet nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie…julle moenie besorg wees nie… julle het ‘n Vader wat weet dat julle dit nodig het.”
 

David Sargent voeg by: Jesus Christ died on the cross so that YOU and I might have THAT peace. Through His death, burial, and resurrection, Jesus conquered the number one problem that keeps us from having peace: SIN.
 

Die geheim van vrede? God se nabyheid. Dit was Moses se wysheid om te weier om ‘n voet te versit tensy hy die versekering van God se naby­heid het. Ons ervaar God se nabyheid deur Jesus se koningskap in die hart. Jesus se koningskap volg as ons nie die Heilige Gees weerstaan nie, maar sy werking in ons soek deur gebed en Bybel­studie en omgang met ander kinders van God.

“Here, vandag begeer ek dat U naby my is.”

Bron:  kragvirvandag.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.